لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلوگرم مدل DWD-TGF1482 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۴ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلوگرم مدل DWD-TGF1483 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل FE712DLZ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
7کیلوگزم
۲ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل ES-FE710CX-W ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
8.5 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FE825KJZ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
9.5 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 9.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FS954KJZ-G ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
8کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۵ ماشین لباسشویی آ ا گ 8 کیلوگرم مدل LFB7E8431B ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
9کیلوگرم
۶ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۷ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946R ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 20 کیلو گرم درب از بالا مدل WT3T2023UC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
10 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی هایسنس 10 کیلوگرم مدل WFER1014VA ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
12کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هایسنس 12 کیلوگرم مدل WFQR1214VAJMT ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
13 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هایسنس 13 کیلوگرم مدل WTJA1302T درب بالا ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
18کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی هایسنس درب از بالا مدل WTY1802 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
6 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی هایسنس 6 کیلو 1000 دور مدل WFVC6010T ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
7 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی هایسنس 7 کیلوگرم مدل WFPV7012MT ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
8 کیلوگرم
۸ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم مدل WFPV8012EMT ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۹ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
9کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلو 1400 دور مدل WFKV9014 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۱ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلوگرم مدل WFPV9014EMT ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WGA142XOGC ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
10 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگرم مدل WGA254X0ME ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۳ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگم مدل WAX32MX0ME ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۴ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
7 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۶ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۷ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۸ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
8 کیلوگرم
۹ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24461IR ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۲ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
9 کیلوگرم
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۸ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAW2876XIR ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۱۹ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WAV28KHXGC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۰ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WGG244M90 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۱ ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WGA242XVME ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۲ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WGA142XVGC ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۳ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم سفید مدل WGA142X0GC ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۴ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WDU28540 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۶ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAV28MX0ME ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۸ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم سفید مدل WAV28L91ME ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 8 کیلوگرم مدل FWDG86148W ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
9 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸