لیست آخرین قیمت کولرگازی

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 ال جی دول اینورتر مدل S4UW12JA3BA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ کولر گازی 12000 سرد و گرم ال جی مدل LG IQA12K ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
18 هزار
۳ کولر گازی 18000 سرد و گرم موتور T3 ال جی مدل IQA18K ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
18000
۴ کولر گازی الجی 18000 دول اینورتر سرد خالی مدل I18CGH ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ کولر گازی ال جی 18000 اینورتر مدل NT187SK3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶ کولر گازی 18000 ال جی سرد و گرم اینورتر دار Inverter مدل AMP-18K ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷ کولر گازی 18000 ال جی فقط سرد دوال اینورتر Dual Inverter ال جی مدل BS-Q186K3A1 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
19000
۸ کولر گازی ال جی 19000 دول اینورتر T3 مدل BMP-19K ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹ کولر گازی سرد و گرم دوال اینورتر 19000 ال جی مدل LG-ART-19K ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
24000
۱۰ کولر گازی ال‌ جی 24000 مدل AV246MTQ ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۱ کولر گازی اینورتر ال جی 24000 مدل BS-Q246K3A1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۲ کولر گازی سرد و گرم 24000 ال جی مدل IQA24K ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۳ کولر گازی الجی 24000 دول اینورتر سرد خالی مدل S4UQ24K23QD ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۴ کولر گازی 24000 ال جی دول اینورتر I کنترل مدل BMP-26K ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
26000
۱۵ کولر گازی 26000 ال جی دول اینورتر مدل ARTN26K ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۶ کولر گازی ال جی 26000 اینورتر مدل BMPN26K1 سرد و گرم تولید 2022 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30000
۱۷ کولر گازی ال‌ جی 30000 مدل S306TQ2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
360 درجه
۱۸ دستگاه تصفیه هوا 360 درجه ال جی مدل AS560DWR0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
36000
۱۹ کولرگازی ایستاده ال جی 36000 سرد و گرم مدل APUW36GT3S1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
50000
۲۰ کولر گازی ایستاده 50000 ال جی اینورتر مدل APNW50GT3E0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی 18000 بکو سرد و گرم مدل BNTH 181 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 گرنیه سرد گرم مدل GAS-12UT ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
18000
۲ کولر گازی سرد و گرم گرنیه 18 هزار اینورتر مدل GAS-18UT ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
24000
۳ کولر گازی 24000 سرد و گرم گرنیه مدل GAS_24UF ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ کولر گازی 24000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-24HTF ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30000
۵ کولر گازی 30000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-30HTF ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
36000
۶ کولرگازی 36000 گرنیه (Gorenje) سرد گرم مدل GUF-36HTFW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی میدیا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی میدیا 12000 اینورتر سرد گرم مدل 2022 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
18000
۲ کولر گازی میدیا 18000 اینورتر مدل MSTAG-18HRFN1-INV-IQ سرد و گرم 2022 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
24000
۳ کولر گازی میدیا 24000 اینورتر مدل MSTAG-24HRFN1-INV-IQ سرد و گرم 2022 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اسکن دیلوکس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی اسکن دیلوکس 12000 سرد و گرم مدل SC12 E-PRO تولید 2022 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ کولر گازی اسکن دیلوکس 12000 اینورتر سرد و گرم مدل SC12000-E-Pro Inverter تولید 2022 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
18000
۳ کولر گازی اسکن دیلوکس 18000 سرد و گرم مدل SC18000- E-PRO تولید 2022 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ کولر گازی اسکن دیلوکس 18000 اینورتر سرد و گرم مدل SC18000-E-Pro Inverter تولید 2022 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
24000
۵ کولر گازی اسکن دیلوکس 24000 سرد و گرم مدل SC24 E-PRO تولید 2022 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶ کولر گازی اسکن دیلوکس 24000 اینورتر سرد و گرم مدل SC24000-E-Pro Inverter تولید 2022 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
7000
۷ کولر گازی اسکن دیلوکس 7000 سرد و گرم مدل SC7000- E-PRO تولید 2022 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
9000
۸ کولر گازی اسکن دیلوکس 9000 سرد و گرم مدل SCANDILUX 9000 تولید 2022 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی 12000 سامسونگ سرد گرم مدل AQ12VBEX ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ کولرگازی 12000 سامسونگ مدل AS12UUPX ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ کولر گازی 12000 سامسونگ سرد و گرم اینورتر دار T3 مدل AR12TQHQGWK ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
18000
۴ کولر گازی 18000 سامسونگ مدل AR18NSFHEWKX ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ کولر گازی 18000 سامسونگ اینورتر سرد و گرم T3 مدل AR18TQHQGWK ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
23000
۶ کولر گازی 24000 سامسونگ مدل AR24AQHRAWKX ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
24000
۷ کولر گازی سامسونگ 24000 مدل AQ24TSPX سرد و گرم تولید 2022 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر دار T3 مدل AR24TQHQGWK ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹ کولرگازی 24000 اینورتر دار سامسونگ مدل Ar24nsfhewkn ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی یونیوا 12000 مدل UN-AS12POLAR سرد و گرم ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ کولرگازی یونیوا 12000 مدل UN-MS12LUX ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ کولر گازی 12000 اینورتر پلاس سرد و گرم یونیوا مدل UN-MS12 TITANIUM ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
18000
۴ کولر گازی یونیوا 18000 مدل UN-AS18POLAR سرد و گرم ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ کولر گازی 18000 یونیوا سرد و گرم اینورتر مدل UN-ms18 TITANIUM ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
24000
۶ کولر گازی یونیوا 24000 مدل UN-AS24POLAR سرد و گرم ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ کولرگازی یونیوا 24000 مدل UN-MS24 Ultra ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ کولر گازی 24 هزار یونیوا اینورتر پلاس مدل UN-MS24 TITANIUM ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
30000
۹ کولر گازی 30000 یونیوا سرد گرم موتور بزرگ مدل UN-MS30ULTRA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
36000
۱۰ کولر گازی 36 هزار ایستاده یونیوا مدل UN-MF36 ULTRA ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9000
۱۱ کولر گازی 9000 یونیوا سرد و گرم اینورتر پلاس UN-TS9 TITANIUM ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000جنرال گلد گاز R410 مدل GG-S12000 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ کولر گازی جنرال گلد 12000 اینور تر پلاس مدل GG-MS12 TITANIUM ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
18000
۳ کولر گازی جنرال گلد 18000 سرد و گرم سری 2022 مدل GG-S18000 DELTA ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
18000
۴ کولر گازی جنرال گلد 18000 گازR410 مدل GG-S18000 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
18000
۵ کولر گازی 18000 هزار جنرال گلد اینورتر پلاس مدل GG-MS18 TITANIUM ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ کولر گازی جنرال گلد 18000 پیستونی مدل GG-AP18000 ULTRA ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
24000
۷ کولر گازی جنرال گلد 24000 سرد و گرم سری 2022 مدل GG-S24000 DELTA ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ کولرگازی جنرال گلد 24000 مدل GG-S24000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
24000
۹ کولرگازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000Super ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
24000
۱۰ کولر گازی 24000 جنرال گلد اینورتر پلاس مدل GG-MS24 titanium ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
30000
۱۱ کولر گازی جنرال گلد 30000 سرد و گرم سری 2022 مدل GG-S30000 DELTA ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲ کولرگازی 30000 جنرال گلد سرد گرم مدل GG-S 30000 platinum ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ کولر گازی جنرال گلد 30000 ایستاده مدل GG-AF30000 ULTRA سرد گرم تولید 2022 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ کولر گازی 30000 جنرال گلد ویتالی GG-S30000 Vitally ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ کولر گازی 30000 جنرال گلد اینورتر پلاس مدل GG-TS30000 TITANIUM ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
30000 btu
۱۶ کولرگازی 30000 ایستاده جنرال گلد مدل GG-MF30 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
36000
۱۷ کولر گازی 36000 ایستاده سرد و گرم جنرال گلد مدل GG-AF36000 ULTRA ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸ کولر گازی جنرال گلد 36000 پیستونی مدل GG-AP36000 ULTRA ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
60000
۱۹ کولر گازی ایستاده 60000 جنرال گلد مدل GG-FT60 ultra ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9000
۲۰ کولر گازی 9000 سرد و گرم جنرال گلد مدل GG-TS9000 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
ظرفیت 48000
۲۱ کولر گازی ایستاده 48000 جنرال گلد مدل GG-FT48 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولرگازی 18000 هایسنس مدل AS-18HR4SYRCA01 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ کولر گازی 30000 هایسنس مدل HISENSE QAS-30HT ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
12000
۳ کولرگازی 12000 هایسنس مدل AS-12HR4SYRCA01 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴ کولرگازی پرتابل 12000 هایسنس سرد گرم مدل QAP-12HR ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ کولرگازی 12000 هایسنس مدل qas-12ht ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
18000
۶ کولر گازی 18000 هایسنس مدل QAS-18HT ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
24000
۷ کولرگازی 24000 هایسنس مدل AS-24HR4sxbtv01 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ کولرگازی 24000 هایسنس مدل qas-24ht ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ کولر گازی 24000 هایسنس مدل AS-H246OZTQ3 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ کولر گازی 24000 هایسنس اینورتر مدل AS-24UR4SBBTG01 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال شکار لبخندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولر گازی 36000 جنرال شکار طرح لبخندی مدل GNR-36GW ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
12000
۲ کولر گازی 12000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S12000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ کولر گازی 12000جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-12WN ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴ کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-12-O ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
14000
۵ کولر گازی 14000 جنرال لبخندی R410A مدل GNR-14 WN ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
18000
۶ کولر گازی جنرال 18000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-18K-SA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷ کولر گازی 18000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S18000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ کولر گازی 18000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-18GW N ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ کولر گازی 18000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-18WN ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
18000.
۱۰ کولر گازی 18000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-18-O ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
24000
۱۱ کولر گازی 24000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-24WN ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲ کولر گازی 24000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R410 مدل GNRR-24GRAA-I ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ کولر گازی 24000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S24000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴ کولر گازی 24000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-24-O ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
26000
۱۵ کولر گازی 26000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-26GW N ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶ کولر گازی جنرال 26000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-26K-SA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
28000
۱۷ کولر گازی 28000 جنرال T3 مدل GNR-28K-SA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
30000
۱۸ کولرگازی 30000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-30GWN ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹ کولر گازی 30000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R410 مدل GNRR 30-GRAA ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰ کولر گازی جنرال شکار 30000 لبخندی اینورتر سرد و گرم مدل GNRINV_30_O ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
32000
۲۱ کولر گازی 32000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-32GW N ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
36000
۲۲ کولر گازی 36000 جنرال شکار R410A مدل GNR-36SH ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
60000
۲۳ کولرگازی ایستاده جنرال شکار 60000 سرد و گرم مدل GNRT3-60LW-O ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولر گازی 30000 گری اینورتر مدل GWH30AFE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲ کولر گازی گری 24000 مدل GWH24AGE-K3NTAF/I ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ کولر گازی گری 24000 اینورتر مدل GWH24AFE-K3NTA1F/O ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
12000
۴ کولرگازی 12000 گری سرد و گرم بدون اینورتر مدل کوزی Cozy ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ کولر گازی گری 12000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H12H1 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶ کولر گازی سرد و گرم 12000 گری مدل S4MATIV-P12H1 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷ کولرگازی پرتابل 12000 گری سرد گرم مدل GPH12AL ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ کولر گازی 12000 اینورتر گری مدل GM12LOV ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ کولر گازی 12000 هزار گری اینورتر پلاس مدل GWH12AGCXB-K3NTAlA ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
18000
۱۰ کولر گازی 18000 سرد و گرم گری مدل S4 MATIC- P18H1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱ کولر گازی گری 18000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H18H1 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲ کولر گازی 18000 گری اینورتر مدل GWH18QD ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ کولر گازی سرد و گرم 18000 اینورتر گری مدل GWH18AGD-K3DTA1A ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴ کولر گازی 18000 هزار اینورتر دار T1 گری مدل GWH18QD-K3NNB8B ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
24000
۱۵ کولر گازی 24000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H24C3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶ کولر گازی گری 24000 بدون اینورتر مدل اکسنت accent H24H1 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷ کولر گازی 24000 گری لومو اینورتر دار وای فای سرد گرم مدل GWH24QE-K3DTB4B ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
30000
۱۸ کولر گازی 30000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H30C3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹ کولرگازی 30000 اینورتر دار گری سرد و گرم اسکرول مدل GWH30QF ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰ کولر گازی سرد و گرم 30000 گری مدل R4MATIC- A30H1 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱ کولر گازی سرد و گرم 30000 گری اینورتر مدل V4MATIC-B30H1 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
36000
۲۲ کولر گازی گری 36000 ایستاده سرد و گرم مدل Tower-J36H3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳ کولر گازی سوپر سایلنت 36000 گری اینورتر دار سرد و گرم مدل V4MATIC-B36H1 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴ کولر گازی اینورتر 36 هزار دوال گری مدل GWH36QFXH-K3DTB4A ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵ کولر گازی سرد و گرم ایستاده 36000 بدون اینورتر گری مدل GVH36BCXH-K3NTA1A ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
48000
۲۶ کولرگازی سرد و گرم ایستاده 48000 گری مدل GVH48AT-M3NTD4A ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷ کولر گازی سرد و گرم 48000 ایستاده گری اینورتر دار مدل GVH48AT-K3DTD4A ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
60000
۲۸ کولر گازی سرد و گرم گری اینورتر 60000 مدل GVH60AP-K3DTC7A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹ کولر گازی سرد و گرم ایستاده 60000 بدون اینورتر گری مدل GVH60AT-M3NTD4A ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
9000
۳۰ کولرگازی گری 9000 سری لومو مدل GWH9QB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولرگازی 18000 شارپ مدل AU-A18PCS ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
24000
۲ کولرگازی 24000 شارپ مدل AU-A24PCS ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶