لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی شیاومی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو رباتیک شیائومی Mop 2 Pro ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ جارو رباتیک شیاومی مدل Mop 2pro ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ جارو رباتیک شیاومی مدل +Mop 2pro ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فکر در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
890
۱ جاروبرقی مخزن دار فکر 890 وات مدل Fakir Ranger ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جارو برقی ال جی 1.5 لیتری 2000 وات بدون کیسه LGVC5320NNT ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2000 وات
۲ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی VC5420NNTS ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی مدل VK76W02HY ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2000وات
۴ جاروبرقی الجی 2000W مخزنی مدل VC53001KNTC ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2400 وات
۵ جارو برقی کیسه ای 2400 وات ال جی VN-3824HRB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M2520JP ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
1600 وات
۲ جارو برقی سطلی سامسونگ 1600 وات SW7535 مدل 2022 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
170وات
۳ جارو شارژی سامسونگ 170 وات مدل VS60K6050KW ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
1800 وات
۴ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2000 وات
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2200 وات
۱۵ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی 1900 وات فیلیپس مدل FC9351 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲ جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل PHILIPS FC9570 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
1800 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2042/01 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
1800وات
۴ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی مدل FC9350 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2000 وات
۵ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2000وات
۷ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2023/61 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2100 وات
۸ جاروبرقی فیلیپس 2100 وات مخزنی مدل FC9732 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2200 وات
۹ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2200وات
۱۱ جاروبرقی فیلیپس 2200W کیسه ای مدل FC9175 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BSGL3228GB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL252000 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ بخارشور کارچر 1900 وات مدل SC3 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴ جاروبرقی 1800 وات بوش مدل BGL81800 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ جاروبرقی 750 وات بوش مدل BGS21POW2 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶ جارو شارژی بوش 16 وات مدل BBHF216 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷ بخارشور کارچر 2000 وات مدل SC4 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS482200 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL82030 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰ جاروبرقی مخزنی بوش 550وات مدل BGC21X300 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱ جاروبرقی اب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421POW ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
14وات
۱۲ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHF214R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
14وات
۱۳ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHMove1 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
1600 وات
۱۴ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
18 وات
۱۵ جارو شارژی بوش 18 وات مدل BCS611P4A ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
1800 وات
۱۶ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
18وات
۱۷ جارو شارژی بوش 20 وات مدل BCHF2MX20 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2000وات
۱۸ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL7200 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2100وات
۱۹ جاروبرقی اب خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2200 وات
۲۰ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2200وات
۲۱ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGL82294 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2400 وات
۲۲ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2400وات
۲۴ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV24 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
25.2 وات
۲۵ جارو شارژی بوش 25.2 وات مدل BCH86PET1 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
28.8 وات
۲۶ جارو شارژی بلک اند دکر 28.8 وات مدل SVA420B ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
28وات
۲۷ جارو شارژی بوش 28 وات مدل BCH86SIL1 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
650 وات
۲۸ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
700 وات
۲۹ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
750 وات
۳۱ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV_930f ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV-940Y ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
1800 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2000 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات سطلی مدل CV-945F ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
21 لیتر
۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2100 وات
۷ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2200 وات
۸ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SC22 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
22000 وات
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
2300 وات
۱۵ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2300 وات مدل CV_SC23V ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3_yuwuv3AhWS4oUKHQPLDUcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hitachi-homeappliances.com%2Fth-en%2Fproducts%2Fvacuum-cleaner%2Fdrum%2Fcv-975fc.html&usg=AOvVaw2tFTG81LTiqlpk0aD5KKJL
۲۱ جاروبرقی سطلی 2200 وات هیتاچی مدل CV-975FC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی پاناسونیک 2100W کیسه ای مدل MC-CJ915 ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1900 وات
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2000 وات
۴ جارو مخزن دار پاناسونیک بدون کیسه مدل MC-CL575 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2100 وات
۷ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2300وات
۸ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CG717 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2300وات
۹ جاروبرقی 2300 وات پاناسونیک مدل MC-CJ917 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2500وات
۱۰ جاروبرقی پاناسونیک 2500 وات مدل MC-CJ919 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶