لیست آخرین قیمت کولرگازی

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
19000
۱ کولر گازی ال جی 19000 دول اینورتر T3 مدل BMP-19K ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
26000
۲ کولر گازی ال جی 26000 اینورتر مدل BMPN26K1 سرد و گرم تولید 2022 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 گرنیه سرد گرم مدل GAS-12UT ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
18000
۲ کولر گازی سرد و گرم گرنیه 18 هزار اینورتر مدل GAS-18UT ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
24000
۳ کولر گازی 24000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-24HTF ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴ کولر گازی 24000 سرد و گرم گرنیه مدل GAS_24UF ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30000
۵ کولر گازی 30000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-30HTF ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
36000
۶ کولرگازی 36000 گرنیه (Gorenje) سرد گرم مدل GUF-36HTFW ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال گلد 12000 اینور تر پلاس مدل GG-MS12 TITANIUM ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲ کولر گازی 12000جنرال گلد گاز R410 مدل GG-S12000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
18000
۳ کولر گازی 18000 هزار جنرال گلد اینورتر پلاس مدل GG-MS18 TITANIUM ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴ کولر گازی جنرال گلد 18000 پیستونی مدل GG-AP18000 ULTRA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵ کولر گازی جنرال گلد 18000 سرد و گرم سری 2022 مدل GG-S18000 DELTA ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶ کولر گازی جنرال گلد 18000 گازR410 مدل GG-S18000 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
24000
۷ کولر گازی جنرال گلد 24000 سرد و گرم سری 2022 مدل GG-S24000 DELTA ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸ کولرگازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000Super ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹ کولرگازی جنرال گلد 24000 مدل GG-S24000 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۰ کولر گازی 24000 جنرال گلد اینورتر پلاس مدل GG-MS24 titanium ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30000
۱۱ کولرگازی 30000 ایستاده جنرال گلد مدل GG-MF30 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۲ کولر گازی جنرال گلد 30000 ایستاده مدل GG-AF30000 ULTRA سرد گرم تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۳ کولر گازی جنرال گلد 30000 سرد و گرم سری 2022 مدل GG-S30000 DELTA ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۴ کولرگازی 30000 جنرال گلد سرد گرم مدل GG-S 30000 platinum ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۵ کولر گازی 30000 جنرال گلد ویتالی GG-S30000 Vitally ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۶ کولر گازی 30000 جنرال گلد اینورتر پلاس مدل GG-TS30000 TITANIUM ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
36000
۱۷ کولر گازی جنرال گلد 36000 پیستونی مدل GG-AP36000 ULTRA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۸ کولر گازی 36000 ایستاده سرد و گرم جنرال گلد مدل GG-AF36000 ULTRA ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
48000
۱۹ کولر گازی ایستاده 48000 جنرال گلد مدل GG-FT48 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
60000
۲۰ کولر گازی ایستاده 60000 جنرال گلد مدل GG-FT60 ultra ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
9000
۲۱ کولر گازی 9000 سرد و گرم جنرال گلد مدل GG-TS9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال شکار لبخندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S12000 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ کولر گازی 12000جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-12WN ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-12-O ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
14000
۴ کولر گازی 14000 جنرال لبخندی R410A مدل GNR-14 WN ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
18000
۵ کولر گازی جنرال 18000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-18K-SA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ کولر گازی 18000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S18000 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷ کولر گازی 18000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-18GW N ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ کولر گازی 18000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-18WN ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ کولر گازی 18000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-18-O ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
24000
۱۰ کولر گازی 24000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S24000 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ کولر گازی 24000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-24WN ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲ کولر گازی 24000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R410 مدل GNRR-24GRAA-I ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ کولر گازی 24000 جنرال شکار اینورتر مدل GNRINV-24-O ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
26000
۱۴ کولر گازی جنرال 26000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-26K-SA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵ کولر گازی 26000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-26GW N ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
28000
۱۶ کولر گازی 28000 جنرال T3 مدل GNR-28K-SA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
30000
۱۷ کولرگازی 30000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-30GWN ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ کولر گازی 30000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R410 مدل GNRR 30-GRAA ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹ کولر گازی جنرال شکار 30000 لبخندی اینورتر سرد و گرم مدل GNRINV_30_O ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
32000
۲۰ کولر گازی 32000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-32GW N ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
36000
۲۱ کولر گازی 36000 جنرال شکار R410A مدل GNR-36SH ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲ کولر گازی 36000 جنرال شکار طرح لبخندی مدل GNR-36GW ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
60000
۲۳ کولرگازی ایستاده جنرال شکار 60000 سرد و گرم مدل GNRT3-60LW-O ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی 12000 گری سرد و گرم بدون اینورتر مدل کوزی Cozy ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ کولر گازی سرد و گرم 12000 گری مدل S4MATIV-P12H1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ کولر گازی گری 12000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H12H1 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴ کولرگازی پرتابل 12000 گری سرد گرم مدل GPH12AL ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ کولر گازی 12000 هزار گری اینورتر پلاس مدل GWH12AGCXB-K3NTAlA ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ کولر گازی 12000 اینورتر گری مدل GM12LOV ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
18000
۷ کولر گازی گری 18000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H18H1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ کولر گازی 18000 سرد و گرم گری مدل S4 MATIC- P18H1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ کولر گازی سرد و گرم 18000 اینورتر گری مدل GWH18AGD-K3DTA1A ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ کولر گازی 18000 هزار اینورتر دار T1 گری مدل GWH18QD-K3NNB8B ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ کولر گازی 18000 گری اینورتر مدل GWH18QD ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
24000
۱۲ کولر گازی گری 24000 بدون اینورتر مدل اکسنت accent H24H1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ کولر گازی 24000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H24C3 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴ کولر گازی گری 24000-S4MATIC سرد و گرم مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵ کولر گازی گری 24000 مدل ISAVE-P24H1 سرد وگرم اینورتر دار 2022 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶ کولر گازی گری 24000 مدل GWH24AGE-K3NTAF/I ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۷ کولر گازی گری 24000 اینورتر مدل GWH24AFE-K3NTA1F/O ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ کولر گازی 24000 گری لومو اینورتر دار وای فای سرد گرم مدل GWH24QE-K3DTB4B ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹ داکت اسپلیت گری 24000 اینورتر سرد و گرم مدل GUD24PH ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
30000
۲۰ کولر گازی 30000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H30C3 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱ کولرگازی 30000 اینورتر دار گری سرد و گرم اسکرول مدل GWH30QF ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲ کولر گازی 30000 گری اینورتر مدل GWH30AFE ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳ کولر گازی سرد و گرم 30000 گری مدل R4MATIC- A30H1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۴ کولر گازی سرد و گرم 30000 گری اینورتر مدل V4MATIC-B30H1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۵ کولر گازی گری 30000 مدل ISAVE-P30H1 سرد وگرم اینورتر دار 2022 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
36000
۲۶ کولر گازی سرد و گرم ایستاده 36000 بدون اینورتر گری مدل GVH36BCXH-K3NTA1A ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۷ کولر گازی گری 36000 ایستاده سرد و گرم مدل Tower-J36H3 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۸ کولر گازی سوپر سایلنت 36000 گری اینورتر دار سرد و گرم مدل V4MATIC-B36H1 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۹ کولر گازی اینورتر 36 هزار دوال گری مدل GWH36QFXH-K3DTB4A ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۰ داکت اسپلیت گری 36000 اینورتر سرد و گرم مدل GUD36PH ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
42000
۳۱ داکت اسپلیت گری 42000 اینورتر سرد و گرم مدل GUD42PH ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
48000
۳۲ کولرگازی سرد و گرم ایستاده 48000 گری مدل GVH48AT-M3NTD4A ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۳ کولر گازی سرد و گرم 48000 ایستاده گری اینورتر دار مدل GVH48AT-K3DTD4A ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۴ داکت اسپلیت گری 48000 اینورتر سرد و گرم مدل GUD48PH ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
60000
۳۵ کولر گازی سرد و گرم ایستاده 60000 بدون اینورتر گری مدل GVH60AT-M3NTD4A ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۶ کولر گازی سرد و گرم گری اینورتر 60000 مدل GVH60AP-K3DTC7A ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۷ داکت اسپلیت گری 60000 اینورتر سرد و گرم مدل GUD60PH ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
9000
۳۸ کولرگازی گری 9000 سری لومو مدل GWH9QB ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولرگازی 18000 شارپ مدل AU-A18PCS ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
24000
۲ کولرگازی 24000 شارپ مدل AU-A24PCS ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲