لیست آخرین قیمت مایکروفر و فرتوکار

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20 لیتر
۱ مایکروفر ال جی 20 لیتری مدل MS2042DB ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
23 لیتر
۲ مایکروفر ال جی 23 لیتری مدل MH6336GIB ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
25 لیتری
۳ مایکروفر ال جی 25 لیتری مدل MH6535GIS ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
42 لیتر
۴ مایکروفر اینورتر هوشمند ال جی MH8265CIS ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵ مایکروفر ال جی 42 لیتر اینورتر MH8265DIS ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
42 لیتری
۶ مایکروفر 42 لیتری ال جی مدل MS4295CIS ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
56 لیتر
۷ مایکروفر 56 لیتری ال جی مدل MS5696HIT ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت فرتوکار ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 لیتر
۱ مایکروفر ویرپول 22 لیتری مدل AMW439 WH ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲ مایکروفر ویرپول 22 لیتری مدل AMW439 NB ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ مایکروفر ویرپول 22 لیتری مدل AMW439 IX ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
31 لیتر
۴ مایکروفر ویرپول 31 لیتری مدل AMW730 IX ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
40 لیتر
۵ مایکروویو ویرپول 40 لیتری مدل AMW506 NB ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶ مایکروویو ویرپول 40 لیتری مدل W7 MW461 UK ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
59 لیتر
۷ فرتوکار ویرپول 59 لیتری مدل WGFA4F3 ix ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
65 لیتر
۸ فرتوکار ویرپول 65 لیتری مدل AKP738 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۹ فرتوکار ویرپول استیل 65 لیتری مدل AKP742 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
73 لیتر
۱۰ فرتوکار ویرپول 73 لیتری مدل AKZ96220 WH ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۱ فرتوکار ویرپول 73 لیتری مدل Akz9 6230 IX ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
73 لیتری
۱۲ فرتوکار ویرپول 73 لیتری مدل Akz9 6230 NB ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
23 لیتر
۱ مایکروفر هیتاچی 23 لیتر مدل HMR-D2311 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 لیتر
۱ مایکروفر توکار سامسونگ 22 لیتر مدل MG22M8074AT ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
23 لیتر
۲ مایکروفر 23 لیتری سامسونگ مدل ms23k3513aw ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ مایکروفر 23لیتری سامسونگ مدل MS23F300EEK ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
32 لیتر
۴ مایکروفر سامسونگ 32 لیتری 1000 وات مدل ME9114W1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
40 لیتر
۵ مایکروفر سامسونگ 40 لیتری 1000 وات سامسونگ مدل ME6144ST ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶ مایکروفر سامسونگ 40 لیتری 950 وات مدل MG402MADXBB ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۷ مایکروفر 40 لیتری سامسونگ مدل MG40J5133AT ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
50 لیتر
۸ مایکروفر توکار سامسونگ 50 لیتر NQ5B4513GBS-U4 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت سولاردم ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سولاردوم ال جی 38 لیتری مدل3882 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
38
۲ سولاردم ال جی 38 لیتری مدل MA3884VC ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
39 لیتر
۳ سولاردم ال جی اسمارت 39 لیتری MJ3965ACS ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مایکروفر هایسنس 20 لیتر مدل H20MOWS4 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
20 لیتر
۲ مایکروفر هایسنس 20 لیتر مدل H20MOWS1H ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
20لیتری
۳ مایکروفر هایسنس  20 لیتری 700 وات مدل H20MOMMI ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
28لیتر
۴ مایکروفر هایسنس 28 لیتری 900 وات مدل H28MOMME ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
30 لیتر
۵ مایکروفر هایسنس 30 لیتر مدل H30MOWS9H ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
36 لیتر
۶ مایکروفر هایسنس 36 لیتری 1000 وات مدل H36MOMMI ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
43 لیتر
۷ مایکروفر هایسنس 43 لیتری 1000 وات مدل H43MOMMI ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
45 لیتر
۸ مایکروفر هایسنس 45 لیتر مدل H45MOMK9 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مایکرو ویو پاناسونیک 23 لیتری مدل NN-ST34 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
24 لیتر
۲ مایکروفر پاناسونیک 25 لیتر 800 وات مدل NN-ST34 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
42 لیتر
۳ مایکروفر 42 لیتری پاناسونیک مدل NNCD997S ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر کنوود در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مایکروفر کنوود 25 لیتری مدل MWM25 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
25L
۲ مایکروفر کنوود 25 لیتری مدل MWL210 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ مایکروفر کنوود 25 لیتری مدل MWL220 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
30 لیتر
۴ مایکروفر 30 لیتری کنوود مدل MWL311 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
30لیتر
۵ مایکروفر کنوود 30 لیتری مدل MWM31 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
30لیتری
۶ مایکروویو 30 لیتری کنوود مدل KENWOOD MWM30 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
42 لیتر
۷ مایکروفر 42 لیتری کنوود مدل mw426 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت فر توکار گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فر توكار گرنيه مدل BO615E01XK ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲ فر توكار گرنيه مدل BO737E114X ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ فر توكار گرنيه 50 لیتری مدل BCS589S20X ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
17 لیتر
۴ فر توکار گرنیه 17 لیتر مدل BM171E2X ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
50 لیتر
۵ فر توکار گرنیه 50 لیتری مدل BCM4547A10BG ۴۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
71 لیتر
۶ فر توكار گرنيه مدل BO758ORAB ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
73 لیتری
۷ فر توکار گرنیه 73 لیتری مدل BO737E30XG ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
77 لیتر
۸ فر توکار گرنیه 77 لیتری مدل BSA6737ORAB ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۹ فر توکار گرنیه 77 لیتری مدل BOS6747A01X ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 لیتر
۱ مایکروفر دوو 50 لیتر مدل KOG-185HN ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مایکروفر گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مايكروفر توكار گرنيه 50 لیتری مدل BCM598S18X ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
23 لیتر
۲ مايكروفر توكار گرنيه 23 لیتری مدل BM235ORAB ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ مایکروفر گرنیه 23 لیتر مدل BM235OORAW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
25 لیتر
۴ مایکروفر گرنیه 25 لیتر مدل BM251 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
50 لیتر
۵ مایکروفر گرنیه 50 لیتر توکار مدل BCM4547 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت فر توکار بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فر توکار بوش مدل HBA554YS0 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲ فر توکار بوش مدل BOSCH HBA513bs1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ فر توکار بوش مدل HBA534EB0 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴ فر توکار بوش مدل HBA554EB0 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵ فر توکار بوش مدل HBG635BS1 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶ فر توکار بوش مدل HBG675BS1 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۷ فر توکار بوش مدل BOSCH HBG6725S1 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۸ فر توکار بوش مدل HBG6764S1 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۹ فر توکار بوش مدل CMG633BS1 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
66 لیتر
۱۰ فر توکار بوش 66 لیتری مدل HBJ558YS0Q ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
71 لیتر
۱۱ فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG632BS1 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰