لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 فوت
۱ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 22 فوت مدل RS53K4600SA ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید 22 فوت سامسونگ RS68N8650SL ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
26
۳ یخچال فریزر دو درب بالا پایین سامسونگ مدل RB34T602EBN ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
28 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت RS71مدل RS71R54011L ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30 فوت
۵ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت 4 درب مدل RF48A4010B4 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ یخچال‌ فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت RF71A967535 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
32
۸ یخچال ساید بای ساید 32 فوت سامسونگ مدل rh57j90407f ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34
۹ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RF858 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34 فوت
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 34 فوت مدل RS80 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۱ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب فرانسوی French Door مدل RF28HMEDBSR ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34فوت
۱۲ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 34 فوت 4 درب مدل رومانو ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
385 لیتر
۱۳ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 385 لیتر مدل RT38K5A0KS9 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
40
۱۴ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
40 فوت
۱۵ یخچال فریزر سامسونگ دوقلو 40 فوت مدل RR39-RZ32 تولید 2022 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۶ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت مدل RB34T670FSA/RB34T630 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
460 لیتر
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 460 لیتر مدل RT46 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
470 لیتر
۱۸ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید مدل RF49A5202B1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۹ یخچال فریزر سامسونگ 3 درب فرانسوی RF25 مدل RF25A5202SL ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
484 لیتر
۲۰ یخچال فریزر ساید بای ساید Z1 سامسونگ مدل RSA1ZTMG ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
500 لیتر
۲۱ یخچال فریزرسامسونگ بالا و پایین 500 لیتر مدل RT50K6330WW ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
501لیتر
۲۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 501 لیتری مدل RS50N3913SA ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
510 لیتر
۲۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
530 لیتر
۲۵ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT53K6540SL ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
532 لیتر
۲۶ یخچال فریزر سامسونگ مدل RT75k6540sl ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
564 لیتر
۲۷ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF56N9040SL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۸ یخچال فریزر سامسونگ سه درب فرانسوی مدل RF67QESL1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
602 لیتر
۲۹ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5691B4 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
617 لیتر
۳۰ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5411M9 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
620 لیتر
۳۱ یخچال فریزر 22 فوت(620 لیتر) بالا و پایین سامسونگ مدل RT62K7160SL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
724 لیتر
۳۲ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
768 لیتر
۳۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RH77H90507F ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
600 لیتر
۱ یخچال فریزر گرنیه دو درب بالا پایین مدل NRF7191OX ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
611 لیتر
۲ یخچال فریزر گرنیه ساید بای ساید 611 لیتر مدل NRM9181SB ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فریزر الجی 171 لیتر مدل GN-304SLBT ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ یخچال فریزر بالا پایین الجی LG GN B722HLCL ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GC-L247CLAV ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور ال جی j257 مدل 2022 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
23فوت
۵ یخچال‌ فریزر ال جی ساید بای ساید 23فوت نقره ای مدل LSR100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
26 فوت
۶ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-705HLL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 26 فوت مدل GRM-852DHLL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
28 فوت
۸ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-732HLL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۰ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-M752GSH ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۱ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 28 فوت مدل GRM-852DHWL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
29 فوت
۱۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید دور این دور 29 فوت J327 مدل GR-J327CSBL ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30
۱۳ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت GC-J247SLUV ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30
۱۴ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30 فوت
۱۵ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GC-Q22FTBKL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30 فوت
۱۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GC-Q257CSFS ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30 فوت
۱۷ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GCL-267PXL ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GC-J247JABV ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GS-L668PNL ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۰ یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت ال جی J267 مدل 2022 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۱ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GCL-287GVW تولید 2022 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J287SVUV ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J259CLBV ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۴ یخچال‌ فریزر ساید بای ساید 30 فوت ال جی X287 مدل 2022 ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۵ یخچال‌ فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت سفید GC-X287 مدل 2022 ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GRX-274DPB ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
302 لیتر
۲۷ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GA-B429SAQZ ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30فوت
۲۸ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی 30 فوت مدل GR-B872HLPL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۹ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت مدل F411-B411 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۰ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GR-X259 ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۱ یخچال فریزر الجی ساید بای ساید 30 فوت اینستاویو مدل GR-X267CQESمدل 2022 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
32 فوت
۳۲ یخچال فریزر 32 فوت Door-in-Door ال جی GMX945MC9F مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34 فوت
۳۳ یخچال فریزر ال جی سه درب 34 فوت مدل GR-J338LSJV ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۴ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 34 فوت J348 مدل 2022 ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۵ یخچال فریزر ال جی دور این دور 32 فوت مدل GR-X24FTKHL ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۶ یخچال فریزر ال جی 34 فوت دور این دور مدل GR-J35FMKBL ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت مدل GRX-334DPB ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34فوت
۳۸ یخچال فریزر ال جی دور این دور مدل GC-Q247CADC ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34فوت
۳۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۰ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34فوت
۴۱ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت مدل GR-X39FTKHL ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۴
40 فوت
۴۲ یخچال فریزر دوقلو‌ ال جی مدل GC-B514ELFM 2021 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۳ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
422 لیتر
۴۴ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو Door In Door مدل GC-X22FTQLL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
423 لیتر
۴۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر مدل GR-X29FTQKL ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
446 لیتر
۴۶ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
490 لیتر
۴۷ یخچال فریزر ال جی دو درب بالا و پایین مدل GR-M682GSHC ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
547 لیتر
۴۸ یخچال فریزر door in door بالا پایین ال جی مدل GN-A782HLHU ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
600 لیتر
۴۹ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-F802HMHU ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
601 لیتر
۵۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GSX961NSAZ ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت مدل GCJ-267PHL ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
601 لیتر
۵۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GR-X257CSAV ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
601 لیتر
۵۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
626 لیتر
۵۴ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SMUV ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
630 لیتر
۵۵ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 630 لیتر مدل GR-F882HBHU ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
636 لیتر
۵۶ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHLL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
659 لیتر
۵۷ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SVUV ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
668 لیتر
۵۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر مدل GSJ760PZXV ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
705 لیتر
۵۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
709 لیتر
۶۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی نکست Next بنتلی مدل GR-J264DPM ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
889 لیتر
۶۱ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶۲ یخچال فریزر ساید بای ساید Door In Door ال جی J34 مدل GR-J34FTUHL ۱۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
930 لیتر
۶۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو 24 فوت مدل GN168421X ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل FRS2211 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل 2611 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل RW760PUK7GBK ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30فوت
۲ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل R-W660FPK3X ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل M700VAGG9X ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
34فوت
۴ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل R-M700AGP_X ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
510 لیتر
۵ یخچال فریزر هیتاچی 28 فوت مدل RV760PUK7K ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
527 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید پاناسونیک مدل NR-BS60MS ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
589 لیتر
۷ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید مدل R-S700GPRU2 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
28 فوت
۲ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 28 فوت مدل KAN56V404 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۳ یخچال فریزر بوش بالا پایین 28 فوت مدل KDD56VL204 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
30 فوت
۴ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل KDN46VL204 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG80A404 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۶ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86AL304 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
30فوت
۷ یخچال فریزر بوش بالا پایین مدل KGD86AI304 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
۸ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 30 فوت مدل KAG93AI304 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
32 فوت
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 32 فوت مدل KAG80A104 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
505 لیتر
۱۰ یخچال فریزر بوش بالا و پایین مدل KGN56VL304 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
522 لیتر
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
560 لیتر
۱۲ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 560 لیتر مدل KAN93VL30N ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
588 لیتر
۱۳ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
604 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN60A40NE ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید یونیوا 30 فوت مدل SBS-56S ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
40فوت
۲ یخچال فریزر دو قلو یونیوا مدل TW627SS1-Cobalt ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24.6 فوت
۱ یخچال فریزر ویرپول ساید بای ساید 24.6 فوت مدل WRS325SDH ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
26 فوت
۲ یخچال فریزر ویرپول بالا و پایین مدل TDC8010HX ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول 26 فوت مدل WRS586FLDWOO ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
3فوت
۴ آبسرد کن مجیک مدل تونگ یانگ WPU8900F ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
40 فوت
۵ یخچال فریزر ویرپول دوقلو 40 فوت مدل UW8 F2D XBI EX ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12فوت
۱ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR120 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۲ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۳ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229D4WRU ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
14فوت
۴ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RD22DR4SA ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
18 فوت
۵ یخچال فریزر تک هایسنس 18فوت مدل RV246N4AWU ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
26 فوت
۶ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 26 فوت مدل RT488N4ASU ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
28 فوت
۷ یخچال فریزر دو قلو هایسنس 40 فوت مدل RL475N4WWU / FV341N4IWU ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۸ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 28 فوت مدل RT599N4ASU ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
30 فوت
۹ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 30 فوت مدل RB605N4BS1 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۱۰ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۱۱ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AB1 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۱۲ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید مدل RS741 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۱۳ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS741N4WSU ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۱۴ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS696N4BGU تولید 2022 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
32 فوت
۱۵ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 32 فوت مدل RT729N4WSU ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هایسنس 32 فوت مدل RQ759N4ISU چهار درب تولید 2022 ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
3فوت
۱۷ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR60 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
6 فوت
۱۸ یخچال فریزر تک درب 6 فوت هایسنس مدل RR120DAGS ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹