لیست آخرین قیمت تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اچ دی اسمارت ال جی 32 اینچ LJ570 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500BPTA ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳ تلویزیون ال جی اچ دی 32 اینچ LJ520U ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی 2021اچ دی HD مدل 32LP500 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵ تلوزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM550BPLB ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی اسمارت HD اچ دی مدل 32LM637BPVA ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷ تلویزیون 32 اینچ ال جی Full HD اسمارت 32 اینچ LM630 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۸ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 43 اینچ 43LH541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲ تلویریون ال جی فور کی 43 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV300C ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت 43UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK5100 ال جی 43 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43Nano75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 43UP7800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43LV751H ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 43NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP76906LE ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 43UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LH500 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸ تلویزیون 43 اینچ Full HD ال جی مدل 43LM5000 تولید 2020 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ500 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ550V ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ510V ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳ تلویزیون ال جی فول اچ دی اسمارت 43 اینچ LM6300 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD اسمارت مدل 43LM6370 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی اسمارت LK5730PVC ال جی 43 اینچ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43LM5700 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN71006LB ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی اسمارت 43UM7100 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارتSMART مدل 43UP7500PVG ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43UN7340 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۱ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43un7100 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۲ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UN711C0ZB ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7350 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۵ تلویزیون تجاری ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43US660h0GD ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ 43UM7340 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 43UP7750 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۸ تلویزیون 43 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل 43up81003 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
48 اینچ
۴۹ تلویزیون 48 اینچ اولد الجی C2 مدل 48C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۰ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 48CX ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۱ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی C1 مدل Oled 48C1 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
49 اینچ
۵۲ تلویزیون ال جی 49 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49LV751H ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UT661H0GA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۴ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 49 اینچ 49LH541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۵ تلویزیون ال ای دی Full HD و اسمارت ال جی 49اینچ LK5910 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۶ قیمت تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۸ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ 49UM7340 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۱ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LV300C ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۳ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ630V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LW310 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۶ تلویزیون ال جی فورکی 49 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۷ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت اینچ 49SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LJ510V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۹ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۰ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۱ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK6100PVA ال جی 49 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۲ تلویریون ال جی فور کی 49 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۳ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 49 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LK5100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۷ تلویزیون فول اچ دی اسمارت ال جی 49 اینچ LK6200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۸ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی LK5730PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN71006LB ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN73506LB ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7240 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۴ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49UM7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 49UN711C0ZB ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UN7340 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۷ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano80 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
50 اینچ
۸۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۹ تلویزیون 50اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 50UP7800PCB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UM7650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 50NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 50nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 50QNED80UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO846 نانوسل 4k فورکی 50NANO846 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 50UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 50NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۱ تلویزیون 50 اینچ الحافظ کیو8 کیولد 4K اندروید 50Q8 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 50UP7750 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت US660 مدل 50US660H0GD ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN731C0GC ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN73506LB ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 50UP7500 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۷ تلوبزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت 50UM7450 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7240 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۹ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UM7300PLB ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 50UN7340 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت50UM751 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ 50UM7340 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۳ تلویزیون50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 50UP7550 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۴ تلویزیون ال جی 50 اینچ نانوسل 4K اسمارت تولید 2020 مدل 50NANO79 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50NANO75VPA ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO80 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
50اینچ
۱۱۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 50UQ9100 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
55 اینچ
۱۱۸ تلویزیون 55 اینچ الجیUQ9000 فورکی اسمارت 55UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 55B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت مدل 55UP81003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 55QNED80UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل UQ8000 اسمارت 55UQ8000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۳ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4k اسمارت مدل 55gx ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 55UQ9100 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 55nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل UQ7500 اسمارت 55UQ7500 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 55QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 55C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۹ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی B8 مدل OLED55B8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۰ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی C8 مدل 55c8oled ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۱ تلویزیون 55 اینچ اولد الجی G2 مدل 55G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 55G1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN81006LB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۸ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اولترا اچ دی SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۰ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت ال جی 55UK6750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۲ ال ای دی ال جی فول اچ دی اسمارت 55 اینچ55LJ615 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۳ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۴ تلویزیون ال جی منحنی اولد اسمارت 55 اینچ C6V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۵ تلویزیون 55 اینچ اولد OLED ال جی مدل 55E9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۶ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۷ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7660 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۹ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی LG OLED B8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۱ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ EG9A7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۲ تلویزیون ال جی سوپر 4K اسمارت 55 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۵ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۶ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت55 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۷ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۸ تلویزیون ال جی فورکی 55 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UK7500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینج UK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۲ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ Oled C8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۳ تلویریون ال جی فور کی 55 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت smart مدل 55nano85 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۵ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6700V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۶ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ SK8100PLA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۷ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LJ550V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 55UN8060 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶۹ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7090 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO846 نانوسل فورکی 55NANO846 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO796QA نانوسل فورکی 55NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۳ تلویزیون تجاری ال جی 55 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 55UU640C ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7500 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل US660H0GD ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 55UN711C0ZB ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55UN7310PDC ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 55UK6900 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 4K مدل 55UP76006LC ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۰ تلویزیون 55 اینچ 4K ال جی مدل 55UP76703 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN73506LB ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7400 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7100 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۵ تلویزیون 55 ابنچ ال جی فورکی اسمارت55UN7300 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7340 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 55UM7100 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت55UM751 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل ‪55UP7800‬  ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55UP7550 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 فورکی هوشمند 55UP7750 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۲ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55un8000 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 55NANO79 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55UP80003LA ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Nano75 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55Nano80 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO886 فورکی 4K نانوسل 55NANO886 مدل 2021 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۰ ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM8600 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano86 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano866NA ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۳ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکی 4k اسمارت مدل 55NANO76 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO83 نانوسل فورکی 55NANO83 مدل 2022 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 55Nano86 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۶ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 55A1 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO923PB نانوسل فورکی 55NANO923PB مدل 2022 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Nano90 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano90UNA ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM9000 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۱ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55Oled B1 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BX ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۳ تلویزیون 8K و نانوسل ال‌جی مدل 55NANO966PA ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۴ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۵ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 55CX ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
60 اینچ
۲۱۶ تلویزیون ال جی فورکی 60 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۷ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 60 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۸ تلویزیون 60 اینچ ال جی فور کی اسمارت UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۱۹ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 60 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۰ تلویزیون 60 اینچ ال جی فورکی اسمارت 60UM7100 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۱ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 60UN71006LB ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۲ تلویزیون ال جی 60 اینچ فورکی 4k اسمارت Smart مدل 60up80003la ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۲۲۳ تلویزیون 65 اینچ الجی UQ9000 فورکی اسمارت 65UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 65nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 65C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 65QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت فورکی 65UQ9100 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 65B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO75UQA نانوسل فورکی 65NANO75UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۱ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی B8 مدل OLED65B8 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۲ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی G2 مدل 65G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۳ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل OLED65G7P ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۴ تلویزیون 65 اینچ اولد الجی C8 مدل 65C8OLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد Signature 4K اسمارت مدل G7 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۸ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65w8pua ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳۹ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED C8V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۱ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۲ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۳ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۴ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۵ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UK6100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۰ تلویزیون 65 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SM9500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۳ تلویریون ال جی فور کی 65 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۴ تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۵ تلویزیون ال جی فور کی 65 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 65NANO79 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۸ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65gx ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵۹ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65wx ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۰ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM9800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۲ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت نانوسل ال جی مدل 65SM8200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 65UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP7500 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 65UP7750 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65up7670puc ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65UP77006LB ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 65UN711C0ZB ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۰ تلویزیون 65اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت smart مدل 65UN7350 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 65UN8060 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۲ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7100 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7300 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65un7240pvg ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP78006LB ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7380 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7340 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7450 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UJ670V ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UP8000 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65un8160pva ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65up80003la ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 65UP81003LA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UM7660 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UM7650 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت65UM751 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN81006LB ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano75 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO796QA نانوسل فورکی 65NANO796QA مدل 2022 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4kمدل 65NANO80 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۴ تلویزیون ‌اسمارت نانوسل 65 اینچ ال جی مدل LG 65NANO886 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65Nano86 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano86 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO846 نانوسل فورکی 65NANO846 مدل 2022 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 65QNED80UQA مدل 2022 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO913PA اسمارت فورکی 65NANO913PA مدل 2021 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano90 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano90 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۲ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال جی مدل LG 65QNED90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۳ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال جی مدل LG 65QNED90VPA ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۴ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 65A1 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65BX ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل NANOCELL اسمارت مدل 65Nano95 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65CX ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۸ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED E9 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰۹ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Oled B1 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۰ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 65C1 ۵۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۱ تلویزیون اولد اوو 65 اینچ ال جی 4K اسمارت G1 مدل OLED EVO 65G1 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
70 اینچ
۳۱۲ تلویزیون 70 اینچ الجی UQ9000 فورکی اسمارت 70UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70UP81003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۴ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 70NANO75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 70UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70un7400 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۸ تلویزیون 70 اینچ هوشمند ال جی مدل 70UP7550 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UJ657T ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۰ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UM7380 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی 2021 فورکی اسمارت 70UP7750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70UK7000PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۳ تلویزیون 70 اینچ 4K ال جی مدل 70UP76703 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۴ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4kاسمارت مدل 70UP7703 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70UP7170 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۶ تلویزیون ال جی 70 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 70UN7380 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP77006LB ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲۸ تلوبزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UM7450 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 اینچ
۳۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل UQ9000 فورکی 75UQ9000 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 75UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 75NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل SM8610 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۴ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75NANO79 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۵ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 75 اینچ 75SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UM7600PCA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳۹ تلویزیون 75 اینچ الجی 8K اسمارت Smart مدل 75NANO97 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80UQA کیوند فورکی 75QNED80UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8k اسمارت Smart مدل 75NANO95 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل 75UP81003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 75UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 75NANO75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED85UQA کیوند فورکی 75QNED85UQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80AQA نانوسل فورکی 75nano80AQA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 75QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴۹ تلویزیون مینی ال ای دی 75 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 75QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۰ تلویزیون نانوسل 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 75SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 75UP77006LB ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۲ تلویزیون 75 اینچ هوشمند ال جی مدل 75UP7550 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۳ تلویزیون 75 اینچ هوشمند ال جی فورکی اسمارت مدل 75UP7750 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up75006lc ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75UK7050PVA ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75um7450 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 75UM7110 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۸ تلویزیون 75 اینچ 4K ال جی مدل 75UP76703 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75UP80003LA ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75UN7180 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۱ تلویزیون ال جی 4K اسمارت 75 اینج UM7580 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۲ تلویزیون75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75um7180 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 75UN8080PVA ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UP7800 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO883PB نانوسل فورکی 75NANO883PB مدل 2021 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۶ تلویزیون ال جی 75 اینچ 2021 مدل Nano80 هوشمند 75Nano80 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۷ تلویزیون ال جی نانوسل فورکی هوشمند 75 اینچ مدل NANO816PA ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل NANO863 اسمارت فورکی 75NANO863 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO846QA نانوسل فورکی 75NANO846QA مدل 2022 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO963PA نانوسل اسمارت 75NANO963PA مدل 2022 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل NANO913 نانوسل فورکی 75NANO913 تولید 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75Nano90 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۳ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75NANO90 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
77 اینچ
۳۷۴ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 4k فورکی اسمارت مدل OLED77G7P ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۵ تلویزیون 77 اینچ اولد الجی G2 مدل 77G2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۶ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 77C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۷ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 4k اسمارت GX مدل 77GX ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۸ تلویزیون 77 اینچ ال جی B2 اولد فورکی مدل 77B2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷۹ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 77G1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۰ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 77ZX ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۱ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77BX ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۲ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 77OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۳ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 77C1 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۴ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت مدل 77CX ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
82 اینچ
۳۸۵ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی مدل 82UN8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۶ تلویزیون 82 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 82UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۷ تلویزیون 82 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 82UP8050 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸۸ تلویزیون ال جی 82 اینچ فورکی 4k اسمارت Smart مدل 82UP80003LA ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
83 اینچ
۳۸۹ تلویزیون 83 اینچ اولد الجی C2 مدل 83C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۰ تلویزیون 83 اینچ ال جی G2 اولد فورکی مدل 83G2 تولید 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۱ تلویزیون 83 اینچ ال جی C2 اولد فورکی 83C2 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۲ تلویزیون 83 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 83C1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
86 اینچ
۳۹۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 86QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۴ تلویزیون مینی ال ای دی 86 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 86QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۵ تلویزیون ۸۶ اینچ ال جی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 86NANO90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2021 فورکی اسمارت مدل 86UP8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 UQA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 86nano75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت SMART مدل 86UP80003LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2021 هوشمند 4K مدل 86UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 86un8080pva ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2020 هوشمند آلفا 7 مدل 86UN85006LA ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت 86UM7580 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت Smart مدل 86Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت فورکی 86UQ8000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت فورکی 86UQ9000 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند فورکی 86QNED80 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO796QA فورکی 4K نانوسل 86NANO796QA مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۱۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UN851C0ZA ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
88 اینچ
۴۱۱ تلویزیون 88 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 88ZX ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
97اینچ
۴۱۲ تلویزیون 97 اینچ اولد الجی C2 مدل 97C2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 50AU7000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۸
۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 50BU8500 مدل 2022 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۷
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۸
۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8000 کریستال 55BU8000 تولید 2022 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 55BU8500 مدل 2022 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۷
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت فورکی 65BU8500 مدل 2022 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک اچ دی HD مدل 32F336M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک TH-H400M فول اچ دی Full HD مدل TH-32H400M ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک TH-H400M فول اچ دی Full HD مدل TH-43H400M ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۴ تلویزیون ال ای دی 43 اینچ پاناسونیک فول اچ دی Full HD مدل TH-43E330M ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۵ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-43F336M ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
49 اینچ
۶ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49F336M ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۷ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49E330M ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50JX750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۹ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50HX650K ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
55 اینچ
۱۰ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 55JX750M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۱ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55GX800M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۲ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4k اسمارت مدل 55GX706M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۳ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55HX750M ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت اندروید مدل TH-55GX655M ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 55JX850M ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 65JX750M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۷ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65GX706M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۸ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت 65GX800M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۹ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65GX655M ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۰ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65HX750M ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۱ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4kاسمارت مدل 65JX850M ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۲ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65DX700 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
75اینچ
۲۳ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75JX660M ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۴ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75GX655M ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 42 اینچ شارپ مدل BG1X اچ دی 42BG1X ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ شارپ اچ دی HD مدل LE32185M ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۳ تلویزیون32 اینچ HD شارپ مدل 32LE280X ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۴ تلویزیون 32 اینچ شارپ HD مدل 2TC32BD1X ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۵ تلویزیون 32 اینچ شارپ مدل Bc6NX اچ دی 32C6NX ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۶ تلویزیون 32 اینچ شارپ مدل BG1X اچ دی 32BG1X ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
40 اینچ
۷ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40AE1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۸ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40SA5500X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
42 اینچ
۹ تلویزیون 42 اینچ FULL HD شارپ مدل 422T-C42BB1M ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۰ تلویزیون 42 اینچ شارپ FULL HD مدل42BD1X سریBD1X ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
45 اینچ
۱۱ تلویزیون 45 اینچ شارپ فول اچ دی هوشمند 422T-C45AE1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
50 اینچ
۱۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 50AH1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۳ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت شارپ مدل 50ua6800x ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۴ تلویزیون 50 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 50ae1x ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۵ تلویزیون 50 اینچ شارپ فورکی و اندروید مدل 4T-C50DL6NX ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۶ تلویزیون 50 اینچ شارپ4kفورکی اسمارت اندروید مدل 4TC50BK1X ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
55 اینچ
۱۷ تلویزیون 55 اینچ شارپ فورکی اسمارت UHDمدل 4K Smart TV 4T-55DL6MX ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۸ تلویزیون 55 اینچ شارپ4kاسمارت مدل Sharp 4T-C55BJ5EF2NB ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۹ تلویزیون 55 اینچ شارپ فورکی 4kاندروید مدل 4T-C55DL6NX ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
60 اینچ
۲۰ تلویزیون شارپ فور کی 60 اینچ UA6500X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۱ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت مدل 60BK1X ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۲ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4k فورکی اسمارت اندروید مدل 4TC60AH1X ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۳ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4k فورکی اسمارت اندروید مدل 4TC60CK1X ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
65 اینچ
۲۴ تلویزیون 65 اینچ شارپ 4K فورکی اسمارت مدل 65BJ5 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۵ تلویزیون 65 اینچ شارپ فورکی اندروید مدل 4T-C65DL6NX ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۶ تلویزیون 65 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت مدل 65CU8052 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
70 اینچ
۲۷ تلویزیون 70 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 4TC70CK3X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۸ تلویزیون70 اینچ شارپ 8k اسمارت مدل 70Ax1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۹ تلویزیون70 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 70AH1X ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۳۰ تلویزیون 70 اینچ شارپ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70BK1X ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ توشیبا HD اسمارت مدل 32L5995 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲ تلویزیون 32 اینچ توشیبا اچ دی HD مدل 32s2850 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
40 اینچ
۳ تلویزیون 40 اینچ توشیبا Full HD مدل 40L3850EE ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ توشیبا فول اچ دی Full HD مدل 43S2850 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۵ تلویزیون 43 اینچ توشیبا Full HD مدل 43S2800 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۶ تلویزیون 43 اینچ توشیبا فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43U5965 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
49 اینچ
۷ تلویزیون 49 اینچ توشیبا فول اچ دی مدل 49S2850 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۸ تلویزیون 49 اینچ توشیبا FHD اسمارت مدل 49l5865 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۹ تلویزیون 49 اینچ توشیبا Full HD اسمارت مدل 49L5995 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت 50U5965 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۱ تلویزیون 50 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 50C350 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۲ تلویزیون 50اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 50U5865 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۳ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4k اسمارت مدل 50U7880 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۴ تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 50U7950 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
55 اینچ
۱۵ تلویزیون 55 اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 55U5865 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۶ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 55U5850EE ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۷ تلویزیون 55 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 55C350 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۸ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت 55U5965 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۹ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل U7950 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۰ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت 2020 مدل 55u9850ve ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۱ تلویزیون 55 اینچ توشیبا اولد oled اسمارت 4k 2021 مدل 55Z770K ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
58 اینچ
۲۲ تلویزیون 58 اینچ توشیبا 4K اسمارت اندروید مدل 58U7880 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
65 اینچ
۲۳ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K فورکی اسمارت Smart مدل 65U9850 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۴ تلویزیون 65 اینچ C350 توشیبا اسمارت 4k 2021 مدل 65C350 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۵ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65U5965 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۶ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 65u5865 ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۷ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65u7950 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۸ تلویزیون 65 اینچ توشیبا اولد oled اسمارت 4k 2021مدل 65Z770K ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
75 اینچ
۲۹ تلویزیون 75 اینچ توشیبا 4k اسمارت مدل 75U7880 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۰ تلویزیون توشیبا 75 اینچ 4K هوشمند 75U7950 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۱ تلویزیون 75 اینچ توشیبا 4kاسمارت مدل 75C350تولید 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
100اینچ
۱ لیزر تی وی هایسنس 100 اینچ مدل F100W ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ هایسنس اچ دی HD مدل 32A3G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳ تلویزیون 32 اینچ هایسنس اچ دی HD اسمارت مدل 32A4G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 43A62G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۵ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43B6000PW ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۶ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی FULL HD مدل 43A6000F ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
50 اینچ
۷ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 50A7G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۸ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 50A62GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۹ تلویزیون 50 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 50A7120 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۰ تلویزیون 50 اینچ هایسنس اندرویدی 4K مدل 50A7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۱ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7100uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K فورکی اسمارت Smart مدل 50A61G ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
55 اینچ
۱۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 55A61G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 55M7030 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55U8WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55H8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 55H9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل a7120fs ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55b8000uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55u7wf ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7206uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 55A62G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 55U8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اندروید مدل 55A7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7300uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55u8qf ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
58 اینچ
۲۸ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 58A7100F ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲۹ تلویزیون 58 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 58A62G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۰ تلویزیون 58 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 58A6100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۱ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K فورکی اسمارت Smart مدل 58A6G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
65 اینچ
۳۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 65A61G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 65A6500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 65H9G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۵ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65H8G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۶ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 65A7100F ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65u7wf ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳۹ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اندروید مدل 65A7200 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۰ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 65U7GQ ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۱ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل u8qf ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
75اینچ
۴۲ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل b7500uw ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۳ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 75u8qf ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۴ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 75A7500WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۵ تلویزیون 75 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 75A62GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۶ تلویزیون 75 اینچ هایسنس فورکی 4K اسمارت مدل 75A7120 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
85 اینچ
۴۷ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85A7500WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۸ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85U8WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۴۹ تلویزیون 85 اینچ هایسنس فورکی 4k اسمارت مدل 85A7G ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک Elec در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 اینچ
۱ تلویزیون 24 اینچ الک HD اسمارت مدل 24LK550V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 43LK773V ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
49 اینچ
۳ تلویزیون 49 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 49LK773V ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K مدل 50UK775V ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۵ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 50UK883V ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 55UK883V ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
65 اینچ
۷ تلویزیون 65 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 65UK883V ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 32 اینچ اچ دی HD مدل 32EV110D ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD مدل 32EV100D ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۳ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD اسمارت مدل 32EV200DS ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ ایوولی فول اچ دی Full HD مدل 43EV100D ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۵ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل43EV200DA ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 50EV200US ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۷ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED مدل 50EV250QA ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۸ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50EV350QA ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
55 اینچ
۹ تلویزیون ایوولی 55 اینچ 4K اندروید مدل 55EV250QA ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۰ تلویزیون ایوولی 55 اینچ کیولد 4K اندروید مدل 55EV350QA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
58 اینچ
۱۱ تلویزیون 58 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 58ev200us ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 65EV200US ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV250QA ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV350QA ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ hd یونیوا مدل 32n-class ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲ تلویزیون 32 اینچ اسمارت یونیوا اچ دی مدل 32UclassT2S ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
43اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت مدل 43UclassT2S ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
50اینج
۴ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 50UclassT2S2 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 55UclassT2S ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 65UclassT2S ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون گوسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ گوسونیک 4k اسمارت مدل GLED-4643 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
50 اینچ
۲ تلویزیون گوسونیک 50 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 50GLED-4350 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ گوسونیک 4K اسمارت 55Gled-5355 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
65 اینچ
۴ تلویزیون گوسونیک 65 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 65GLED-6065 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شینون HD مدل SH32M8T ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۲ تلویزیون شینون 32 اینچ مدل 32SH1100DM ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
42اینج
۳ تلویزیون 42 اینچ شینون فول اچ دی اسمارت مدل SH42G ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ اسمارت شینون مدل SH-43G4 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۵ تلویزیون 43 اینچ شینون Full HD اسمارت مدل LED-SH43G7S ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمات LED-SH50G6S ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۷ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمارت 4kساخت 2022 مدل SH-50ICLASS ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 55G7N ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۹ تلویزیون 55 اینچ شینون فول اچ دی Full HD مدل 55S5K ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 65G7N ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۱ تلویزیون 65 اینچ شینون فورکی 4k اسمارت Smart تولید 2022 مدل SH-65VIDAA ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
75اینچ
۱۲ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت شینون مدل SH75G5K ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
۱۳ تلویزیون شینون 75 اینچ 4K اسمارت مدل Shinon 75 K9Q ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
82اینج
۱۴ تلویزیون 82 اینچ شینون 4K فورکی اسمارت Smart مدل H82K9Q ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶