لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی 1900 وات فیلیپس مدل FC9351 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۲ جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل PHILIPS FC9570 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
1800 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2042/01 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
1800وات
۴ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی مدل FC9350 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2000 وات
۵ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۶ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2000وات
۷ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2023/61 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2200 وات
۸ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۹ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2200وات
۱۰ جاروبرقی فیلیپس 2200W کیسه ای مدل FC9175 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بوش 16 وات مدل BBHF216 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۲ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL252000 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۳ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS482200 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۴ بخارشور کارچر 1900 وات مدل SC3 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۵ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BSGL3228GB ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۶ جاروبرقی 1800 وات بوش مدل BGL81800 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۷ جاروبرقی مخزنی بوش 550وات مدل BGC21X300 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۸ جاروبرقی 750 وات بوش مدل BGS21POW2 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۹ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL82030 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۱۰ بخارشور کارچر 2000 وات مدل SC4 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۱۱ جارو رباتیک شیائومی Mop 2 Pro ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۱۲ جاروبرقی اب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421POW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
14وات
۱۳ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHMove1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
14وات
۱۴ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHF214R ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
1600 وات
۱۵ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
18 وات
۱۶ جارو شارژی بوش 18 وات مدل BCS611P4A ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
1800 وات
۱۷ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
18وات
۱۸ جارو شارژی بوش 20 وات مدل BCHF2MX20 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
2000وات
۱۹ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL7200 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
2100وات
۲۰ جاروبرقی اب خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
2200 وات
۲۱ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
2200وات
۲۲ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGL82294 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
2400 وات
۲۳ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۲۴ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
2400وات
۲۵ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV24 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
25.2 وات
۲۶ جارو شارژی بوش 25.2 وات مدل BCH86PET1 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
28.8 وات
۲۷ جارو شارژی بلک اند دکر 28.8 وات مدل SVA420B ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
28وات
۲۸ جارو شارژی بوش 28 وات مدل BCH86SIL1 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
650 وات
۲۹ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
700 وات
۳۰ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
۳۱ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳
750 وات
۳۲ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۲ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2000 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات سطلی مدل CV-945F ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
21 لیتر
۴ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2100 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2200 وات
۶ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۷ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۸ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۹ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۰ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
22000 وات
۱۱ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2300 وات
۱۲ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۵ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۶ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3_yuwuv3AhWS4oUKHQPLDUcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hitachi-homeappliances.com%2Fth-en%2Fproducts%2Fvacuum-cleaner%2Fdrum%2Fcv-975fc.html&usg=AOvVaw2tFTG81LTiqlpk0aD5KKJL
۱۷ جاروبرقی سطلی 2200 وات هیتاچی مدل CV-975FC ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی پاناسونیک 2100W کیسه ای مدل MC-CJ915 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
1900 وات
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۳ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2000 وات
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2100 وات
۶ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2300وات
۷ جاروبرقی 2300 وات پاناسونیک مدل MC-CJ917 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2300وات
۸ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CG717 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
2500وات
۹ جاروبرقی پاناسونیک 2500 وات مدل MC-CJ919 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲