لیست آخرین قیمت مایکروفر و فرتوکار

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20 لیتر
۱ مایکروفر ال جی 20 لیتری مدل MS2042DB ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
23 لیتر
۲ مایکروفر ال جی 23 لیتری مدل MH6336GIB ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
25 لیتری
۳ مایکروفر ال جی 25 لیتری مدل MH6535GIS ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
42 لیتر
۴ مایکروفر اینورتر هوشمند ال جی MH8265CIS ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ مایکروفر ال جی 42 لیتر اینورتر MH8265DIS ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
42 لیتری
۶ مایکروفر 42 لیتری ال جی مدل MS4295CIS ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
56 لیتر
۷ مایکروفر 56 لیتری ال جی مدل MS5696HIT ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت فر توکار کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فر توکار کندی مدل Oven FCP605X/E ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ فر توکار کندی مدل Oven FCT612X WiFi ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ فر توکار کندی مدل Oven FCT825NXL ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴ فر توکار کندی مدل Oven FCTS825XL ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ فر توکار کندی مدل Oven FCTS886X WiFi ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت فرتوکار ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 لیتر
۱ مایکروفر ویرپول 22 لیتری مدل AMW439 WH ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ مایکروفر ویرپول 22 لیتری مدل AMW439 NB ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ مایکروفر ویرپول 22 لیتری مدل AMW439 IX ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
31 لیتر
۴ مایکروفر ویرپول 31 لیتری مدل AMW730 IX ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
40 لیتر
۵ مایکروویو ویرپول 40 لیتری مدل AMW506 NB ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶ مایکروویو ویرپول 40 لیتری مدل W7 MW461 UK ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
59 لیتر
۷ فرتوکار ویرپول 59 لیتری مدل WGFA4F3 ix ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
65 لیتر
۸ فرتوکار ویرپول استیل 65 لیتری مدل AKP742 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ فرتوکار ویرپول 65 لیتری مدل AKP738 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
73 لیتر
۱۰ فرتوکار ویرپول 73 لیتری مدل AKZ96220 WH ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۱ فرتوکار ویرپول 73 لیتری مدل Akz9 6230 IX ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
73 لیتری
۱۲ فرتوکار ویرپول 73 لیتری مدل Akz9 6230 NB ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
23 لیتر
۱ مایکروفر هیتاچی 23 لیتر مدل HMR-D2311 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 لیتر
۱ مایکروفر توکار سامسونگ 22 لیتر مدل MG22M8074AT ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
23 لیتر
۲ مایکروفر 23 لیتری سامسونگ مدل ms23k3513aw ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ مایکروفر 23لیتری سامسونگ مدل MS23F300EEK ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
32 لیتر
۴ مایکروفر سامسونگ 32 لیتری 1000 وات مدل ME9114W1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
40 لیتر
۵ مایکروفر سامسونگ 40 لیتری 1000 وات سامسونگ مدل ME6144ST ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶ مایکروفر سامسونگ 40 لیتری 950 وات مدل MG402MADXBB ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۷ مایکروفر 40 لیتری سامسونگ مدل MG40J5133AT ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
50 لیتر
۸ مایکروفر توکار سامسونگ 50 لیتر NQ5B4513GBS-U4 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت سولاردم ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سولاردوم ال جی 38 لیتری مدل3882 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
38
۲ سولاردم ال جی 38 لیتری مدل MA3884VC ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
39 لیتر
۳ سولاردم ال جی اسمارت 39 لیتری MJ3965ACS ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مایکروفر هایسنس 20 لیتر مدل H20MOWS4 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
20 لیتر
۲ مایکروفر هایسنس 20 لیتر مدل H20MOWS1H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
20لیتری
۳ مایکروفر هایسنس  20 لیتری 700 وات مدل H20MOMMI ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
28لیتر
۴ مایکروفر هایسنس 28 لیتری 900 وات مدل H28MOMME ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
30 لیتر
۵ مایکروفر هایسنس 30 لیتر مدل H30MOWS9H ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
36 لیتر
۶ مایکروفر هایسنس 36 لیتری 1000 وات مدل H36MOMMI ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
43 لیتر
۷ مایکروفر هایسنس 43 لیتری 1000 وات مدل H43MOMMI ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
45 لیتر
۸ مایکروفر هایسنس 45 لیتر مدل H45MOMK9 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مایکرو ویو پاناسونیک 23 لیتری مدل NN-ST34 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
24 لیتر
۲ مایکروفر پاناسونیک 25 لیتر 800 وات مدل NN-ST34 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
42 لیتر
۳ مایکروفر 42 لیتری پاناسونیک مدل NNCD997S ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر کنوود در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مایکروفر کنوود 25 لیتری مدل MWM25 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
25L
۲ مایکروفر کنوود 25 لیتری مدل MWL210 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ مایکروفر کنوود 25 لیتری مدل MWL220 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
30 لیتر
۴ مایکروفر 30 لیتری کنوود مدل MWL311 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
30لیتر
۵ مایکروفر کنوود 30 لیتری مدل MWM31 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
30لیتری
۶ مایکروویو 30 لیتری کنوود مدل KENWOOD MWM30 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
42 لیتر
۷ مایکروفر 42 لیتری کنوود مدل mw426 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت فر توکار گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فر توكار گرنيه مدل BO615E01XK ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ فر توكار گرنيه مدل BO737E114X ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ فر توكار گرنيه 50 لیتری مدل BCS589S20X ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
17 لیتر
۴ فر توکار گرنیه 17 لیتر مدل BM171E2X ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
50 لیتر
۵ فر توکار گرنیه 50 لیتری مدل BCM4547A10BG ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
71 لیتر
۶ فر توكار گرنيه مدل BO758ORAB ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
73 لیتری
۷ فر توکار گرنیه 73 لیتری مدل BO737E30XG ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
77 لیتر
۸ فر توکار گرنیه 77 لیتری مدل BSA6737ORAB ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ فر توکار گرنیه 77 لیتری مدل BOS6747A01X ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 لیتر
۱ مایکروفر دوو 50 لیتر مدل KOG-185HN ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مايكروفر توكار گرنيه 50 لیتری مدل BCM598S18X ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
23 لیتر
۲ مايكروفر توكار گرنيه 23 لیتری مدل BM235ORAB ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ مایکروفر گرنیه 23 لیتر مدل BM235OORAW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
25 لیتر
۴ مایکروفر گرنیه 25 لیتر مدل BM251 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
50 لیتر
۵ مایکروفر گرنیه 50 لیتر توکار مدل BCM4547 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت فر توکار بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فر توکار بوش مدل HBG675BS1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ فر توکار بوش مدل CMG633BS1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ فر توکار بوش مدل HBG635BS1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴ فر توکار بوش مدل HBG6764S1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ فر توکار بوش مدل HBA554EB0 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶ فر توکار بوش مدل BOSCH HBG6725S1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۷ فر توکار بوش مدل BOSCH HBA513bs1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۸ فر توکار بوش مدل HBA554YS0 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ فر توکار بوش مدل HBA534EB0 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
66 لیتر
۱۰ فر توکار بوش 66 لیتری مدل HBJ558YS0Q ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
71 لیتر
۱۱ فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG632BS1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶