لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 فوت
۱ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 22 فوت مدل RS53K4600SA ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید 22 فوت سامسونگ RS68N8650SL ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
26
۳ یخچال فریزر دو درب بالا پایین سامسونگ مدل RB34T602EBN ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
28 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت RS71مدل RS71R54011L ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت
۵ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت 4 درب مدل RF48A4010B4 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
32
۷ یخچال ساید بای ساید 32 فوت سامسونگ مدل rh57j90407f ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
34
۸ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RF858 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
34 فوت
۹ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 34 فوت مدل RS80 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب فرانسوی French Door مدل RF28HMEDBSR ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
34فوت
۱۱ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 34 فوت 4 درب مدل رومانو ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
385 لیتر
۱۲ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 385 لیتر مدل RT38K5A0KS9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
40
۱۳ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
40 فوت
۱۴ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت مدل RB34T670FSA/RB34T630 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۵ یخچال فریزر سامسونگ دوقلو 40 فوت مدل RR39-RZ32 تولید 2022 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
460 لیتر
۱۶ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 460 لیتر مدل RT46 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
470 لیتر
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید مدل RF49A5202B1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۸ یخچال فریزر سامسونگ 3 درب فرانسوی RF25 مدل RF25A5202SL ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
484 لیتر
۱۹ یخچال فریزر ساید بای ساید Z1 سامسونگ مدل RSA1ZTMG ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
500 لیتر
۲۰ یخچال فریزرسامسونگ بالا و پایین 500 لیتر مدل RT50K6330WW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
501لیتر
۲۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 501 لیتری مدل RS50N3913SA ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
510 لیتر
۲۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
530 لیتر
۲۴ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT53K6540SL ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
532 لیتر
۲۵ یخچال فریزر سامسونگ مدل RT75k6540sl ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
564 لیتر
۲۶ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF56N9040SL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۷ یخچال فریزر سامسونگ سه درب فرانسوی مدل RF67QESL1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
602 لیتر
۲۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5691B4 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
617 لیتر
۲۹ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5411M9 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
620 لیتر
۳۰ یخچال فریزر 22 فوت(620 لیتر) بالا و پایین سامسونگ مدل RT62K7160SL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
724 لیتر
۳۱ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
768 لیتر
۳۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RH77H90507F ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فریزر الجی 171 لیتر مدل GN-304SLBT ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GC-L247CLAV ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور ال جی j257 مدل 2022 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
26 فوت
۴ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-705HLL ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 26 فوت مدل GRM-852DHLL ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
28 فوت
۶ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-732HLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-M752GSH ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 28 فوت مدل GRM-852DHWL ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
29 فوت
۱۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید دور این دور 29 فوت J327 مدل GR-J327CSBL ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30
۱۱ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت GC-J247SLUV ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30
۱۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت
۱۳ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GC-Q22FTBKL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۴ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GCL-267PXL ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GC-J247JABV ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J259CLBV ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J287SVUV ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GS-L668PNL ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GCL-287GVW تولید 2022 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۰ یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت ال جی J267 مدل 2022 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۱ یخچال‌ فریزر ساید بای ساید 30 فوت ال جی X287 مدل 2022 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GRX-274DPB ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
302 لیتر
۲۳ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GA-B429SAQZ ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30فوت
۲۴ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی 30 فوت مدل GR-B872HLPL ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۵ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت مدل F411-B411 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۶ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GR-X259 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۷ یخچال فریزر الجی ساید بای ساید 30 فوت اینستاویو مدل GR-X267CQESمدل 2022 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
32 فوت
۲۸ یخچال فریزر 32 فوت Door-in-Door ال جی GMX945MC9F مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
34 فوت
۲۹ یخچال فریزر ال جی سه درب 34 فوت مدل GR-J338LSJV ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۰ یخچال فریزر ال جی دور این دور 32 فوت مدل GR-X24FTKHL ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۱ یخچال فریزر ال جی 34 فوت دور این دور مدل GR-J35FMKBL ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت مدل GRX-334DPB ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
34فوت
۳۳ یخچال فریزر ال جی دور این دور مدل GC-Q247CADC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
34فوت
۳۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۵ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
34فوت
۳۶ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت مدل GR-X39FTKHL ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
40 فوت
۳۷ یخچال فریزر دوقلو‌ ال جی مدل GC-B514ELFM 2021 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۸ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
422 لیتر
۳۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو Door In Door مدل GC-X22FTQLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
423 لیتر
۴۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر مدل GR-X29FTQKL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
446 لیتر
۴۱ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
490 لیتر
۴۲ یخچال فریزر ال جی دو درب بالا و پایین مدل GR-M682GSHC ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
547 لیتر
۴۳ یخچال فریزر door in door بالا پایین ال جی مدل GN-A782HLHU ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
600 لیتر
۴۴ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-F802HMHU ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
601 لیتر
۴۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GSX961NSAZ ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت مدل GCJ-267PHL ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
601 لیتر
۴۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GR-X257CSAV ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
626 لیتر
۴۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SMUV ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
630 لیتر
۵۰ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 630 لیتر مدل GR-F882HBHU ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
636 لیتر
۵۱ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHLL ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
659 لیتر
۵۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SVUV ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
668 لیتر
۵۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر مدل GSJ760PZXV ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
705 لیتر
۵۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
709 لیتر
۵۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی نکست Next بنتلی مدل GR-J264DPM ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
889 لیتر
۵۶ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۷ یخچال فریزر ساید بای ساید Door In Door ال جی J34 مدل GR-J34FTUHL ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
930 لیتر
۵۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو 24 فوت مدل GN168421X ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل FRS2211 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل 2611 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل RW760PUK7GBK ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
30فوت
۲ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل M700VAGG9X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل R-W660FPK3X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
34فوت
۴ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل R-M700AGP_X ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
510 لیتر
۵ یخچال فریزر هیتاچی 28 فوت مدل RV760PUK7K ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
527 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید پاناسونیک مدل NR-BS60MS ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
589 لیتر
۷ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید مدل R-S700GPRU2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
28 فوت
۲ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 28 فوت مدل KAN56V404 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ یخچال فریزر بوش بالا پایین 28 فوت مدل KDD56VL204 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
30 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG80A404 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل KDN46VL204 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۶ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86AL304 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
30فوت
۷ یخچال فریزر بوش بالا پایین مدل KGD86AI304 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۸ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 30 فوت مدل KAG93AI304 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
32 فوت
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 32 فوت مدل KAG80A104 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
505 لیتر
۱۰ یخچال فریزر بوش بالا و پایین مدل KGN56VL304 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
522 لیتر
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
560 لیتر
۱۲ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 560 لیتر مدل KAN93VL30N ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
588 لیتر
۱۳ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
604 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN60A40NE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید یونیوا 30 فوت مدل SBS-56S ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
40فوت
۲ یخچال فریزر دو قلو یونیوا مدل TW627SS1-Cobalt ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول 26 فوت مدل WRS586FLDWOO ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
24.6 فوت
۲ یخچال فریزر ویرپول ساید بای ساید 24.6 فوت مدل WRS325SDH ۱۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
500 وات
۳ آبسرد کن مجیک مدل تونگ یانگ WPU8900F ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229D4WRU ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
12 فوت
۲ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR120 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
14فوت
۳ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RD22DR4SA ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
176 لیتر
۴ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
18 فوت
۵ یخچال فریزر تک هایسنس 18فوت مدل RV246N4AWU ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
28 فوت
۶ یخچال فریزر دو قلو هایسنس 40 فوت مدل RL475N4WWU / FV341N4IWU ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
3 فوت
۷ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR60 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
30 فوت
۸ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AB1 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS741N4WSU ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
30فوت
۱۰ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید مدل RS741 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
561 لیتر
۱۱ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
6 فوت
۱۲ یخچال فریزر تک درب 6 فوت هایسنس مدل RR120DAGS ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶