لیست آخرین قیمت لوازم اشپزخانه

لیست تازه ترین قیمت آبمیوه گیری بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1200 وات
۱ ابمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES4010 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
1200وات
۲ ابمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES4000 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
150وات
۳ عصاره گیر بوش 150 وات مدل MESM731M ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
700وات
۴ ابمیوه گیری بوش 700 وات مدل MES25A0 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۵ ابمیوه گیری بوش 700 وات مدل MES3500 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

لیست تازه ترین قیمت غذا ساز بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ غذاساز بوش 800 وات مدل MCM3200W ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲ غذاساز بوش مدل MCM3501M ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳ غذاساز بوش مدل MCM320IB ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812S844 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۵ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812M853G ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۶ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812M865 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

لیست تازه ترین قیمت غذا ساز فلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ غذاساز 700 وات فیلیپس مدل HR7320 ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۲ غذاساز 800 وات فیلیپس مدل HR7510 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳ غذاساز فیلیپس مدل HR7520 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴ غذاساز فیلیپس مدل HR7778 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
25 کاره
۵ غذاساز فیلیپس مدل HR7628 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
5 کاره
۶ غذاساز 5 کاره فیلیپس مدلHR7627 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
تک کاره
۷ غذاساز تک کاره فیلیپس مدل HR7310 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

لیست تازه ترین قیمت چرخ گوشت بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ چرخ گوشت بوش 1800 وات مدل MFW66020 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲ چرخ گوشت بوش 2000 وات مدل MFW67450 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳ چرخ گوشت 2000 وات بوش مدل MFW67440 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68640 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۵ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68660 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۶ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68680 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

لیست تازه ترین قیمت اتو فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی 2300 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2990 ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲ اتو بخار دستی 2400 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2994 ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳ اتو بخار دستی 2400 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2998 ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴ اتوبخار دستی 2600 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC3929 ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

لیست تازه ترین قیمت اتو بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی بوش مدل BOSCH TDA3024020 ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۲ اتو بخار دستی بوش مدل BOSCH TDA5072GB ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

لیست تازه ترین قیمت اتو تفال در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی تفال 2400 وات مدل tefal FV3965 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۲ اتو بخار دستی 2600 وات تفال مدل TEFAL FV9640 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳ اتو بخار دستی 2400 وات تفال مدل tefal fv4680 ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

لیست تازه ترین قیمت توستر نان در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT68A03 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A111 ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A113 ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۷