لیست آخرین قیمت تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال جی اچ دی 32 اینچ LJ520U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500BPTA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳ تلویزیون اچ دی اسمارت ال جی 32 اینچ LJ570 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی Full HD اسمارت 32 اینچ LM630 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی اسمارت HD اچ دی مدل 32LM637BPVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶ تلوزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM550BPLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷ تلویزیون 32 اینچ ال جی 2021اچ دی HD مدل 32LP500 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
43 اینچ
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UN711C0ZB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹ تلویزیون 43 اینچ Full HD ال جی مدل 43LM5000 تولید 2020 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43un7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43UN7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 43UP7800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43LV751H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43Nano75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 43 اینچ 43LH541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ550V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱ تلویزیون تجاری ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43US660h0GD ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43LM5700 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳ تلویریون ال جی فور کی 43 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV300C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت 43UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی اسمارت LK5730PVC ال جی 43 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK5100 ال جی 43 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ510V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LH500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 43NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP76906LE ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43up81003 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO796PB فورکی 4K نانوسل 43NANO796PB مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰ تلویزیون الجی 43 اینچ 43NANO783 فورکی 4k نانوسل مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ 43UP77003 فورکی 4K اسمارت مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی اسمارت 43 اینچ LM6300 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD اسمارت مدل 43LM6370 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی اسمارت 43UM7100 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ 43UM7340 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN71006LB ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارتSMART مدل 43UP7500PVG ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 43UP7750 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 43UQ8000 مدل 2022 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8100 فورکی 4k اسمارت 43UQ8100 مدل 2022 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
48 اینچ
۵۳ تلویزیون 48 اینچ اولد الجی C2 مدل 48C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۴ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 48CX ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۵ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی C1 مدل Oled 48C1 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
49 اینچ
۵۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LJ510V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۷ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ630V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۸ تلویزیون ال جی فورکی 49 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت اینچ 49SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۰ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LW310 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LK5100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۴ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK6100PVA ال جی 49 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۵ تلویریون ال جی فور کی 49 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۶ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 49 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۷ تلویزیون 49 اینچ ال جی LK5730PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۹ تلویزیون فول اچ دی اسمارت ال جی 49 اینچ LK6200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LV300C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۲ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۳ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۴ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 49 اینچ 49LH541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۵ تلویزیون ال ای دی Full HD و اسمارت ال جی 49اینچ LK5910 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۶ قیمت تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۸ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۹ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49UM7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano80 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ 49UM7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۳ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7240 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۵ تلویزیون ال جی 49 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49LV751H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UN7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۷ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UT661H0GA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۸ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 49UN711C0ZB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN73506LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN71006LB ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
50 اینچ
۹۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN731C0GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UM7650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت US660 مدل 50US660H0GD ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۷ تلویزیون 50 اینچ الحافظ کیو8 کیولد 4K اندروید 50Q8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 50QNED80UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 50nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ 50NANO783QA فورکی 4k اسمارت نانوسل مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۳ تلویزیون ال جی 50 اینچ 50NANO816PA فورکی 4K نانوسل مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO886pa فورکی 4K نانوسل 50NANO886PA مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 50UQ9100 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت50UM751 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 50UN7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۸ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UM7300PLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۹ تلوبزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت 50UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۰ تلویزیون 50اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 50UP7800PCB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ 50UM7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7240 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 50UP7500 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 50UP7750 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۶ تلویزیون50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 50UP7550 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN73506LB ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 50UQ8000 مدل 2022 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 50NANO75UQA مدل 2022 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50NANO75VPA ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 50NANO796QA مدل 2022 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ نانوسل 4K اسمارت تولید 2020 مدل 50NANO79 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ90003 فورکی 4k اسمارت 50UQ90003 مدل 2022 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO80 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۲۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO846 نانوسل 4k فورکی 50NANO846 مدل 2022 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۱۲۶ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی G2 مدل 55G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی C8 مدل 55c8oled ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۸ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4k اسمارت مدل 55gx ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت مدل 55UP81003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل UQ7500 اسمارت 55UQ7500 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 55B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 55QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 55nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO923PB نانوسل فورکی 55NANO923PB مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO83 نانوسل فورکی 55NANO83 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۶ تلویزیون 55 اینچ الجیUQ9000 فورکی اسمارت 55UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO886 فورکی 4K نانوسل 55NANO886 مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 55NANO763QA فورکی 4k اسمارت نانوسل مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 55A2 فورکی 4K اولد اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 55QNED86 کیوند 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۴۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 55QNED813QA فورکی 4k کیوند اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN73506LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 55G1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۶ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Oled B1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۷ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 55CX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 55UK6900 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۰ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 55A1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 4K مدل 55UP76006LC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۲ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی B8 مدل OLED55B8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۴ ال ای دی ال جی فول اچ دی اسمارت 55 اینچ55LJ615 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۵ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۶ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7660 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۸ تلویزیون 55 اینچ اولد OLED ال جی مدل 55E9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۹ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۰ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ SK8100PLA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۱ تلویزیون ال جی منحنی اولد اسمارت 55 اینچ C6V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۲ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اولترا اچ دی SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۴ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت ال جی 55UK6750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۶ ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۷ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۸ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی LG OLED B8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 55UM7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۰ تلویریون ال جی فور کی 55 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۱ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6700V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۲ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت smart مدل 55nano85 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LJ550V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7090 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۶ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۷ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ EG9A7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۸ تلویزیون ال جی سوپر 4K اسمارت 55 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۱ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۲ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت55 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینج UK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 55UN8060 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۶ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UK7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۸ تلویزیون ال جی فورکی 55 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۹ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ Oled C8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN81006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۱ تلویزیون تجاری ال جی 55 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 55UU640C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل US660H0GD ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 55UN711C0ZB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55un8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۷ تلویزیون 55 ابنچ ال جی فورکی اسمارت55UN7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55UN7310PDC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 فورکی هوشمند 55UP7750 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55UP7550 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۴ تلویزیون 55 اینچ 4K ال جی مدل 55UP76703 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55UP80003LA ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7500 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۰۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت55UM751 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۰۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل UQ8000 اسمارت 55UQ8000 تولید 2022 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۰۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 فورکی 4k اسمارت 55UQ8100 مدل 2022 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل ‪55UP7800‬  ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 55NANO79 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO796QA نانوسل فورکی 55NANO796QA مدل 2022 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55Nano80 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Nano75 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 55NANO783QA فورکی 4k اسمارت نانوسل مدل 2022 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۲۱۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 55NANO823QB فورکی 4k اسمارت نانوسل مدل 2022 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO846 نانوسل فورکی 55NANO846 مدل 2022 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 55UQ9100 مدل 2022 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۰ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکی 4k اسمارت مدل 55NANO76 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano866NA ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano86 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55Nano86 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 55QNED80UQA مدل 2022 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Nano90 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲۶ تلویزیون 8K و نانوسل ال‌جی مدل 55NANO966PA ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BX ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano90UNA ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۲۹ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی مدل 55OLEDCS تولید 2022 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳۰ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 55C2 مدل 2022 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
60 اینچ
۲۳۲ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 60UN71006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۳ تلویزیون 60 اینچ ال جی فور کی اسمارت UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۴ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 60 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۵ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 60 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۶ تلویزیون 60 اینچ ال جی فورکی اسمارت 60UM7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۷ تلویزیون ال جی فورکی 60 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۸ تلویزیون ال جی 60 اینچ فورکی 4k اسمارت Smart مدل 60up80003la ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۲۳۹ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی B8 مدل OLED65B8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65up7670puc ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۱ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال جی مدل LG 65QNED90VPA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65up80003la ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۳ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل OLED65G7P ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۴ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی G2 مدل 65G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 65nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 65QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۷ تلویزیون 65 اینچ الجی UQ9000 فورکی اسمارت 65UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65un8160pva ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۹ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال جی مدل LG 65QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 65B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 65NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۳ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65A2 فورکی 4K اولد اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65NANO763QA فورکی 4k اسمارت نانوسل مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65QNED86 کیوند 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۵۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65UQ7000 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۷ تلویزیون ‌اسمارت نانوسل 65 اینچ ال جی مدل LG 65NANO886 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۸ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Oled B1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 65UP7750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد Signature 4K اسمارت مدل G7 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۶ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی C8 مدل 65C8OLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۷ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED C8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۸ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED E9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۹ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65w8pua ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UM7660 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۴ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۵ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۷ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 65UN8060 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۹ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت نانوسل ال جی مدل 65SM8200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM9800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۱ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۲ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۳ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UK6100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۷ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN81006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7380 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SM9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۳ تلویزیون 65 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۴ تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۵ تلویریون ال جی فور کی 65 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۶ تلویزیون ال جی فور کی 65 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۸ تلویزیون 65اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت smart مدل 65UN7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت65UM751 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۱ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65wx ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۳ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65gx ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۴ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65BX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65un7240pvg ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65UP77006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP78006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UM7650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4kمدل 65NANO80 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۱۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 65NANO79 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 65UQ8000 مدل 2022 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65UP81003LA ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 65UN711C0ZB ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO756PR فورکی 4K نانوسل 65NANO756PR مدل 2021 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۲۰ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65UQ8100 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۲۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 65UQ9100 مدل 2022 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano75 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO796QA نانوسل فورکی 65NANO796QA مدل 2022 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65NANO783QA فورکی 4k اسمارت نانوسل مدل 2022 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۳۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO846 نانوسل فورکی 65NANO846 مدل 2022 ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 65QNED80UQA مدل 2022 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 65QNED876 کیوند 4K اسمارت مدل 2022 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO913PA اسمارت فورکی 65NANO913PA مدل 2021 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل NANOCELL اسمارت مدل 65Nano95 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۳۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65CX ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳۲ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 65C1 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳۳ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 65A1 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۳۴ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65OLEDCS تولید 2022 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 65C2 مدل 2022 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۳۶ تلویزیون اولد اوو 65 اینچ ال جی 4K اسمارت G1 مدل OLED EVO 65G1 ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
70 اینچ
۳۳۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4kاسمارت مدل 70UP7703 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 70NANO75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 70UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۰ تلویزیون 70 اینچ 4K ال جی مدل 70UP76703 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۱ تلویزیون 70 اینچ الجی UQ9000 فورکی اسمارت 70UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70UP7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70un7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۴ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UM7380 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۵ تلویزیون 70 اینچ هوشمند ال جی مدل 70UP7550 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UJ657T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۷ تلوبزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70UK7000PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی 2021 فورکی اسمارت 70UP7750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۰ تلویزیون ال جی 70 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 70UN7380 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP77006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70UP81003LA ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 UQA ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
75 اینچ
۳۵۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل NANO863 اسمارت فورکی 75NANO863 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل NANO913 نانوسل فورکی 75NANO913 تولید 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 75UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۷ تلویزیون ال جی نانوسل فورکی هوشمند 75 اینچ مدل NANO816PA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 75NANO75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 75QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ 2021 مدل Nano80 هوشمند 75Nano80 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 75UP77006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۳ تلویزیون 75 اینچ الجی 8K اسمارت Smart مدل 75NANO97 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 75QNED80UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۵ تلویزیون 75 اینچ 4K ال جی مدل 75UP76703 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 75nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 75QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO963PA نانوسل اسمارت 75NANO963PA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ 75NANO85 نانوسل فورکی 4k مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۲ تلویزیون ال جی 75 اینچ 75UQ9100 فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۳ تلویزیون ال جی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75UN7180 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up75006lc ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۶ تلویزیون 75 اینچ هوشمند ال جی فورکی اسمارت مدل 75UP7750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۷ تلویزیون نانوسل 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 75SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۸ تلویزیون مینی ال ای دی 75 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 75QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 75UM7110 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UP7800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۱ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75NANO90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۲ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75NANO79 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۳ تلویزیون 75 اینچ هوشمند ال جی مدل 75UP7550 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75UK7050PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75um7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل SM8610 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۷ تلویزیون75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75um7180 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۸ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۰ تلویزیون ال جی 4K اسمارت 75 اینج UM7580 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۱ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 75 اینچ 75SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 75UN8080PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UM7600PCA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8100 فورکی 4k اسمارت 75UQ8100 مدل 2022 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل 75UP81003LA ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۹۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل UQ9000 فورکی 75UQ9000 تولید 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 75NANO796QA مدل 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 75UQ8000 مدل 2022 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۹۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO763QA فورکی 4K اسمارت نانوسل 75NANO763QA مدل 2022 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۰۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO846QA نانوسل فورکی 75NANO846QA مدل 2022 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO883PB نانوسل فورکی 75NANO883PB مدل 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8k اسمارت Smart مدل 75NANO95 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۰۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO966 ایت کی 8K نانوسل 75NANO966 مدل 2021 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
75اینچ
۴۰۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75QNED966 کیوند 8K اسمارت مدل 2022 ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
77 اینچ
۴۰۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 77B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰۶ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 4k فورکی اسمارت مدل OLED77G7P ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰۷ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 4k اسمارت GX مدل 77GX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰۸ تلویزیون 77 اینچ اولد الجی G2 مدل 77G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰۹ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت مدل 77CX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 77G1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۱ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 77ZX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۲ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 77OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77BX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۴ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 77C1 ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 77C2 مدل 2022 ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
82 اینچ
۴۱۶ تلویزیون ال جی 82 اینچ فورکی 4k اسمارت Smart مدل 82UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۷ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی مدل 82UN8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۸ تلویزیون 82 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 82UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱۹ تلویزیون 82 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 82UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
83 اینچ
۴۲۰ تلویزیون 83 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 83C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۱ تلویزیون 83 اینچ ال جی G2 اولد فورکی مدل 83G2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۲ تلویزیون 83 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 83C1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۳ تلویزیون 83 اینچ اولد الجی C2 مدل 83C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
86 اینچ
۴۲۴ تلویزیون ۸۶ اینچ ال جی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 86NANO90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 86QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UN851C0ZA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۷ تلویزیون مینی ال ای دی 86 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 86QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2021 فورکی اسمارت مدل 86UP8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 86UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۱ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86UQ9100 فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۲ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86QNED916 فورکی 4k اسمارت کیوند مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED9006 فورکی 4K کیوند 86QNED9006 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 86UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت فورکی 86UQ9000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED913PA کیوند 4K فورکی 86QNED913PA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 86UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2020 هوشمند آلفا 7 مدل 86UN85006LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 86un8080pva ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت Smart مدل 86Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت 86UM7580 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴۳ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86QNED996 ایت کی 8K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۴۴۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند فورکی 86QNED80 مدل 2022 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۴۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 86nano75 ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO85 نانوسل فورکی 86NANO85 مدل 2021 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 86NANO796QA مدل 2022 ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
88 اینچ
۴۴۸ تلویزیون 88 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 88ZX ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
97اینچ
۴۴۹ تلویزیون 97 اینچ اولد الجی C2 مدل 97C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون اسکای ورث در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ 32SUC9300 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ 32STD2000 اچ دی HD مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
43 اینچ
۳ تلویزیون اسکای ورث 43 اینچ 43STD6500 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۴ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ 50SUC9300 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۵ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ 55SUC9300 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سونی اچ دی HD مدل R300E ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
40 اینچ
۲ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W650D ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD مدل R350E ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
43 اینچ
۴ تلویزیون سونی فورکی 43 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 43 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶ تلویزیون سونی فول اچ دی 43 اینچ KDL-W660F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹ تلویزیون 43 اینچ سونی فورکی اسمارت 4K مدل 43X75J ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۰ تلویزیون 43 اینچ سونی X80J فورکی 4k اسمارت 43X80J مدل 2021 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
49 اینچ
۱۱ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۲ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 49X75J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۴ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۵ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۷ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۸ تلویزیون 49 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W800G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
50 اینج
۲۰ تلویزیون سونی فول اچ دی 50 اینچ KDL-W660F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۱ تلویزیون 50اینچ سونی 4k 2021 اسمارت مدل 50X80J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۲ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K فورکی 50X75k مدل 2022 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۳ تلویزیون 50 اینچ سونی مدل SONY 50X75j ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
55 اینچ
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت4kفورکی 55X90K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سونی X95K فورکی 55X95K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۶ تلویزیون سونی 55 اینچ 55X80K فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد 4k اسمارت مدل 55A80J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X85J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد 4K اندروید 55A9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد 4K اسمارت مدل 55A90J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۱ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت مدل 55A8H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۲ تلویزیون سونی 55 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۳ تلویزیون سونی 55 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9077H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4k 2021اسمارت مدل 55X75J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۶ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X7577H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۸ تلویزیون سونی فورکی 55 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۹ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۰ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 55x95j ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۴ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55A8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت Smart مدل 55X9500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۶ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K فورکی 55X75K مدل 2022 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 55X80J ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۹ تلویزیون 55 اینچ سونی مدل X85K فورکی 55X85K تولید 2022 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۰ تلویزیون 55 اینچ 4k 2021هوشمند سونی مدل 55X90j ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
65 اینچ
۵۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۴ تلویزیون 65 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 65X85j ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k 2021اسمارت مدل 65X80J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k 2021 اسمارت مدل 65X75J  ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 2021 اسمارت 4k فورکی مدل 65X90J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۹ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد 4k اسمارت 65A9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۰ تلویزیون سونی 65 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۱ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65A8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت Smart مدل 65X9500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۳ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۴ تلویزیون سونی فورکی اسمارت65 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۵ تلویزیون 65 اینچ سونی مدل X85K فورکی 65X85K تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۶ تلویزیون 65 اینچ سونی X95K فورکی 65X95K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۷ تلویزیون اولد سونی 65 اینچ 4K اسمارت 65A8H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۸ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X7577H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۹ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد 4k اسمارت 65A90J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۰ تلویزیون 65 اینچ سونی X75K فورکی 65X75K مدل 2022 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۱ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت4kفورکی 65X90K مدل 2022 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 65X95J ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۳ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد 4K اسمارت 65A80J ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
65 سونی
۷۴ تلویزیون 65 اینچ سونی A95K فورکی 4k کیودی اولد 65A95K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
75 اینچ
۷۵ تلویزیون 75 اینچ سونی X95K فورکی 75X95K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۶ تلویزیون 75 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 75X85j ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 75X95J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 2021 اسمارت 4k مدل 75X90J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۰ تلویزیون سونی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 75X80J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۲ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X9500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۵ تلویزیون سونی 75اینچ 4K اسمارت مدل 75X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۶ تلویزیون سونی 75 اینچ 75X80K فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۷ تلویزیون 75 اینچ سونی مدل X85K فورکی 75X85K تولید 2022 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸۸ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت4kفورکی 75X90K مدل 2022 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
77 اینچ
۸۹ تلویزیون 77 اینچ اولد سونی 4k اسمارت مدل 77A80J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
83 اینچ
۹۰ تلویزیون 83 اینچ سونی اولد 4K اسمارت 83A90J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
85 اینچ
۹۱ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X80j ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۲ تلویزیون 85 اینچ سونی 8K اسمارت Smart مدل XR-85Z9J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۳ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X95J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 85X95K فورکی 4K مینی ال ای دی مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۵ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X9500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۶ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 85x90j ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۷ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۸ تلویزیون سونی 85 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹۹ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۰۰ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 85x85j ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۰۱ تلویزیون سونی 85 اینچ 85X90K فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
95اینج
۱۰۲ تلویزیون 95 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل XR-95X95J ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ اچ دی N5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ مدل 32N5003AK ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 32 اینچ M5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴ تلویزیون سامسونگ اچ دی HDاسمارت 32 اینج N5300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ اچ دی HD اسمارت مدل T5300 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
40اینچ
۶ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ N5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ j5200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ M5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ N5300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ Full HD اسمارت مدل 40T5300 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
43 اینچ
۱۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کیولد فریم 4K اسمارت مدل 43LS03R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43AU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 43AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ Full HD اسمارت 43T5202 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ BU8000 فورکی اسمارت 43BU8000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 43BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷ تلویزیون فول اچ دی N5300 سامسونگ 43 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ K5002 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ UA43N5000AK ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 43TU7090 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2020 فورکی 4K اسمارت مدل 43TU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 43 اینچ J5202 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 43 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴ تلویزیون فول اچ دی 43 اینچ سامسونگ N5370 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 43AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 43TU7002 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 43TU7000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل T5300 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ FHD اسمارت SMART مدل 43T5300 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 43AU7000 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 43AU8000 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
49 اینچ
۳۳ تلویزیون فول اچ دی 49 اینچ سامسونگ N5370 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 49 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ MU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49T5300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ کیولد 49Q70R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸ تلویزیون 49 اینچ منحنی Full HD سامسونگ M6500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ RU7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 49 اینچ N5300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 49 اینچ NU7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فور کی اسمارت NU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳ تلویزیون فول اچ دی N5000 سامسونگ 49 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۴ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 49 اینچ UA49M5100AK ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۵ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۶ تلویزیون 49 اینچ منحنی سامسونگ 4K اسمارت مدل 49TU8300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل HG49AJ690UK ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
50 اینچ
۴۸ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمات NU7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4k اسمارت 50TU7020 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 50AU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمات 50Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 50AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 50Q80B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 50BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۵ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 50BU8100 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۵۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 50AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50NU7002 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 50RU7105 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 50TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 50Q60T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستالی 4K UHD اسمارت Smart مدل 50TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۶ تلویزیون سامسونگ فورکی 50 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 50 اینچ J5100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000U ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 50AU7000 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۱ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 50AU7200 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۷۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 50BU8000 تولید 2022 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 50BU8500 مدل 2022 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۵ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 50Q60B کیولد 4K اسمارت مدل 2022 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۷۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN85B فورکی 4k نئوکیولد اسمارت 55QN85B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۷۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU9000 کریستال فورکی 55BU9000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 55QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 55BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 55AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فریم فورکی 4k اسمارت مدل QA55LS03AAU ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55AU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ S95B اسمارت فورکی مدل 55S95B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLS03B کیولد فورکی مدل 55QLS03B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد ایت کی 55QN700B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 8k اسمارت مدل 55Q700T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت Q6FN مدل QA55Q6FNAK ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55Q65T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Mini LED مدل 55QN85A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فریم 4K اسمارت مدل 55LS03R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Mini LED اسمارت مدل 55QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K UHD اسمارت 55TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی 4K اسمارت Samrt مدل 55Q90R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55nu7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۸ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 55 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹۹ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ QA55Q60RAk ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۰ تلویزیون 55 اینچ Full HD سامسونگ M6500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۱ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینج NU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت Smart مدل 55RU7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 55TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۶ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 55 اینچ NU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۷ تلویزیون سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ NU7093 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۸ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 55 اینچ NU7302 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰۹ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ RU7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۰ تلویزیون 65 اینج سامسونگ miniLED مدل 65QN85A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۱ تلویزیون سامسونگ فورکی 55 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55RU7402 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۴ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینچ NU7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q7FN ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۶ تلویزیون کیولد سامسونگ 55 اینچ 8K اسمارت مدل 55Q900R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۷ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ NU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۸ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ MU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۹ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ KU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ 55NU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فورکی اسمارت NU7023 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8072U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q85T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۵ تلویزیون کیولد 55 اینچ 4k اسمارت سامسونگ مدل 55Q95T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55TU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7105 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۳ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55Q8C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU7072 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی 4k اسمارت مدل 55AU7172 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55AU7100 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 55AU7092 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۳۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 55AU7022 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۴۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8072 فورکی 4k کریستالی 55BU8072 مدل 2022 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ منحنی 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8300U ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 کریستال 4K اسمارت مدل 55AU8000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۴۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 55BU8000 تولید 2022 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۴۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 55BU8500 مدل 2022 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 55QN55Q60T ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55AU9000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55Q60A ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴۹ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۰ تلویزیون 55 اینچ کیولد سامسونگ مدل 55Q60B ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q70A ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q80A ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 55QN90B مدل 2022 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
58 اینچ
۱۵۴ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 58TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۵ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 58AU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۶ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۷ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 58 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 58TU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵۹ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 58AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
60 اینچ
۱۶۰ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ کریستال4K اسمارت 2021 مدل 60AU8000 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۱ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ BU8000 فورکی اسمارت 60BU8000 تولید 2022 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۱۶۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8kایت کی 65QN800B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 65BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 65QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۵ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ مدل 65Q60B ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65AU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLS03B کیولد فورکی مدل 65QLS03B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ S95B اسمارت فورکی مدل 65S95B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU9000 کریستال فورکی 65BU9000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8100 فورکی اسمارت 65BU8100 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7020 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Mini LED اسمارت مدل 65QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K UHD اسمارت 65TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65RU9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8075 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65Q65T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q80A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65AU9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65TU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل ‏65UB8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K فورکی اسمارت Smart مدل 65MU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4k فورکی اسمارت مدل Q77A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۶ تلویزیون 65 اینچ 4k فورکی اسمارت سامسونگ مدل SAMSUNG UE65AU8002K ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8k اسمارت مدل 65QN700A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۸۹ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q80R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7105 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۲ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65q67r ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 65ru7090 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۵ تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ 8K اسمارت مدل 65Q900R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۸ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65Q8C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7079 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۰ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8072U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۱ تلویزیون ال ای دی 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 65Q90T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 65TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد Art Mode فورکی 4K HDR مدل 65LS03R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70T پایه وسط 4K اسمارت مدل 65Q70T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۶ تلویزیون سامسونگ فور کی 65 اینچ NU7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۷ تلویزیون سامسونگ فورکی 65 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۸ تلویزیون سامسونگ فور کی اسمارت 65 اینچ NU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰۹ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 65 اینچ NU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۰ تلویزیون کیولد 65 اینچ سامسونگ QA65Q60RAk ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل QN65Q60T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۲ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q75T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۳ تلویزیون 65 اینچ 4k سامسونگ مدل 65Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کریستال 4K اسمارت مدل 65AU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۶ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4k اسمارت مدل 65RU7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تجاری Universal اسمارت Smart فورکی 4K مدل HG65AT690UK ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۸ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل Q90R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q7FN ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 65 اینچ 65NU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۳ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 65 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فور کی اسمارت NU7300 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۶ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 65AU7000 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 65AU7092 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۲۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۰ تلویزیون دول ال ای دی 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65TU8502 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 65BU8500 مدل 2022 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۲۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 فورکی اسمارت 65BU8000 تولید 2022 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN85B فورکی 4k نئوکیولد اسمارت 65QN85B مدل 2022 ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 65QN85A ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 65QN90B مدل 2022 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد ایت کی 65QN700B مدل 2022 ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
70 اینچ
۲۳۹ تلویزیون کیولد 70 اینچ سامسونگ 70Q60A مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۰ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ Q60B فورکی 4K کیولد 70Q60B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۱ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 70TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۲ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 70TU7000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۳ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ کریستال 4K هوشمند مدل 70AU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۴ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 70AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
75 اینچ
۲۴۵ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K UHD اسمارت Smart مدل 75TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU6979 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 75TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۱ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75Q8C ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۲ تلویزیون 75 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q70R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۴ تلویزیون ال ای دی 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8072U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل  75AU9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 75RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۷ تلویزیون کیولد 75 اینچ سامسونگ QA75Q60RAk ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Au9072 کریستال فورکی 75Au9072 مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8100 فورکی اسمارت 75BU8100 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 75QN90B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد ایت کی 75QN700B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۲ تلویزیون کیولد 75 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75Q70b ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2022 مدل 75Q80B ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLS03B کیولد فورکی مدل 75QLS03B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8kایت کی 75QN800B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 75QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K اسمارت مدل 75AU8072 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K اسمارت مدل 75AU8002 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75AU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8K اسمارت مدل 75QN800A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K اسمارت مدل 75TU7092 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی 4k اسمارت مدل 75Q80A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 75QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 75BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فریم فورکی 4k اسمارت مدل QE75LS03TAU ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 75AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۸ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75Q80R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Mini LED مدل 75QN85A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q60T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 8K اسمارت مدل 75Q900R ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75TU7072 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۳ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75Q65T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000U ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7172 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 75AU7000 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ مدل AU7172 اسمارت فورکی 75AU7172 تولید 2021 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8072 فورکی 4k کریستالی 75BU8072 مدل 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8000 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 75BU8000 تولید 2022 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q70A ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60A ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۳ تلویزیون 75 اینچ کیولد سامسونگ مدل 75Q60B ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
75اینچ
۲۹۴ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 75BU9000 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
82 اینچ
۲۹۵ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU7000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۶ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۷ تلویزیون سامسونگ کیولد 82 اینچ QE82Q60RAT ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
85 اینچ
۲۹۸ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 85AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد QLED اسمارت 4K UHD مدل QE85Q60TUA ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 85AU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 85TU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۳ تلویزیون 85 اینچ 4K HDR سامسونگ مدل 85Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85AU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8kایت کی 85QN800B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 85BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 85QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 85QN90B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 85AU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 85Q80B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 85TU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85Q77A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 85Q80A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8K اسمارت مدل 85QN800A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ نئو کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 85QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 85BU8000 تولید 2022 ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۱۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q60B فورکی 4K کیولد 85Q60B مدل 2022 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 کیولد Dual LED اسمارت 4K مدل 85Q60A ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q70B فورکی 4K کیولد 85Q70B مدل 2022 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
86 اینچ
۳۲۱ تلویزیون 86 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Smart مدل 86TU9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 43PUT6504 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50PUT6604 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵ تلویزیون 50 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50PUS7906 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55pfk6589 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55PUT7303 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55PUS7906 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus7304 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 55pus9435 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲ تلویزیون اولد 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55OLED854 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus8804 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۵ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس PUS7406 فورکی4k هوشمند 55PUS7406 مدل 2021 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس PUS8007 فورکی 4K اسمارت 55PUS8007 مدل 2022 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۷ تلویزیون 55 اینچ اولد فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55OLED706 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
58 اینچ
۱۸ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 58PUT6604 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۹ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS8505 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۰ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS7805 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۱ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 58PUS8555 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۲ تلویزیون 58 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 58pus6203 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 58PUS7855 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۴ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 58PUS8556 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۵ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس PUS8517 فورکی 4K اسمارت 58PUS8517 مدل 2022 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
65 اینچ
۲۶ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 65OLED856 فورکی 4K اولد مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۷ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUS7906 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۸ تلویزیون 65 اینچ اولد فیلیپس فورکی 4k اسمارت مدل 65OLED706 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۹ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUT6654 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۰ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUS8556 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۱ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUT7805 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۲ تلویزیون اولد 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65OLED854 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 65PUS8555 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی فیلیپس 4K اسمارت مدل PUS7855 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۶ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۷ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس اولد 4K اسمارت مدل 65OLED935 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۸ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K اسمارت مدل 65PUS9435 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 65PUS8007 فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۰ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس PUS8507 فورکی 4k اسمارت 65PUS8507 مدل 2022 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۱ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PLM9506 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۲ تلویزیون 65 اینچ اولد فیلیپس OLED707 فورکی 4k اسمارت 65OLED707 مدل 2022 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 65OLED907 فورکی 4K اولد مدل 2022 ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
70 اینچ
۴۴ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70PUT6774 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 70PUS8535 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۶ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
75 اینچ
۴۷ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 75PUS8007 فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
75اینچ
۴۸ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 75PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴۹ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس PML9506 فورکی اسمارت 75PML9506 مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۰ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75PUS8556 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۱ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75PUT7354 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۲ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 75pus7855 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
77 اینچ
۵۳ تلویزیون 77 اینچ فیلیپس OLED807 فورکی 4k اولد 77OLED807 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
86 اینچ
۵۴ تلویزیون 86 اینچ فیلیپس PUS8807 فورکی 4k اسمارت 86PUS8807 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵۵ تلویزیون 86 اینچ فیلیپس PUT8265 اسمارت فورکی 86PUT8265 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک TH-H400M فول اچ دی Full HD مدل TH-32H400M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک اچ دی HD مدل 32F336M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک TH-H400M فول اچ دی Full HD مدل TH-43H400M ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-43F336M ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ تلویزیون ال ای دی 43 اینچ پاناسونیک فول اچ دی Full HD مدل TH-43E330M ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
49 اینچ
۶ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49E330M ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49F336M ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50JX750 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50HX650K ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۱۰ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 55JX750M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55GX800M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4k اسمارت مدل 55GX706M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55HX750M ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت اندروید مدل TH-55GX655M ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 55JX850M ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 65JX750M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۷ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65GX706M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت 65GX800M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65GX655M ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۰ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65HX750M ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 65JX850M ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65DX700 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
75اینچ
۲۳ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75JX660M ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۴ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75GX655M ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 42 اینچ شارپ مدل BG1X اچ دی 42BG1X ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ شارپ اچ دی HD مدل LE32185M ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ تلویزیون32 اینچ HD شارپ مدل 32LE280X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴ تلویزیون 32 اینچ شارپ مدل Bc6NX اچ دی 32C6NX ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ تلویزیون 32 اینچ شارپ HD مدل 2TC32BD1X ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ تلویزیون 32 اینچ شارپ مدل BG1X اچ دی 32BG1X ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
40 اینچ
۷ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40AE1X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40SA5500X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
42 اینچ
۹ تلویزیون 42 اینچ FULL HD شارپ مدل 422T-C42BB1M ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ تلویزیون 42 اینچ شارپ FULL HD مدل42BD1X سریBD1X ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
45 اینچ
۱۱ تلویزیون 45 اینچ شارپ فول اچ دی هوشمند 422T-C45AE1X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۱۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ فورکی و اندروید مدل 4T-C50DL6NX ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ تلویزیون 50 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 50AH1X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت شارپ مدل 50ua6800x ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵ تلویزیون 50 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 50ae1x ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶ تلویزیون 50 اینچ شارپ4kفورکی اسمارت اندروید مدل 4TC50BK1X ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۱۷ تلویزیون 55 اینچ شارپ فورکی اسمارت UHDمدل 4K Smart TV 4T-55DL6MX ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ تلویزیون 55 اینچ شارپ4kاسمارت مدل Sharp 4T-C55BJ5EF2NB ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹ تلویزیون 55 اینچ شارپ فورکی 4kاندروید مدل 4T-C55DL6NX ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
60 اینچ
۲۰ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4k فورکی اسمارت اندروید مدل 4TC60AH1X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت مدل 60BK1X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲ تلویزیون شارپ فور کی 60 اینچ UA6500X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4k فورکی اسمارت اندروید مدل 4TC60CK1X ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۲۴ تلویزیون 65 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت مدل 65CU8052 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۵ تلویزیون 65 اینچ شارپ 4K فورکی اسمارت مدل 65BJ5 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۶ تلویزیون 65 اینچ شارپ CK1 فورکی 4K اسمارت 65CK1 مدل 2022 ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۷ تلویزیون 65 اینچ شارپ فورکی اندروید مدل 4T-C65DL6NX ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
70 اینچ
۲۸ تلویزیون70 اینچ شارپ 8k اسمارت مدل 70Ax1X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۹ تلویزیون70 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 70AH1X ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۰ تلویزیون 70 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70BK1X ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۱ تلویزیون 70 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 4TC70CK3X ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون شیائومی 32 اینچ HD اسمارت P1مدل MI P1 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲ تلویزیون 32 اینچ شیائومی HD مدل L32M5-5ASP ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
40 اینچ
۳ تلویزیون 40 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت مدل MI TV 4A 40 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI Tv 4S مدل L43M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵ تلویزیون 43 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل MI TV 4A Pro ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶ تلویزیون 43 اینچ شیائومی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43 Mi TV P1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 43 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت (L43M5-5ARU) ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 43 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 50 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۱ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 50 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۲ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K فور کی اسمارت SMART مدل 50 Mi TV P1 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
50اینج
۱۳ تلویزیون 50 اینچ شیاومی Q2 کیولد 4K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
55 اینچ
۱۴ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 55Q2 فورکی 4k کیولد اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55Q1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۶ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 55 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۷ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 55 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۸ تلویزیون 55 اینچ شیائومی MI QLED TV 4K 55 Inch ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۹ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت Smart مدل 55Mi Pro5 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۰ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 55 MI TV 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۱ تلویزیون 55 اینچ شیائومی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55 Mi TV P1 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
65 اینچ
۲۳ تلویزیون شیائومی 65 اینچ 65Q2 فورکی 4k کیولد اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۴ تلویزیون 65 اینچ شیاومی P1E فورکی 4K اسمارت 65P1E مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۵ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 65 Mi 4X ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۶ تلویزیون 65 اینچ شیاومی مدل XIAOMI L65M5-5SIN ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
75 اینچ
۲۸ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Mi 4S 75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۹ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد 4K اسمارت مدل MI Q1 75 Inch ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
86 اینچ
۳۰ تلویزیون شیائومی 86 اینچ L86M7 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ توشیبا اچ دی HD مدل 32s2850 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ تلویزیون 32 اینچ توشیبا HD اسمارت مدل 32L5995 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
40 اینچ
۳ تلویزیون 40 اینچ توشیبا Full HD مدل 40L3850EE ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ توشیبا Full HD مدل 43S2800 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ تلویزیون 43 اینچ توشیبا فول اچ دی Full HD مدل 43S2850 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ تلویزیون توشیبا 43 اینچ 43V35 فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 2021 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷ تلویزیون 43 اینچ توشیبا فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43U5965 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ تلویزیون 43 اینچ توشیبا C350KU فورکی 4k اسمارت 43C350KU مدل 2021 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
49 اینچ
۹ تلویزیون 49 اینچ توشیبا فول اچ دی مدل 49S2850 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ تلویزیون 49 اینچ توشیبا FHD اسمارت مدل 49l5865 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ تلویزیون 49 اینچ توشیبا Full HD اسمارت مدل 49L5995 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۱۲ تلویزیون 50اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 50U5865 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4k اسمارت مدل 50U7880 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت 50U5965 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵ تلویزیون 50 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 50C350 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 50U7950 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۱۷ تلویزیون 55 اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 55U5865 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 55U5850EE ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت 55U5965 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۰ تلویزیون توشیبا 55 اینچ 55M550KW اسمارت 4K مدل 2022 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱ تلویزیون 55 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 55C350 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل U7950 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت 2020 مدل 55u9850ve ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۴ تلویزیون 55 اینچ توشیبا اولد oled اسمارت 4k 2021 مدل 55Z770K ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
58 اینچ
۲۵ تلویزیون 58 اینچ توشیبا 4K اسمارت اندروید مدل 58U7880 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۲۶ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K فورکی اسمارت Smart مدل 65U9850 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۷ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 65u5865 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۸ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65U5965 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۹ تلویزیون 65 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 65C350 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۰ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65u7950 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۱ تلویزیون 65 اینچ توشیبا اولد oled اسمارت 4k 2021مدل 65Z770K ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲ تلویزیون توشیبا 65 اینچ 65X8900KW اولد 4K اسمارت مدل 2022 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
75 اینچ
۳۳ تلویزیون 75 اینچ توشیبا 4kاسمارت مدل 75C350تولید 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۴ تلویزیون 75 اینچ توشیبا 4k اسمارت مدل 75U7880 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۵ تلویزیون توشیبا 75 اینچ 4K هوشمند 75U7950 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
100 اینچ
۱ لیزر تی وی هایسنس 100 اینچ مدل F100W ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ هایسنس اچ دی HD مدل 32A3G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ تلویزیون 32 اینچ هایسنس اچ دی HD اسمارت مدل 32A4G ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 43A62G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی FULL HD مدل 43A6000F ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43B6000PW ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷ تلویزیون هایسنس 43 اینچ 43S4 فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 2022 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 50A62GS ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 50A7120 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ تلویزیون 50 اینچ هایسنس اندرویدی 4K مدل 50A7200 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 50A7G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7100uw ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K فورکی اسمارت Smart مدل 50A61G ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۱۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 55M7030 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 55H9G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55H8G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55U8WF ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 55A8H فورکی 4K اولد اسمارت مدل 2022 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس U7GQ فورکی 4K اسمارت 55U7GQ مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس U6GQ فورکی 4K اسمارت 55U6GQ مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل a7120fs ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7206uw ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55b8000uw ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55u7wf ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اندروید مدل 55A7200 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7300uw ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 55A62G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 55U8G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 55A61G ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55u8qf ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس U8HQ فورکی 4K اسمارت 55U8HQ مدل 2022 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
58 اینچ
۳۳ تلویزیون 58 اینچ هایسنس A61GS فورکی 4K اسمارت 58A61GS مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۴ تلویزیون 58 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 58A6100 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۵ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K فورکی اسمارت Smart مدل 58A6G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۶ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 58A7100F ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۷ تلویزیون 58 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 58A62G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۳۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اندروید مدل 65A7200 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۹ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۰ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل u8qf ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۱ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 65A7100F ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65u7wf ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 65U7GQ ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 65A61G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۵ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 65A6500 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۶ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 65H9G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65H8G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس U8GQ فورکی 4K اسمارت 65U8GQ مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۹ تلویزیون 65 اینچ هایسنس U6GQ فورکی 4K اسمارت 65U6GQ مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۰ تلویزیون 65 اینچ هایسنس U7HQ فورکی 4K اسمارت 65U7HQ مدل 2022 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۱ تلویزیون 65 اینچ هایسنس U8HQ فورکی 4K اسمارت 65U8HQ مدل 2022 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۲ تلویزیون 65 اینچ اولدهایسنس A8 فورکی 4k مدل OLED65A8 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
70 اینچ
۵۳ تلویزیون هایسنس 70 اینچ 70A61G فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
75اینچ
۵۴ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 75A7500WF ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۵ تلویزیون 75 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 75A7120 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۶ تلویزیون 75 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 75A62GS ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۷ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل b7500uw ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۸ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 75u8qf ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۹ تلویزیون 75 اینچ هایسنس A61H فورکی 4k اسمارت 75A61H مدل 2022 ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
85 اینچ
۶۰ تلویزیون هایسنس 85 اینچ 85U7HQ فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۱ تلویزیون 85 اینچ هایسنس U7HR فورکی 4k اسمارت 85U7HR مدل 2022 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۲ تلویزیون 85 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 85A7G ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۳ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85A7500WF ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۴ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85U8WF ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک Elec در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 اینچ
۱ تلویزیون 24 اینچ الک HD اسمارت مدل 24LK550V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 43LK773V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
49 اینچ
۳ تلویزیون 49 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 49LK773V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 50UK883V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K مدل 50UK775V ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 55UK883V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۷ تلویزیون 65 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 65UK883V ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 32 اینچ اچ دی HD مدل 32EV110D ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD اسمارت مدل 32EV200DS ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD مدل 32EV100D ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
43 اینچ
۴ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل43EV200DA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ تلویزیون 43 اینچ ایوولی فول اچ دی Full HD مدل 43EV100D ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 50EV200US ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50EV350QA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED مدل 50EV250QA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۹ تلویزیون ایوولی 55 اینچ 4K اندروید مدل 55EV250QA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ تلویزیون ایوولی 55 اینچ کیولد 4K اندروید مدل 55EV350QA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
58 اینچ
۱۱ تلویزیون 58 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 58ev200us ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 65EV200US ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV250QA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV350QA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
70 اینچ
۱۵ تلویزیون ایوولی 70 اینچ 70EV250QA کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶ تلویزیون ایوولی 70 اینچ 70EV350QA ساندبار دار کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
75 اینچ
۱۷ تلویزیون ایوولی 75 اینچ 75EV350QA ساندبار دار کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
98 اینچ
۱۸ تلویزیون ایوولی 98 اینچ 98EV600QA کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ hd یونیوا مدل 32n-class ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ تلویزیون 32 اینچ اسمارت یونیوا اچ دی مدل 32UclassT2S ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
43اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت مدل 43UclassT2S ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50اینج
۴ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 50UclassT2S2 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 55UclassT2S ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 65UclassT2S ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون گوسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ گوسونیک 4k اسمارت مدل GLED-4643 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
50 اینچ
۲ تلویزیون گوسونیک 50 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 50GLED-4350 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ گوسونیک 4K اسمارت 55Gled-5355 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
65 اینچ
۴ تلویزیون گوسونیک 65 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 65GLED-6065 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شینون HD مدل SH32M8T ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲ تلویزیون شینون 32 اینچ مدل 32SH1100DM ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
42اینج
۳ تلویزیون 42 اینچ شینون فول اچ دی اسمارت مدل SH42G ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ شینون Full HD اسمارت مدل LED-SH43G7S ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵ تلویزیون 43 اینچ اسمارت شینون مدل SH-43G4 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمارت 4kساخت 2022 مدل SH-50ICLASS ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمات LED-SH50G6S ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 55G7N ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹ تلویزیون 55 اینچ شینون فول اچ دی Full HD مدل 55S5K ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 65G7N ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۱ تلویزیون 65 اینچ شینون فورکی 4k اسمارت Smart تولید 2022 مدل SH-65VIDAA ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
75اینچ
۱۲ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت شینون مدل SH75G5K ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۳ تلویزیون شینون 75 اینچ 4K اسمارت مدل Shinon 75 K9Q ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
82اینج
۱۴ تلویزیون 82 اینچ شینون 4K فورکی اسمارت Smart مدل H82K9Q ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴