لیست آخرین قیمت تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اچ دی اسمارت ال جی 32 اینچ LJ570 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500BPTA ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ تلویزیون ال جی اچ دی 32 اینچ LJ520U ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی 2021اچ دی HD مدل 32LP500 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ تلوزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM550BPLB ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی اسمارت HD اچ دی مدل 32LM637BPVA ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ تلویزیون 32 اینچ ال جی Full HD اسمارت 32 اینچ LM630 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ
۸ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43Nano75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 43 اینچ 43LH541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲ تلویریون ال جی فور کی 43 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV300C ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت 43UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK5100 ال جی 43 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 43UP7800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43LV751H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 43NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP76906LE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ550V ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ500 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LH500 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ510V ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰ تلویزیون 43 اینچ Full HD ال جی مدل 43LM5000 تولید 2020 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی اسمارت LK5730PVC ال جی 43 اینچ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43LM5700 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳ تلویزیون ال جی فول اچ دی اسمارت 43 اینچ LM6300 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD اسمارت مدل 43LM6370 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 43UP7750 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی اسمارت 43UM7100 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارتSMART مدل 43UP7500PVG ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ 43UM7340 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN71006LB ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43un7100 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UN711C0ZB ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۲ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43UN7340 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7350 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۵ تلویزیون تجاری ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43US660h0GD ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43UP80003LA ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۷ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43up81003 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 43UQ8000 مدل 2022 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
48 اینچ
۴۹ تلویزیون 48 اینچ اولد الجی C2 مدل 48C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۰ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی C1 مدل Oled 48C1 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۱ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 48CX ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
49 اینچ
۵۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۳ تلویزیون ال جی 49 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49LV751H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UT661H0GA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۶ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ 49UM7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵۹ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۰ تلویزیون ال ای دی Full HD و اسمارت ال جی 49اینچ LK5910 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۱ قیمت تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۲ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 49 اینچ 49LH541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۳ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LV300C ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۴ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ630V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LJ510V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۶ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۷ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۸ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK6100PVA ال جی 49 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶۹ تلویریون ال جی فور کی 49 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۰ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 49 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی LK5730PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۳ تلویزیون فول اچ دی اسمارت ال جی 49 اینچ LK6200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۴ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LK5100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۷ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LW310 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷۹ تلویزیون ال جی فورکی 49 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت اینچ 49SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۱ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49UM7100 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UN7340 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 49UN711C0ZB ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7240 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN71006LB ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN73506LB ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۷ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano80 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۸۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UM7650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 50QNED80UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 50nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 50NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 50UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO846 نانوسل 4k فورکی 50NANO846 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 50NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹۹ تلویزیون 50 اینچ الحافظ کیو8 کیولد 4K اندروید 50Q8 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۰ تلویزیون 50اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 50UP7800PCB ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7240 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UM7300PLB ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۳ تلوبزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت 50UM7450 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 50UN7340 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ 50UM7340 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت50UM751 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 50UP7500 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت US660 مدل 50US660H0GD ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50UP80003LA ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۰ تلویزیون50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 50UP7550 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN731C0GC ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN73506LB ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۳ تلویزیون ال جی 50 اینچ نانوسل 4K اسمارت تولید 2020 مدل 50NANO79 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 50UP7750 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50NANO75VPA ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO80 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO886pa فورکی 4K نانوسل 50NANO886PA مدل 2021 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50اینچ
۱۱۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 50UQ9100 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۱۱۹ تلویزیون 55 اینچ الجیUQ9000 فورکی اسمارت 55UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 55B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 55QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 55nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل UQ7500 اسمارت 55UQ7500 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 55C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 55UQ9100 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل UQ8000 اسمارت 55UQ8000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4k اسمارت مدل 55gx ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت مدل 55UP81003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲۹ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی C8 مدل 55c8oled ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۰ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی G2 مدل 55G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO846 نانوسل فورکی 55NANO846 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO796QA نانوسل فورکی 55NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۳ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی B8 مدل OLED55B8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 55G1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۸ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳۹ تلویزیون 55 اینچ اولد OLED ال جی مدل 55E9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۰ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۱ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۲ تلویزیون ال جی منحنی اولد اسمارت 55 اینچ C6V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7660 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۴ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۵ ال ای دی ال جی فول اچ دی اسمارت 55 اینچ55LJ615 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اولترا اچ دی SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۷ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت ال جی 55UK6750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴۹ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی LG OLED B8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۰ تلویریون ال جی فور کی 55 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۱ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6700V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۲ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ SK8100PLA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۳ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت smart مدل 55nano85 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7090 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LJ550V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 55UN8060 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۸ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UK7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۰ تلویزیون ال جی فورکی 55 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۱ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۲ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ EG9A7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۳ تلویزیون ال جی سوپر 4K اسمارت 55 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۵ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینج UK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶۹ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت55 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۰ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ Oled C8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN81006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۳ تلویزیون تجاری ال جی 55 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 55UU640C ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل US660H0GD ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 55UN711C0ZB ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7500 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55UN7310PDC ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN73506LB ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 55UK6900 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 4K مدل 55UP76006LC ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۱ تلویزیون 55 اینچ 4K ال جی مدل 55UP76703 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 55UM7100 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت55UM751 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل ‪55UP7800‬  ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7400 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7100 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۸ تلویزیون 55 ابنچ ال جی فورکی اسمارت55UN7300 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7340 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 فورکی هوشمند 55UP7750 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55UP7550 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۲ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55un8000 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Nano75 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 55NANO79 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55UP80003LA ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55Nano80 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹۹ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکی 4k اسمارت مدل 55NANO76 ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO886 فورکی 4K نانوسل 55NANO886 مدل 2021 ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO83 نانوسل فورکی 55NANO83 مدل 2022 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano866NA ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۳ ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM8600 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55Nano86 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano86 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۶ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 55A1 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO923PB نانوسل فورکی 55NANO923PB مدل 2022 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Nano90 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰۹ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM9000 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano90UNA ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 55QNED80UQA مدل 2022 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۲ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Oled B1 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BX ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۴ تلویزیون 8K و نانوسل ال‌جی مدل 55NANO966PA ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۵ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۶ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 55CX ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
60 اینچ
۲۱۷ تلویزیون ال جی فورکی 60 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۸ تلویزیون 60 اینچ ال جی فور کی اسمارت UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱۹ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 60 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 60 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۱ تلویزیون 60 اینچ ال جی فورکی اسمارت 60UM7100 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۲ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 60UN71006LB ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۳ تلویزیون ال جی 60 اینچ فورکی 4k اسمارت Smart مدل 60up80003la ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۲۲۴ تلویزیون 65 اینچ الجی UQ9000 فورکی اسمارت 65UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 65nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 65C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 65UQ9100 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 65B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 65NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 65QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۲ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی G2 مدل 65G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۳ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل OLED65G7P ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۴ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی B8 مدل OLED65B8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 65UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد Signature 4K اسمارت مدل G7 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۷ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی C8 مدل 65C8OLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۸ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳۹ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65w8pua ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۱ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED C8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۲ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۳ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM9800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۵ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت نانوسل ال جی مدل 65SM8200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۶ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۷ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۸ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴۹ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UK6100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SM9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۶ تلویزیون 65 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۷ تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۸ تلویریون ال جی فور کی 65 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵۹ تلویزیون ال جی فور کی 65 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۰ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65gx ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۱ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65wx ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 65NANO79 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP7500 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP78006LB ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 65UP7750 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65up7670puc ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65UP77006LB ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۰ تلویزیون 65اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت smart مدل 65UN7350 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 65UN711C0ZB ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۲ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7100 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7300 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65un7240pvg ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7380 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 65UN8060 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7340 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7450 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UJ670V ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP8000 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65up80003la ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UM7660 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN81006LB ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UM7650 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت65UM751 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65UP81003LA ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65un8160pva ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano75 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO756PR فورکی 4K نانوسل 65NANO756PR مدل 2021 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO796QA نانوسل فورکی 65NANO796QA مدل 2022 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4kمدل 65NANO80 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO846 نانوسل فورکی 65NANO846 مدل 2022 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۷ تلویزیون ‌اسمارت نانوسل 65 اینچ ال جی مدل LG 65NANO886 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65Nano86 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano86 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 65QNED80UQA مدل 2022 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۱ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال جی مدل LG 65QNED90 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۲ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال جی مدل LG 65QNED90VPA ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO913PA اسمارت فورکی 65NANO913PA مدل 2021 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۶ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 65A1 ۴۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل NANOCELL اسمارت مدل 65Nano95 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65BX ۴۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65CX ۴۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۰ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Oled B1 ۴۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۱ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED E9 ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۲ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 65C1 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۳ تلویزیون اولد اوو 65 اینچ ال جی 4K اسمارت G1 مدل OLED EVO 65G1 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
70 اینچ
۳۱۴ تلویزیون 70 اینچ الجی UQ9000 فورکی اسمارت 70UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 70NANO75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 70UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70un7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱۹ تلویزیون 70 اینچ هوشمند ال جی مدل 70UP7550 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۰ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UM7380 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UJ657T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی 2021 فورکی اسمارت 70UP7750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70UK7000PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۴ تلویزیون 70 اینچ 4K ال جی مدل 70UP76703 ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70UP7170 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۶ تلوبزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UM7450 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۷ تلویزیون ال جی 70 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 70UN7380 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP77006LB ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4kاسمارت مدل 70UP7703 ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۰ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70UP81003LA ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
75 اینچ
۳۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل UQ9000 فورکی 75UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 75UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 75NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۴ تلویزیون 75 اینچ الجی 8K اسمارت Smart مدل 75NANO97 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 75QNED80UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 75nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 75QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 75UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 75NANO75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 75QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۲ تلویزیون نانوسل 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 75SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۳ تلویزیون مینی ال ای دی 75 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 75QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۴ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75NANO79 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل SM8610 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۷ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۸ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 75 اینچ 75SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UM7600PCA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75UK7050PVA ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۲ تلویزیون 75 اینچ هوشمند ال جی فورکی اسمارت مدل 75UP7750 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۳ تلویزیون 75 اینچ هوشمند ال جی مدل 75UP7550 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 75UM7110 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up75006lc ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 75UP77006LB ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75UP80003LA ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۸ تلویزیون 75 اینچ 4K ال جی مدل 75UP76703 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UP7800 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75um7450 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۱ تلویزیون ال جی 4K اسمارت 75 اینج UM7580 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۲ تلویزیون75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75um7180 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۳ تلویزیون ال جی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75UN7180 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 75UN8080PVA ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل 75UP81003LA ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۶ تلویزیون ال جی نانوسل فورکی هوشمند 75 اینچ مدل NANO816PA ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO883PB نانوسل فورکی 75NANO883PB مدل 2021 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۸ تلویزیون ال جی 75 اینچ 2021 مدل Nano80 هوشمند 75Nano80 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل NANO863 اسمارت فورکی 75NANO863 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO846QA نانوسل فورکی 75NANO846QA مدل 2022 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۱ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75NANO90 ۵۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO963PA نانوسل اسمارت 75NANO963PA مدل 2022 ۶۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل NANO913 نانوسل فورکی 75NANO913 تولید 2021 ۶۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75Nano90 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8k اسمارت Smart مدل 75NANO95 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
77 اینچ
۳۷۶ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 4k فورکی اسمارت مدل OLED77G7P ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۷ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 4k اسمارت GX مدل 77GX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۸ تلویزیون 77 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 77B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷۹ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 77C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 77G1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۱ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 77ZX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۲ تلویزیون 77 اینچ اولد الجی G2 مدل 77G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77BX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۴ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 77OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت مدل 77CX ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۶ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 77C1 ۸۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
82 اینچ
۳۸۷ تلویزیون 82 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 82UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۸ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی مدل 82UN8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸۹ تلویزیون 82 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 82UP8050 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۰ تلویزیون ال جی 82 اینچ فورکی 4k اسمارت Smart مدل 82UP80003LA ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
83 اینچ
۳۹۱ تلویزیون 83 اینچ اولد الجی C2 مدل 83C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۲ تلویزیون 83 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 83C1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۳ تلویزیون 83 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 83C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۴ تلویزیون 83 اینچ ال جی G2 اولد فورکی مدل 83G2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
86 اینچ
۳۹۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 86UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 86nano75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 86UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت فورکی 86UQ9000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند فورکی 86QNED80 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 86NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 86QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UN851C0ZA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۴ تلویزیون مینی ال ای دی 86 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 86QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2021 فورکی اسمارت مدل 86UP8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۶ تلویزیون ۸۶ اینچ ال جی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 86NANO90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 86UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2020 هوشمند آلفا 7 مدل 86UN85006LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 86un8080pva ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۱۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت 86UM7580 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۱۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت Smart مدل 86Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۱۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
88 اینچ
۴۱۳ تلویزیون 88 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 88ZX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
97اینچ
۴۱۴ تلویزیون 97 اینچ اولد الجی C2 مدل 97C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سونی اچ دی HD مدل R300E ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
40 اینچ
۲ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W650D ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD مدل R350E ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
43 اینچ
۴ تلویزیون سونی فورکی 43 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 43 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶ تلویزیون سونی فول اچ دی 43 اینچ KDL-W660F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹ تلویزیون 43 اینچ سونی فورکی اسمارت 4K مدل 43X75J ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
49 اینچ
۱۰ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۱ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۲ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W800G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 49X75J ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۷ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۸ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
50 اینج
۱۹ تلویزیون سونی فول اچ دی 50 اینچ KDL-W660F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۰ تلویزیون 50 اینچ سونی مدل SONY 50X75j ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۱ تلویزیون 50اینچ سونی 4k 2021 اسمارت مدل 50X80J ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
50 اینچ
۲۲ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K فورکی 50X75k مدل 2022 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
55 اینچ
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سونی X95K فورکی 55X95K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی مدل X85K فورکی 55X85K تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت4kفورکی 55X90K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد 4K اسمارت مدل 55A90J ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد 4K اندروید 55A9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۸ تلویزیون سونی 55 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۹ تلویزیون سونی 55 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9077H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۱ تلویزیون سونی فورکی 55 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۲ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۳ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 55x95j ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55A8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت Smart مدل 55X9500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۰ تلویزیون 55 اینچ سونی 4k 2021اسمارت مدل 55X75J ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۱ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X7577H ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 55X80J ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K فورکی 55X75K مدل 2022 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۵ تلویزیون 55 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X85J ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۶ تلویزیون 55 اینچ 4k 2021هوشمند سونی مدل 55X90j ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۷ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت مدل 55A8H ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۸ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد 4k اسمارت مدل 55A80J ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
65 اینچ
۴۹ تلویزیون اولد سونی 65 اینچ 4K اسمارت 65A8H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۰ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X7577H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۱ تلویزیون 65 اینچ سونی X75K فورکی 65X75K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X95K فورکی 65X95K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۳ تلویزیون 65 اینچ سونی مدل X85K فورکی 65X85K تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۴ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت4kفورکی 65X90K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۵ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۹ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد 4k اسمارت 65A9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k 2021 اسمارت مدل 65X75J  ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۱ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65A8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۲ تلویزیون سونی 65 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت Smart مدل 65X9500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 65X95J ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۵ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۶ تلویزیون سونی فورکی اسمارت65 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k 2021اسمارت مدل 65X80J ۳۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۸ تلویزیون 65 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 65X85j ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 2021 اسمارت 4k فورکی مدل 65X90J ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۰ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد 4K اسمارت 65A80J ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۱ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد 4k اسمارت 65A90J ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
75 اینچ
۷۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۳ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت4kفورکی 75X90K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۴ تلویزیون 75 اینچ سونی مدل X85K فورکی 75X85K تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۵ تلویزیون 75 اینچ سونی X95K فورکی 75X95K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۶ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X9500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۸ تلویزیون سونی 75اینچ 4K اسمارت مدل 75X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸۰ تلویزیون سونی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 75X80J ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸۲ تلویزیون 75 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 75X85j ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 2021 اسمارت 4k مدل 75X90J ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 75X95J ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
77 اینچ
۸۵ تلویزیون 77 اینچ اولد سونی 4k اسمارت مدل 77A80J ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
83 اینچ
۸۶ تلویزیون 83 اینچ سونی اولد 4K اسمارت 83A90J ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
85 اینچ
۸۷ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X80j ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸۸ تلویزیون 85 اینچ سونی 8K اسمارت Smart مدل XR-85Z9J ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸۹ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹۰ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X8500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹۱ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 85x90j ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹۲ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X9500G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹۳ تلویزیون سونی 85 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X9000H ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹۴ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت HDR اندروید مدل 85x85j ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹۵ تلویزیون 85 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X95J ۱۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
95اینج
۹۶ تلویزیون 95 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل XR-95X95J ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ اچ دی N5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ مدل 32N5003AK ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 32 اینچ M5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴ تلویزیون سامسونگ اچ دی HDاسمارت 32 اینج N5300 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ اچ دی HD اسمارت مدل T5300 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
40اینچ
۶ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ N5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ j5200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ M5000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ N5300 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ Full HD اسمارت مدل 40T5300 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
43 اینچ
۱۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کیولد فریم 4K اسمارت مدل 43LS03R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 43AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ BU8000 فورکی اسمارت 43BU8000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 43BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ K5002 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 43 اینچ J5202 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 43 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 43TU7090 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2020 فورکی 4K اسمارت مدل 43TU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 43AU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 43TU7000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ UA43N5000AK ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳ تلویزیون فول اچ دی N5300 سامسونگ 43 اینچ ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴ تلویزیون فول اچ دی 43 اینچ سامسونگ N5370 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل T5300 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ FHD اسمارت SMART مدل 43T5300 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ Full HD اسمارت 43T5202 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43AU7172 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 43TU7002 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 43AU7000 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۲ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 43AU7100 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
49 اینچ
۳۳ تلویزیون 49 اینچ منحنی سامسونگ 4K اسمارت مدل 49TU8300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49T5300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۵ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 49 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۶ تلویزیون فول اچ دی 49 اینچ سامسونگ N5370 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۷ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ MU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۸ تلویزیون 49 اینچ منحنی Full HD سامسونگ M6500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۹ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ کیولد 49Q70R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۰ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 49 اینچ N5300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۱ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 49 اینچ NU7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۲ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ RU7300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۳ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 49 اینچ UA49M5100AK ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فور کی اسمارت NU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۵ تلویزیون فول اچ دی N5000 سامسونگ 49 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۶ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل HG49AJ690UK ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
50 اینچ
۴۸ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمات NU7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمات 50Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 50AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 50Q80B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 50BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 50BU8000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 50Q60T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۶ تلویزیون سامسونگ فورکی 50 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 50 اینچ J5100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 50RU7105 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 50AU7000 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7100 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4k اسمارت 50TU7020 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000U ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 50TU7100 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 50AU7100 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50NU7002 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8000U ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستالی 4K UHD اسمارت Smart مدل 50TU8100 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 50AU8000 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 50BU8500 مدل 2022 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
55 اینچ
۷۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55nu7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۴ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 55 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۵ تلویزیون 55 اینچ Full HD سامسونگ M6500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۶ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینج NU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت Smart مدل 55RU7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۰ تلویزیون سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ NU7093 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۱ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 55 اینچ NU7302 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۲ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 55 اینچ NU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۳ تلویزیون سامسونگ فورکی 55 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55RU7402 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q7FN ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۶ تلویزیون کیولد سامسونگ 55 اینچ 8K اسمارت مدل 55Q900R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۷ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ NU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۸ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ MU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸۹ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ KU7350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ 55NU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فورکی اسمارت NU7023 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55TU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۵ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55Q8C ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU7072 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7105 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q85T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۹ تلویزیون کیولد 55 اینچ 4k اسمارت سامسونگ مدل 55Q95T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 55QN90B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 55QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 55BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU9000 کریستال فورکی 55BU9000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ S95B اسمارت فورکی مدل 55S95B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLS03B کیولد فورکی مدل 55QLS03B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد ایت کی 55QN700B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فریم فورکی 4k اسمارت مدل QA55LS03AAU ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 55AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55Q65T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت Q6FN مدل QA55Q6FNAK ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Mini LED مدل 55QN85A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Mini LED اسمارت مدل 55QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی 4K اسمارت Samrt مدل 55Q90R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فریم 4K اسمارت مدل 55LS03R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K UHD اسمارت 55TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی 4k اسمارت مدل 55AU7172 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 55TU7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7172 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55AU7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 کریستال 4K اسمارت مدل 55AU8000 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55AU8100 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8072U ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000U ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲۹ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینچ NU7300 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۰ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ RU7300 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ منحنی 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8300U ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 55BU8000 تولید 2022 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 55BU8500 مدل 2022 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55AU9000 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۶ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ QA55Q60RAk ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 55QN55Q60T ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55Q60A ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳۹ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۰ تلویزیون 55 اینچ کیولد سامسونگ مدل 55Q60B ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q70A ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80T ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q80A ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 8k اسمارت مدل 55Q700T ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۶ تلویزیون 65 اینج سامسونگ miniLED مدل 65QN85A ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
58 اینچ
۱۴۷ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 58TU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴۹ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 58 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۰ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 58AU7100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۱ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 58AU7000 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۲ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 58TU7100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
60 اینچ
۱۵۳ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ کریستال4K اسمارت 2021 مدل 60AU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۴ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ BU8000 فورکی اسمارت 60BU8000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
65 اینچ
۱۵۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 65QN90B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8kایت کی 65QN800B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 65BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 65QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۰ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ مدل 65Q60B ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد ایت کی 65QN700B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU9000 کریستال فورکی 65BU9000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ S95B اسمارت فورکی مدل 65S95B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLS03B کیولد فورکی مدل 65QLS03B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Mini LED اسمارت مدل 65QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65RU9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65Q65T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65TU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8k اسمارت مدل 65QN700A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد Art Mode فورکی 4K HDR مدل 65LS03R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۲ تلویزیون سامسونگ فور کی 65 اینچ NU7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۳ تلویزیون سامسونگ فورکی 65 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۴ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 65 اینچ NU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۵ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q75T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تجاری Universal اسمارت Smart فورکی 4K مدل HG65AT690UK ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 65 اینچ 65NU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q7FN ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7172 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل Q90R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۲ تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ 8K اسمارت مدل 65Q900R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۴ تلویزیون ال ای دی 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۵ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65Q8C ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7105 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۷ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q80R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۸ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65q67r ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 65ru7090 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 65AU7000 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65AU7100 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7079 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7172 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۵ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 65 اینچ RU7100 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۶ تلویزیون سامسونگ فور کی اسمارت 65 اینچ NU7100 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 65TU7100 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7020 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K فورکی اسمارت Smart مدل 65MU7000 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فور کی اسمارت NU7300 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۱ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4k اسمارت مدل 65RU7300 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7400 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۳ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۴ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8072U ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8075 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K UHD اسمارت 65TU8100 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۸ تلویزیون 65 اینچ 4k فورکی اسمارت سامسونگ مدل SAMSUNG UE65AU8002K ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65AU8100 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کریستال 4K اسمارت مدل 65AU8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 فورکی اسمارت 65BU8000 تولید 2022 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل ‏65UB8000 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۳ تلویزیون دول ال ای دی 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65TU8502 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 65BU8500 مدل 2022 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65AU9000 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۷ تلویزیون کیولد 65 اینچ سامسونگ QA65Q60RAk ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل QN65Q60T ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70T پایه وسط 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4k فورکی اسمارت مدل Q77A ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70A ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۴ تلویزیون 65 اینچ 4k سامسونگ مدل 65Q80T ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q80A ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد فورکی اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 65Q90T ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 65QN85A ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
70 اینچ
۲۲۹ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 70TU7000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۰ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ کریستال 4K هوشمند مدل 70AU7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۱ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 70AU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۲ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 70TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۳ تلویزیون کیولد 70 اینچ سامسونگ 70Q60A مدل 2021 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
75 اینچ
۲۳۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 75QN90B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد ایت کی 75QN700B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLS03B کیولد فورکی مدل 75QLS03B تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8kایت کی 75QN800B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 75QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Au9072 کریستال فورکی 75Au9072 مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8K اسمارت مدل 75QN800A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 75QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فریم فورکی 4k اسمارت مدل QE75LS03TAU ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 75BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q60T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Mini LED مدل 75QN85A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 8K اسمارت مدل 75Q900R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75Q65T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل  75AU9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۰ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU6979 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75RU7170 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 75TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۴ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75Q8C ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۵ تلویزیون 75 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q70R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۷ تلویزیون ال ای دی 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8072U ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۸ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75Q80R ۸ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 75AU7100 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K اسمارت مدل 75TU7092 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ مدل AU7172 اسمارت فورکی 75AU7172 تولید 2021 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 75AU7000 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7172 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 75RU7100 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000U ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75TU7072 ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75AU8100 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K اسمارت مدل 75AU8072 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000U ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K UHD اسمارت Smart مدل 75TU8100 ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K اسمارت مدل 75AU8002 ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 75BU8000 تولید 2022 ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8000 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۴ تلویزیون کیولد 75 اینچ سامسونگ QA75Q60RAk ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60A ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q70A ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۷ تلویزیون 75 اینچ کیولد سامسونگ مدل 75Q60B ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی 4k اسمارت مدل 75Q80A ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷۹ تلویزیون کیولد 75 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75Q70b ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2022 مدل 75Q80B ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
82 اینچ
۲۸۱ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU7000U ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۲ تلویزیون سامسونگ کیولد 82 اینچ QE82Q60RAT ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۳ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000U ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
85 اینچ
۲۸۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد QLED اسمارت 4K UHD مدل QE85Q60TUA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۵ تلویزیون 85 اینچ 4K HDR سامسونگ مدل 85Q80T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 85Q80B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN95B نئوکیولد فورکی 85QN95B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 85BU8000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN90B نئوکیولد فورکی 85QN90B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ BU7000 فورکی اسمارت 85BU7000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8kایت کی 85QN800B مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 85Q80A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8K اسمارت مدل 85QN800A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ نئو کیولد 4k فورکی اسمارت مدل 85QN90A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 85TU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 85AU7172 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 85AU7000 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 85AU7100 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 85TU8000 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰۰ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85AU8000 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 کیولد Dual LED اسمارت 4K مدل 85Q60A ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85Q77A ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰۴ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
86 اینچ
۳۰۵ تلویزیون 86 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Smart مدل 86TU9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 43PUT6504 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50PUT6604 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ تلویزیون 50 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50PUS7906 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55pfk6589 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55PUT7303 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus7304 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ تلویزیون اولد 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55OLED854 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus8804 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 55pus9435 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس PUS7406 فورکی4k هوشمند 55PUS7406 مدل 2021 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55PUS7906 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶ تلویزیون 55 اینچ اولد فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55OLED706 ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
58 اینچ
۱۷ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 58PUT6604 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS7805 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS8505 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰ تلویزیون 58 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 58pus6203 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 58PUS8555 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 58PUS7855 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 58PUS8556 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۲۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUS7906 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUT6654 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUS8556 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUT7805 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 65PUS8555 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی فیلیپس 4K اسمارت مدل PUS7855 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۲ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس اولد 4K اسمارت مدل 65OLED935 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K اسمارت مدل 65PUS9435 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴ تلویزیون 65 اینچ اولد فیلیپس فورکی 4k اسمارت مدل 65OLED706 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵ تلویزیون اولد 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65OLED854 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PLM9506 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
70 اینچ
۳۷ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70PUT6774 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 70PUS8535 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
75 اینچ
۴۰ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس PML9506 فورکی اسمارت 75PML9506 مدل 2021 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
75اینچ
۴۱ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75PUS8556 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۲ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75PUT7354 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۳ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 75pus7855 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۴ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 75PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
86 اینچ
۴۵ تلویزیون 86 اینچ فیلیپس PUT8265 اسمارت فورکی 86PUT8265 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک اچ دی HD مدل 32F336M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک TH-H400M فول اچ دی Full HD مدل TH-32H400M ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک TH-H400M فول اچ دی Full HD مدل TH-43H400M ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-43F336M ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ تلویزیون ال ای دی 43 اینچ پاناسونیک فول اچ دی Full HD مدل TH-43E330M ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
49 اینچ
۶ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49E330M ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49F336M ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50JX750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50HX650K ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
55 اینچ
۱۰ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 55JX750M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55GX800M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4k اسمارت مدل 55GX706M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55HX750M ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت اندروید مدل TH-55GX655M ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 55JX850M ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 65JX750M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65GX706M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت 65GX800M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65GX655M ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65HX750M ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 65JX850M ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65DX700 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
75اینچ
۲۳ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75GX655M ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75JX660M ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 42 اینچ شارپ مدل BG1X اچ دی 42BG1X ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ شارپ اچ دی HD مدل LE32185M ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ تلویزیون32 اینچ HD شارپ مدل 32LE280X ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴ تلویزیون 32 اینچ شارپ HD مدل 2TC32BD1X ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ تلویزیون 32 اینچ شارپ مدل Bc6NX اچ دی 32C6NX ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶ تلویزیون 32 اینچ شارپ مدل BG1X اچ دی 32BG1X ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
40 اینچ
۷ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40AE1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40SA5500X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
42 اینچ
۹ تلویزیون 42 اینچ شارپ FULL HD مدل42BD1X سریBD1X ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۰ تلویزیون 42 اینچ FULL HD شارپ مدل 422T-C42BB1M ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
45 اینچ
۱۱ تلویزیون 45 اینچ شارپ فول اچ دی هوشمند 422T-C45AE1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
50 اینچ
۱۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 50AH1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت شارپ مدل 50ua6800x ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴ تلویزیون 50 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 50ae1x ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۵ تلویزیون 50 اینچ شارپ4kفورکی اسمارت اندروید مدل 4TC50BK1X ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶ تلویزیون 50 اینچ شارپ فورکی و اندروید مدل 4T-C50DL6NX ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
55 اینچ
۱۷ تلویزیون 55 اینچ شارپ فورکی اسمارت UHDمدل 4K Smart TV 4T-55DL6MX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸ تلویزیون 55 اینچ شارپ4kاسمارت مدل Sharp 4T-C55BJ5EF2NB ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹ تلویزیون 55 اینچ شارپ فورکی 4kاندروید مدل 4T-C55DL6NX ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
60 اینچ
۲۰ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت مدل 60BK1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱ تلویزیون شارپ فور کی 60 اینچ UA6500X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۲ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4k فورکی اسمارت اندروید مدل 4TC60CK1X ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۳ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4k فورکی اسمارت اندروید مدل 4TC60AH1X ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
65 اینچ
۲۴ تلویزیون 65 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت مدل 65CU8052 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵ تلویزیون 65 اینچ شارپ فورکی اندروید مدل 4T-C65DL6NX ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶ تلویزیون 65 اینچ شارپ 4K فورکی اسمارت مدل 65BJ5 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
70 اینچ
۲۷ تلویزیون70 اینچ شارپ 8k اسمارت مدل 70Ax1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸ تلویزیون70 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 70AH1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۹ تلویزیون 70 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70BK1X ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰ تلویزیون 70 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 4TC70CK3X ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شیائومی HD مدل L32M5-5ASP ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ تلویزیون شیائومی 32 اینچ HD اسمارت P1مدل MI P1 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
40 اینچ
۳ تلویزیون 40 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت مدل MI TV 4A 40 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل MI TV 4A Pro ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 43 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 43 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت (L43M5-5ARU) ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI Tv 4S مدل L43M5-5ASP ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ تلویزیون 43 اینچ شیائومی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43 Mi TV P1 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 50 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 50 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K فور کی اسمارت SMART مدل 50 Mi TV P1 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۱۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 55 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 55 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 55 MI TV 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷ تلویزیون 55 اینچ شیائومی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55 Mi TV P1 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت Smart مدل 55Mi Pro5 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹ تلویزیون 55 اینچ شیائومی MI QLED TV 4K 55 Inch ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰ تلویزیون 55 اینچ شیائومی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55Q1 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۲۱ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 65 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲ تلویزیون 65 اینچ شیاومی مدل XIAOMI L65M5-5SIN ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴ تلویزیون 65 اینچ شیاومی P1E فورکی 4K اسمارت 65P1E مدل 2021 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
75 اینچ
۲۵ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Mi 4S 75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد 4K اسمارت مدل MI Q1 75 Inch ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ توشیبا HD اسمارت مدل 32L5995 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲ تلویزیون 32 اینچ توشیبا اچ دی HD مدل 32s2850 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
40 اینچ
۳ تلویزیون 40 اینچ توشیبا Full HD مدل 40L3850EE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ توشیبا فول اچ دی Full HD مدل 43S2850 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ تلویزیون 43 اینچ توشیبا Full HD مدل 43S2800 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶ تلویزیون 43 اینچ توشیبا فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43U5965 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
49 اینچ
۷ تلویزیون 49 اینچ توشیبا فول اچ دی مدل 49S2850 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ تلویزیون 49 اینچ توشیبا FHD اسمارت مدل 49l5865 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹ تلویزیون 49 اینچ توشیبا Full HD اسمارت مدل 49L5995 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت 50U5965 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۱ تلویزیون 50 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 50C350 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۲ تلویزیون 50اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 50U5865 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۳ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4k اسمارت مدل 50U7880 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۴ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 50U7950 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
55 اینچ
۱۵ تلویزیون 55 اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 55U5865 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۶ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 55U5850EE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۷ تلویزیون 55 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 55C350 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۸ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت 55U5965 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۱۹ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل U7950 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۰ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت 2020 مدل 55u9850ve ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۱ تلویزیون 55 اینچ توشیبا اولد oled اسمارت 4k 2021 مدل 55Z770K ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
58 اینچ
۲۲ تلویزیون 58 اینچ توشیبا 4K اسمارت اندروید مدل 58U7880 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
65 اینچ
۲۳ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K فورکی اسمارت Smart مدل 65U9850 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۴ تلویزیون 65 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 65C350 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۵ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65U5965 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۶ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 65u5865 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۷ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65u7950 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۲۸ تلویزیون 65 اینچ توشیبا اولد oled اسمارت 4k 2021مدل 65Z770K ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
75 اینچ
۲۹ تلویزیون 75 اینچ توشیبا 4k اسمارت مدل 75U7880 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۰ تلویزیون توشیبا 75 اینچ 4K هوشمند 75U7950 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۱ تلویزیون 75 اینچ توشیبا 4kاسمارت مدل 75C350تولید 2021 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
100اینچ
۱ لیزر تی وی هایسنس 100 اینچ مدل F100W ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ هایسنس اچ دی HD مدل 32A3G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ تلویزیون 32 اینچ هایسنس اچ دی HD اسمارت مدل 32A4G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 43A62G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43B6000PW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی FULL HD مدل 43A6000F ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۷ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 50A62GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 50A7120 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ تلویزیون 50 اینچ هایسنس اندرویدی 4K مدل 50A7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 50A7G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7100uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K فورکی اسمارت Smart مدل 50A61G ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۱۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 55M7030 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 55A61G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 55H9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55H8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55U8WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل a7120fs ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55b8000uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55u7wf ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7206uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اندروید مدل 55A7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7300uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 55A62G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 55U8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55u8qf ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
58 اینچ
۲۸ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 58A7100F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۹ تلویزیون 58 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 58A62G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰ تلویزیون 58 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 58A6100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K فورکی اسمارت Smart مدل 58A6G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۳۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 65A6500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65H8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 65H9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۵ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اندروید مدل 65A7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۶ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 65A7100F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65u7wf ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۹ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 65A61G ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۰ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 65U7GQ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۱ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل u8qf ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
75اینچ
۴۲ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل b7500uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۳ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 75u8qf ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۴ تلویزیون 75 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 75A62GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۵ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 75A7500WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۶ تلویزیون 75 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 75A7120 ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
85 اینچ
۴۷ تلویزیون 85 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 85A7G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۸ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85A7500WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴۹ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85U8WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک Elec در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 اینچ
۱ تلویزیون 24 اینچ الک HD اسمارت مدل 24LK550V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 43LK773V ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
49 اینچ
۳ تلویزیون 49 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 49LK773V ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K مدل 50UK775V ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 50UK883V ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 55UK883V ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۷ تلویزیون 65 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 65UK883V ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 32 اینچ اچ دی HD مدل 32EV110D ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD مدل 32EV100D ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD اسمارت مدل 32EV200DS ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ ایوولی فول اچ دی Full HD مدل 43EV100D ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل43EV200DA ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 50EV200US ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED مدل 50EV250QA ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50EV350QA ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۹ تلویزیون ایوولی 55 اینچ 4K اندروید مدل 55EV250QA ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ تلویزیون ایوولی 55 اینچ کیولد 4K اندروید مدل 55EV350QA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
58 اینچ
۱۱ تلویزیون 58 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 58ev200us ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 65EV200US ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV250QA ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV350QA ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ hd یونیوا مدل 32n-class ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ تلویزیون 32 اینچ اسمارت یونیوا اچ دی مدل 32UclassT2S ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت مدل 43UclassT2S ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50اینج
۴ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 50UclassT2S2 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 55UclassT2S ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 65UclassT2S ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون گوسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ گوسونیک 4k اسمارت مدل GLED-4643 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۲ تلویزیون گوسونیک 50 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 50GLED-4350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ گوسونیک 4K اسمارت 55Gled-5355 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۴ تلویزیون گوسونیک 65 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 65GLED-6065 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شینون HD مدل SH32M8T ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ تلویزیون شینون 32 اینچ مدل 32SH1100DM ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
42اینج
۳ تلویزیون 42 اینچ شینون فول اچ دی اسمارت مدل SH42G ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ شینون Full HD اسمارت مدل LED-SH43G7S ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ تلویزیون 43 اینچ اسمارت شینون مدل SH-43G4 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمارت 4kساخت 2022 مدل SH-50ICLASS ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمات LED-SH50G6S ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 55G7N ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ تلویزیون 55 اینچ شینون فول اچ دی Full HD مدل 55S5K ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 65G7N ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱ تلویزیون 65 اینچ شینون فورکی 4k اسمارت Smart تولید 2022 مدل SH-65VIDAA ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
75اینچ
۱۲ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت شینون مدل SH75G5K ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ تلویزیون شینون 75 اینچ 4K اسمارت مدل Shinon 75 K9Q ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
82اینج
۱۴ تلویزیون 82 اینچ شینون 4K فورکی اسمارت Smart مدل H82K9Q ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶