لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10 کیلو گرم F4V5RYP2T مدل 2020 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
10.5 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو گرم WV9142WRP مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
10.5 کیلویی
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم مدل F4V9RWP2E ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۵ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو گرم مدل F4j5tnp3w ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
9 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلویی F4R5VYG0W مدل 2022 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۷ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو گرم FAR5VYG2P مدل 2022 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۸ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو F4R5VYG2P مدل 2022 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
10 کیلوگرم شستشو 6 کیلوگرم خشک کن
۳ ماشین لباسشویی 10 کیلو شستشو 6 کیلوخشک کن سامسونگ مدل WD10N645R2X ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
11 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 11 کیلوگرم WW11B1944DGB مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 11/7 کیلوگرم WD11TA046BX مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
12 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 12 کیلوگرم سامسونگ ادواش مدل WW12K8412OX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
12kg
۷ لباسشویی 12 کیلوگرم درب از بالای سامسونگ مدل WA12T5360BV SP ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
7 کیلو گرم
۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو مدل WW70T3010BW ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
7 کیلوگرم
۹ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۰ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۱ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۲ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۳ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۴ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1400 دور مدل WW70TA046AE ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
7.5 کیلوگرم
۱۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 7.5 کیلوگرم WW75TA046TE مدل 2022 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
8 کیلو گرم
۱۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1400 دور WW80T3040BW ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
8 کیلوگرم
۱۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۲ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۸ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم ادواش سامسونگ WW80T554DAW مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۰ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
8 کیلویی
۳۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلو 1400 دور مدل WW80J54E0BX ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم مدل WW80T554DAN ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
8kg
۳۳ لباسشویی ۸ کیلوگرم سامسونگ اکو بابل اینورتر مدل WD80J6410AW/SP ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
9 کیلوگرم
۳۴ خشک کن سامسونگ 9 کیلوگرم پمپ حرارتی مدل DV90N8289AW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۶ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ ادواش اکوبابل مدل WW90K54E0UX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AH ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AHX1 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۳ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو 1400 دور WW90T4540AE ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90K54E0WW ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90T554DAN ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
9kg
۴۷ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم ادواش سامسونگ مدل WD90N74FNOR ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۸ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم سامسونگ مدل WW90K64TOQW/SP ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WEX740430S ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
7کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WTE 7512 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو گرم مدل WY84044G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1400 دور مدل WTV8736XS ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV8736XW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۶ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1200 دور مدل WMY 81283 LB2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل WMY 81483 LMB2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 8612s ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۹ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور 8744 مدل WTV8744X0A ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV 8734 XCM ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
9 کیلوگرم
۱۲ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۴ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم مدل WTV9744X0 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۵ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WTV9745X0MA ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10کیلوی
۱ ماشین لباسشویی کندی 10 کیلو 1600 دور مدل RO16106DWMCE-80 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
13 کیلوگرم
۲ لباسشویی کندی 13 کیلوگرم اسمارت مدل CS1413TXMRRE-47 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
14 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی کندی 14 کیلوگرم مدل CSS1414TWMBE-47 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴ ماشین لباسشویی کندی 14 کیلو مدل RO14146DWMCRES ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
14کیلوی
۵ ماشین لباسشویی کندی ۱۴ کیلو ۱۴۰۰ دور مدل RO14146DWMCE-1-S ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
7کیلو گرم
۶ ماشین لباسشویی کندی 7 کیلوگرم مدل CS 1272 DE ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
9 کیلوگرم
۷ لباسشویی 9 کیلوگرم کندی مدل CSO1493TWCE ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل FE712DLZ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
7کیلوگزم
۲ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل ES-FE710CX-W ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
8.5 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FE825KJZ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
9.5 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 9.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FS954KJZ-G ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی آ ا گ 8 کیلوگرم مدل LFB7E8431B ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
9کیلوگرم
۶ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۷ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946R ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 10 کیلوگرم مدل WFER1014VA ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
12 کیلویی
۲ ماشین لباسشویی هایسنس 12 کیلوگرم مدل WFQR1214VAJMT ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
13 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هایسنس 13 کیلوگرم مدل WTJA1302T درب بالا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
18 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هایسنس درب از بالا مدل WTY1802 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
6 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی هایسنس 6 کیلو 1000 دور مدل WFVC6010T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
7 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی هایسنس 7 کیلوگرم مدل WFPV7012MT ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم مدل WFPV8012EMT ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۸ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
9 کیلوگرم
۹ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلوگرم مدل WFPV9014EMT ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
9کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلو 1400 دور مدل WFKV9014 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگرم مدل WGA254X0ME ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
10کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگم مدل WAX32MX0ME ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
7 کبلوگرم
۴ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
7 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۶ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۷ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
8 کیلویی
۱۲ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24461IR ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
9 کیلوگرم
۱۳ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WDU28540 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۴ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WGG244M90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۵ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAW2876XIR ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۶ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم سفید مدل WGA142X0GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۷ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WGA142XVGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۱۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲۲ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WAV28KHXGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲۳ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
۲۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
9 کیلویی
۲۶ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAV28MX0ME ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 8 کیلوگرم مدل FWDG86148W ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲
9 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲