لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی شیاومی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو رباتیک شیائومی Mop 2 Pro ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ جارو رباتیک شیاومی مدل +Mop 2pro ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ جارو رباتیک شیاومی مدل Mop 2pro ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فکر در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
800 وات
۱ جاروبرقی ایستاده فکر DARKYS RED پرتابل 800 وات مدل 2022 ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
890
۲ جاروبرقی مخزن دار فکر 890 وات مدل Fakir Ranger ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی آاگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی آاگ مدل AEG QX6 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ جارو شارژی آاگ مدل AEG QX8 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ جارو شارژی آاگ مدل AEG QX9 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1000 وات
۴ جاروبرقی آاگ 1000 وات VX8-2-6S2 مدل 2022 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2200 وات
۵ جاروبرقی آاگ 2200 وات VX82-1-OKO مدل 2022 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ جاروبرقی آاگ 2200 وات مدل AEG VX9-4-8IBM ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2500 وات
۷ جاروبرقی آاگ 2500 وات VX9-4-OKO مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
600 وات
۸ جاروبرقی آاگ 600 وات VX82-1-4MB مدل 2022 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت بخارشور کارچر در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ بخارشور کارچر 2000 وات مدل SC4 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ بخارشور کارچر 1900 وات مدل SC3 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جارو برقی ال جی 1.5 لیتری 2000 وات بدون کیسه LGVC5320NNT ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2000 وات
۲ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی VC5420NNTS ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی مدل VK76W02HY ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2000وات
۴ جاروبرقی الجی 2000W مخزنی مدل VC53001KNTC ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2400 وات
۵ جارو برقی کیسه ای 2400 وات ال جی VN-3824HRB ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600وات
۱ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ جارو برقی سطلی سامسونگ 1600 وات SW7535 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
170وات
۳ جارو شارژی سامسونگ 170 وات مدل VS60K6050KW ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1800 وات
۴ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2000 وات
۵ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۸ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۰ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M2520JP ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۲ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۴ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2200 وات
۱۵ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی مدل FC9350 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2042/01 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1900وات
۳ جاروبرقی 1900 وات فیلیپس مدل FC9351 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2000 وات
۴ جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل PHILIPS FC9570 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2023/61 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2100 وات
۸ جاروبرقی فیلیپس 2100 وات مخزنی مدل FC9732 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2200 وات
۹ جاروبرقی فیلیپس 2200W کیسه ای مدل FC9175 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۰ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۱ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی بوش 2200 وات مدل Bosch BGL3B112 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ جارو شارژی بوش 16 وات مدل BBHF216 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL252000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS482200 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BSGL3228GB ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ جاروبرقی مخزنی بوش 550وات مدل BGC21X300 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ جارو شارژی بوش مدلBBH32101 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۸ جارو شارژی بوش مدل BHN32101 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL82030 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۰ جاروبرقی 1800 وات بوش مدل BGL81800 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۱ جاروبرقی 750 وات بوش مدل BGS21POW2 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۲ جاروبرقی اب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421POW ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۳ جارو شارژی بوش مدل BCS711 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۴ جارو شارژی بوش مدل BLH87POW1 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۵ جارو شارژی بوش مدل BCS712XXL ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1200 وات
۱۶ جاروبرقی بوش 1200 وات مدل Bosch BGL8PRO3 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
14.4 وات
۱۷ جاروشارژی بوش مدل BHN14N ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
14وات
۱۸ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHF214R ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
14وات
۱۹ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHMove1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1600 وات
۲۰ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
18 وات
۲۱ جارو شارژی بوش 18 وات مدل BCS611P4A ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1800 وات
۲۲ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل Bosch BGL6pro1 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۳ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
18وات
۲۴ جارو شارژی بوش 20 وات مدل BCHF2MX20 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
20 ولت
۲۵ جاروشارژی بوش مدل BCH85N ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2000 وات
۲۶ جارو برقی مخزن دار بوش 2000 وات مدل BGS412000 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2000وات
۲۷ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL7200 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2100وات
۲۸ جاروبرقی اب خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2200 وات
۲۹ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۰ جاروبرقی بوش 2200 وات مخزنی مدل Bosch BGS412234 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۱ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS42230 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۲ جاروبرقی بوش 2200 وات مدل BGLS48GOLD ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۳ جاروبرقی بوش گلد سری8مدل BGL8GOLD ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۴ جاروبرقی مخزن دار بوش 2200 وات مدل BoschBGS412234 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2200وات
۳۵ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGL82294 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2400 وات
۳۶ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۷ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2400وات
۳۸ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV24 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
25.2 وات
۳۹ جارو شارژی بوش مدل BCH6L2561 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۰ جارو شارژی بوش 25.2 وات مدل BCH86PET1 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
28وات
۴۱ جارو شارژی بوش 28 وات مدل BCH86SIL1 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
600 وات
۴۲ جاروبرقی بوش 600 وات مخزنی مدل BGC41LSIL ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
650 وات
۴۳ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
700 وات
۴۴ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۵ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۶ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BGL8POW2 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
750 وات
۴۷ جاروبرقی مخزنی بوش سری4مدل BGS21POW2 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۸ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
800 وات
۴۹ جاروبرقی بوش مخزن دار 800 وات مدل BGS7POW1 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV-940Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۲ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV_930f ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
1800 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۴ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
2000 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات سطلی مدل CV-945F ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
21 لیتر
۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
2100 وات
۷ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
2200 وات
۸ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۹ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۰ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۱ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۲ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SC22 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
22000 وات
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
2300 وات
۱۵ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۷ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۸ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۹ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۲۰ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2300 وات مدل CV_SC23V ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3_yuwuv3AhWS4oUKHQPLDUcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hitachi-homeappliances.com%2Fth-en%2Fproducts%2Fvacuum-cleaner%2Fdrum%2Fcv-975fc.html&usg=AOvVaw2tFTG81LTiqlpk0aD5KKJL
۲۱ جاروبرقی سطلی 2200 وات هیتاچی مدل CV-975FC ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1900 وات
۱ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
2000 وات
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۴ جارو مخزن دار پاناسونیک بدون کیسه مدل MC-CL575 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
2100 وات
۶ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۷ جاروبرقی پاناسونیک 2100W کیسه ای مدل MC-CJ915 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
2300 وات
۸ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CG717 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۹ جاروبرقی 2300 وات پاناسونیک مدل MC-CJ917 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
2500وات
۱۰ جاروبرقی پاناسونیک 2500 وات مدل MC-CJ919 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بلک اندکر در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بلک اند دکر مدلPV1820 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۲ جارو شارژی بلک انددکر مدل SVB520JW-B5 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۳ جارو شارژی بلک انددکر مدلPV1420 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
28.8 وات
۴ جارو شارژی بلک اند دکر 28.8 وات مدل SVA420B ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹