لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR198D4ABM ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR233N4WSU ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
12فوت
۳ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229D4WRU ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR120 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
14فوت
۶ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RD22DR4SA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
18 فوت
۷ یخچال فریزر تک هایسنس 18فوت مدل RV246N4AWU ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
26 فوت
۸ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 26 فوت مدل RT488N4ASU ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
28 فوت
۹ یخچال فریزر دو قلو هایسنس 40 فوت مدل RL475N4WWU / FV341N4IWU ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۰ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 28 فوت مدل RT599N4ASU ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
30 فوت
۱۱ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS741N4WSU ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۲ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید مدل RS741 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۳ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۴ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AB1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۵ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 30 فوت مدل RB605N4BS1 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۶ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS696N4BGU تولید 2022 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
32 فوت
۱۷ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 32 فوت مدل RT729N4WSU ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۸ یخچال فریزر ساید بای ساید هایسنس 32 فوت مدل RQ759N4ISU چهار درب تولید 2022 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
3فوت
۱۹ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR60 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
6 فوت
۲۰ یخچال فریزر تک درب 6 فوت هایسنس مدل RR120DAGS ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹