لیست آخرین قیمت کولرگازی

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 ال جی دول اینورتر مدل S4UW12JA3BA ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
18000
۲ کولر گازی 18000 ال جی فقط سرد دوال اینورتر Dual Inverter ال جی مدل BS-Q186K3A1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۳ کولر گازی ال جی 18000 اینورتر مدل NT187SK3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۴ کولر گازی 18000 ال جی سرد و گرم اینورتر دار Inverter مدل AMP-18K ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۵ کولر گازی الجی 18000 دول اینورتر سرد خالی مدل I18CGH ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
19000
۶ کولر گازی ال جی 19000 دول اینورتر T3 مدل BMP-19K ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
24000
۷ کولر گازی ال‌ جی 24000 مدل AV246MTQ ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۸ کولر گازی الجی 24000 دول اینورتر سرد خالی مدل S4UQ24K23QD ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۹ کولر گازی اینورتر ال جی 24000 مدل BS-Q246K3A1 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۰ کولر گازی 24000 ال جی دول اینورتر I کنترل مدل BMP-26K ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
26000
۱۱ کولر گازی 26000 ال جی دول اینورتر مدل ARTN26K ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30000
۱۲ کولر گازی ال‌ جی 30000 مدل S306TQ2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
360 درجه
۱۳ دستگاه تصفیه هوا 360 درجه ال جی مدل AS560DWR0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
36000
۱۴ کولرگازی ایستاده ال جی 36000 سرد و گرم مدل APUW36GT3S1 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
50000
۱۵ کولر گازی ایستاده 50000 ال جی اینورتر مدل APNW50GT3E0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 سامسونگ سرد و گرم اینورتر دار T3 مدل AR12TQHQGWK ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲ کولرگازی 12000 سامسونگ مدل AS12UUPX ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۳ کولرگازی 12000 سامسونگ سرد گرم مدل AQ12VBEX ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
18000
۴ کولر گازی 18000 سامسونگ مدل AR18NSFHEWKX ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۵ کولر گازی 18000 سامسونگ سرد و گرم T3 مدل AR18TQHQGWK ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
23000
۶ کولر گازی 24000 سامسونگ مدل AR24AQHRAWKX ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
24000
۷ کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر دار T3 مدل AR24TQHQGWK ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۸ کولرگازی 24000 اینورتر دار سامسونگ مدل Ar24nsfhewkn ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000جنرال گلد گاز R410 مدل GG-S12000 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۲ کولرگازی یونیوا 12000 مدل UN-MS12LUX ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
18000
۳ کولر گازی جنرال گلد 18000 گازR410 مدل GG-S18000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
24000
۴ کولرگازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000Super ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
24000
۵ کولرگازی جنرال گلد 24000 مدل GG-S24000 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۶ کولرگازی یونیوا 24000 مدل UN-MS24 Ultra ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۷ کولر گازی 24000 جنرال گلد اینورتر پلاس مدل GG-MS24 titanium ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
30000
۸ کولرگازی 30000 جنرال گلد سرد گرم مدل GG-S 30000 platinum ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۹ کولر گازی 30000 جنرال گلد ویتالی GG-S30000 Vitally ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
30000 btu
۱۰ کولرگازی 30000 ایستاده جنرال گلد مدل GG-MF30 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
60000
۱۱ کولر گازی ایستاده 60000 جنرال گلد مدل GG-FT60 ultra ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
ظرفیت 48000
۱۲ کولر گازی ایستاده 48000 جنرال گلد مدل GG-FT48 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولرگازی 18000 هایسنس مدل AS-18HR4SYRCA01 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲ کولر گازی 30000 هایسنس مدل HISENSE QAS-30HT ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
12000
۳ کولرگازی 12000 هایسنس مدل AS-12HR4SYRCA01 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۴ کولرگازی پرتابل 12000 هایسنس سرد گرم مدل QAP-12HR ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۵ کولرگازی 12000 هایسنس مدل qas-12ht ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
18000
۶ کولر گازی 18000 هایسنس مدل QAS-18HT ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
24000
۷ کولرگازی 24000 هایسنس مدل AS-24HR4sxbtv01 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۸ کولرگازی 24000 هایسنس مدل qas-24ht ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۹ کولر گازی 24000 هایسنس مدل AS-H246OZTQ3 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۰ کولر گازی 24000 هایسنس اینورتر مدل AS-24UR4SBBTG01 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولر گازی 36000 جنرال شکار طرح لبخندی مدل GNR-36GW ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
12000
۲ کولر گازی 12000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S12000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۳ کولر گازی 12000جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-12WN ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۴ کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-12-O ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
14000
۵ کولر گازی 14000 جنرال لبخندی R410A مدل GNR-14 WN ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
18000
۶ کولر گازی 18000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S18000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۷ کولر گازی جنرال 18000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-18K-SA ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۸ کولر گازی 18000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-18GW N ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۹ کولر گازی 18000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-18WN ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
18000.
۱۰ کولر گازی 18000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-18-O ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
24000
۱۱ کولر گازی 24000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-24WN ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۱۲ کولر گازی 24000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R410 مدل GNRR-24GRAA-I ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۱۳ کولر گازی 24000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S24000 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۱۴ کولر گازی 24000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-24-O ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
26000
۱۵ کولر گازی 26000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-26GW N ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۱۶ کولر گازی جنرال 26000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-26K-SA ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
28000
۱۷ کولر گازی 28000 جنرال T3 مدل GNR-28K-SA ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
30000
۱۸ کولرگازی 30000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-30GWN ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۱۹ کولر گازی 30000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R410 مدل GNRR 30-GRAA ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
32000
۲۰ کولر گازی 32000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-32GW N ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
36000
۲۱ کولر گازی 36000 جنرال شکار R410A مدل GNR-36SH ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
60000
۲۲ کولرگازی ایستاده جنرال شکار 60000 سرد و گرم مدل GNRT3-60LW-O ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گرنجی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی 24000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-24HTF ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30000
۲ کولر گازی 30000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-30HTF ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
36000
۳ کولرگازی 36000 گرنیه (Gorenje) سرد گرم مدل GUF-36HTFW ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولر گازی گری 24000 مدل GWH24AGE-K3NTAF/I ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲ کولر گازی گری 24000 اینورتر مدل GWH24AFE-K3NTA1F/O ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۳ کولر گازی 30000 گری اینورتر مدل GWH30AFE ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
12000
۴ کولرگازی 12000 گری سرد و گرم بدون اینورتر مدل کوزی Cozy ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۵ کولر گازی گری 12000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H12H1 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۶ کولرگازی پرتابل 12000 گری سرد گرم مدل GPH12AL ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۷ کولر گازی 12000 اینورتر گری مدل GM12LOV ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
18000
۸ کولر گازی گری 18000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H18H1 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۹ کولر گازی 18000 گری اینورتر مدل GWH18QD ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
24000
۱۰ کولر گازی گری 24000 بدون اینورتر مدل اکسنت accent H24H1 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۱ کولر گازی 24000 گری لومو اینورتر دار وای فای سرد گرم مدل GWH24QE-K3DTB4B ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۲ کولر گازی 24000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H24C3 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30000
۱۳ کولرگازی 30000 اینورتر دار گری سرد و گرم اسکرول مدل GWH30QF ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۴ کولر گازی 30000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H30C3 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
36000
۱۵ کولر گازی گری 36000 ایستاده سرد و گرم مدل Tower-J36H3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
9000
۱۶ کولرگازی گری 9000 سری لومو مدل GWH9QB ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولرگازی 18000 شارپ مدل AU-A18PCS ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
24000
۲ کولرگازی 24000 شارپ مدل AU-A24PCS ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰