لیست آخرین قیمت لوازم اشپزخانه

لیست تازه ترین قیمت آبمیوه گیری بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1200 وات
۱ ابمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES4010 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
1200وات
۲ ابمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES4000 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
150وات
۳ عصاره گیر بوش 150 وات مدل MESM731M ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
700وات
۴ ابمیوه گیری بوش 700 وات مدل MES25A0 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ ابمیوه گیری بوش 700 وات مدل MES3500 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت غذا ساز بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ غذاساز بوش 800 وات مدل MCM3200W ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ غذاساز بوش مدل MCM320IB ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ غذاساز بوش مدل MCM3501M ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812M865 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812S844 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812M853G ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت مخلوط کن بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مخلوط کن بوش 700 وات مدل MMN24G0B ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ مخلوط کن بوش 800 وات مدل MMB65G5M ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ مخلوط کن 1200 وات بوش مدل MMB6172s ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
600وات
۴ مخلوط کن 600 وات بوش مدل MMB33G5BGB ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت چرخ گوشت بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ چرخ گوشت بوش 1800 وات مدل MFW66020 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68680 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ چرخ گوشت بوش 2000 وات مدل MFW67450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ چرخ گوشت 2000 وات بوش مدل MFW67440 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68640 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68660 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت اتو فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی 2400 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2998 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ اتو مخزن دار ایستاده فیلیپس مدل PHILIPS GC514 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ اتو بخار دستی 2300 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2990 ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ اتو بخار دستی 2400 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2994 ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ اتوبخار دستی 2600 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC3929 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت اتو بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی بوش مدل BOSCH TDA3024020 ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ اتو بخار دستی بوش مدل BOSCH TDA5072GB ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت اتو تفال در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی 2500 وات تفال مدل TEFAL FV4970 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ اتو بخار دستی 2600 وات تفال مدل TEFAL FV9640 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ اتو بخار دستی تفال 2400 وات مدل tefal FV3965 ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ اتو بخار دستی 2400 وات تفال مدل tefal fv4680 ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت توستر نان در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A13 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A111 ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A113 ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A001 ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT68A03 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت سرخ کن فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9200 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9218 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9216 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9252 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9260 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9270 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9654 ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9650 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵