لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی آاگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ جاروبرقی آاگ 1000 وات VX8-2-6S2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
2200 وات
۲ جاروبرقی آاگ 2200 وات مدل AEG VX9-4-8IBM ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳ جاروبرقی آاگ 2200 وات VX82-1-OKO مدل 2022 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
2500 وات
۴ جاروبرقی آاگ 2500 وات VX9-4-OKO مدل 2022 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
600 وات
۵ جاروبرقی آاگ 600 وات VX82-1-4MB مدل 2022 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴

لیست تازه ترین قیمت بخارشور کارچر در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ بخارشور کارچر 2000 وات مدل SC4 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ بخارشور کارچر 1900 وات مدل SC3 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M2520JP ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1600 وات
۲ جارو برقی سطلی سامسونگ 1600 وات SW7535 مدل 2022 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
170وات
۳ جارو شارژی سامسونگ 170 وات مدل VS60K6050KW ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1800 وات
۴ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2000 وات
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2200 وات
۱۵ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی 1900 وات فیلیپس مدل FC9351 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل PHILIPS FC9570 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1800 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2042/01 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1800وات
۴ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی مدل FC9350 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2000 وات
۵ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2000وات
۷ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2023/61 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2100 وات
۸ جاروبرقی فیلیپس 2100 وات مخزنی مدل FC9732 ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2200 وات
۹ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2200وات
۱۱ جاروبرقی فیلیپس 2200W کیسه ای مدل FC9175 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی اب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421POW ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL252000 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ جارو شارژی بوش 16 وات مدل BBHF216 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BSGL3228GB ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ جاروبرقی 750 وات بوش مدل BGS21POW2 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ جاروبرقی بوش 2200 وات مدل Bosch BGL3B112 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS482200 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ جاروبرقی مخزنی بوش 550وات مدل BGC21X300 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ جاروبرقی 1800 وات بوش مدل BGL81800 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL82030 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1200 وات
۱۱ جاروبرقی بوش 1200 وات مدل Bosch BGL8PRO3 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
14.4 وات
۱۲ جاروشارژی بوش مدل BHN14N ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
14وات
۱۳ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHF214R ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
14وات
۱۴ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHMove1 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1600 وات
۱۵ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
18 وات
۱۶ جارو شارژی بوش 18 وات مدل BCS611P4A ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1800 وات
۱۷ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل Bosch BGL6pro1 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
18وات
۱۹ جارو شارژی بوش 20 وات مدل BCHF2MX20 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
20 ولت
۲۰ جاروشارژی بوش مدل BCH85N ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2000وات
۲۱ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL7200 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2100وات
۲۲ جاروبرقی اب خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2200 وات
۲۳ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۴ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS42230 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۵ جاروبرقی بوش گلد سری8مدل BGL8GOLD ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2200وات
۲۶ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGL82294 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2400 وات
۲۷ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۸ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2400وات
۲۹ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV24 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
25.2 وات
۳۰ جارو شارژی بوش مدل BCH6L2561 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۱ جارو شارژی بوش 25.2 وات مدل BCH86PET1 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
28.8 وات
۳۲ جارو شارژی بلک اند دکر 28.8 وات مدل SVA420B ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
28وات
۳۳ جارو شارژی بوش 28 وات مدل BCH86SIL1 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
650 وات
۳۴ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
700 وات
۳۵ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۶ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
750 وات
۳۷ جاروبرقی مخزنی بوش سری4مدل BGS21POW2 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۸ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
800 وات
۳۹ جاروبرقی بوش مخزن دار 800 وات مدل BGS7POW1 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV_930f ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV-940Y ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1800 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2000 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات سطلی مدل CV-945F ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
21 لیتر
۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2100 وات
۷ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2200 وات
۸ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SC22 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
22000 وات
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2300 وات
۱۵ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۷ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۰ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2300 وات مدل CV_SC23V ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3_yuwuv3AhWS4oUKHQPLDUcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hitachi-homeappliances.com%2Fth-en%2Fproducts%2Fvacuum-cleaner%2Fdrum%2Fcv-975fc.html&usg=AOvVaw2tFTG81LTiqlpk0aD5KKJL
۲۱ جاروبرقی سطلی 2200 وات هیتاچی مدل CV-975FC ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی پاناسونیک 2100W کیسه ای مدل MC-CJ915 ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
1900 وات
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2000 وات
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ جارو مخزن دار پاناسونیک بدون کیسه مدل MC-CL575 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2100 وات
۷ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2300وات
۸ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CG717 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2300وات
۹ جاروبرقی 2300 وات پاناسونیک مدل MC-CJ917 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
2500وات
۱۰ جاروبرقی پاناسونیک 2500 وات مدل MC-CJ919 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲