لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جارو برقی ال جی 1.5 لیتری 2000 وات بدون کیسه LGVC5320NNT ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
2000 وات
۲ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی VC5420NNTS ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی مدل VK76W02HY ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
2000وات
۴ جاروبرقی الجی 2000W مخزنی مدل VC53001KNTC ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
2400 وات
۵ جارو برقی کیسه ای 2400 وات ال جی VN-3824HRB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M2520JP ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
170وات
۲ جارو شارژی سامسونگ 170 وات مدل VS60K6050KW ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
1800 وات
۳ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2000 وات
۵ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۶ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۷ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۲ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2200 وات
۱۴ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2042/01 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
1800وات
۲ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی مدل FC9350 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2000 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2000وات
۵ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2023/61 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2200 وات
۶ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۷ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2200وات
۸ جاروبرقی فیلیپس 2200W کیسه ای مدل FC9175 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ بخارشور کارچر 1900 وات مدل SC3 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
14وات
۲ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHF214R ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
14وات
۳ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHMove1 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
1600 وات
۴ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
18 وات
۵ جارو شارژی بوش 18 وات مدل BCS611P4A ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
1800 وات
۶ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
18وات
۷ جارو شارژی بوش 20 وات مدل BCHF2MX20 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2000وات
۸ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL7200 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2100وات
۹ جاروبرقی اب خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2200 وات
۱۰ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2200وات
۱۱ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGL82294 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2400 وات
۱۲ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2400وات
۱۴ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV24 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
25.2 وات
۱۵ جارو شارژی بوش 25.2 وات مدل BCH86PET1 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
28.8 وات
۱۶ جارو شارژی بلک اند دکر 28.8 وات مدل SVA420B ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
28وات
۱۷ جارو شارژی بوش 28 وات مدل BCH86SIL1 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
650 وات
۱۸ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
700 وات
۱۹ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۰ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
750 وات
۲۱ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2000 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات سطلی مدل CV-945F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
21 لیتر
۴ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2100 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2200 وات
۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۷ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
22000 وات
۱۱ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2300 وات
۱۲ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۵ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی پاناسونیک 2100W کیسه ای مدل MC-CJ915 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
1900 وات
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2000 وات
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2100 وات
۶ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2300وات
۷ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CG717 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2500وات
۸ جاروبرقی پاناسونیک 2500 وات مدل MC-CJ919 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰