لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2042/01 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۲ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی مدل FC9350 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
1900وات
۳ جاروبرقی 1900 وات فیلیپس مدل FC9351 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
2000 وات
۴ جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل PHILIPS FC9570 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۵ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۶ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۷ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2023/61 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
2100 وات
۸ جاروبرقی فیلیپس 2100 وات مخزنی مدل FC9732 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
2200 وات
۹ جاروبرقی فیلیپس 2200W کیسه ای مدل FC9175 ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۱۰ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۱۱ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1900 وات
۱ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
2000 وات
۳ جارو مخزن دار پاناسونیک بدون کیسه مدل MC-CL575 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
2100 وات
۶ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۷ جاروبرقی پاناسونیک 2100W کیسه ای مدل MC-CJ915 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
2300 وات
۸ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CG717 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۹ جاروبرقی 2300 وات پاناسونیک مدل MC-CJ917 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
2500وات
۱۰ جاروبرقی پاناسونیک 2500 وات مدل MC-CJ919 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بلک اندکر در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بلک اند دکر مدلPV1820 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ جارو شارژی بلک انددکر مدلPV1420 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳ جارو شارژی بلک انددکر مدل SVB520JW-B5 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
28.8 وات
۴ جارو شارژی بلک اند دکر 28.8 وات مدل SVA420B ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹