لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار 300 وات ال جی مدل LG SJ4 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ اسپیکر ال جی بلوتوثی قابل حمل مدل PL2 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1000
۳ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD677 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ سینما خانگی ال جی 1000 وات بی سیم LHD655 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ سینما خانگی ال جی 1000 وات LHD657 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1000 وات
۶ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBoom RN7 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ شیک 1000 وات ال جی Xboom OK75 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۸ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBOOM ON7 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ سینما خانگی 1000 وات ال جی 5.1 کاناله آرامید فایبر مدل LHB655NW ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۰ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHB675 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
100وات
۱۱ اسپیکر ال جی 100 وات XBOOM مدل ON2D ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1100وات
۱۲ سیستم صوتی ال جی CK57 ایکس بوم توان 1100 وات ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
120 وات
۱۳ اسپیکر ال جی بلوتوثی مدل XBOOM 360RP4 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1200
۱۴ سینما خانگی ال جی 1200 وات مدل LHD756 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1250 وات
۱۵ سینما خانگی ال جی 1250 وات مدل LHD687BG ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
16 وات
۱۶ اسپیکر ال جی بلوتوثی قابل حمل مدل PH4 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
160وات
۱۷ ساندبار 160 وات ال جی LG SJ2 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1800 وات
۱۸ سیستم صوتی ال جی1800 وات مدل LG XBoom RN9 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۹ شیک 1800 وات ال جی Xboom OK99 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2000 وات
۲۰ سیستم صوتی ال جی2000 وات مدل LG XBoom ON9 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2350 وات
۲۱ سیستم صوتی ال جی 2350 وات مدل XBOOM CL87 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
25 وات
۲۲ شیک ال جی 25 وات RM1 مدل LG XBOOM RM1 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2900 وات
۲۳ سینما خانگی ال جی 2900 وات مدل CL88 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
300 وات
۲۴ ساندبار ال جی 300 وات مدل SJ3 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۵ ساندبار 300 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL4Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۶ ساندبار 300 وات ال جی مدل Sn4 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۴
۲۷ ساندبار ال جی 300 وات مدل SL4 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
330
۲۸ سینما خانگی ال جی 330 وات LHD457 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
3500 وات
۲۹ سیستم صوتی ال جی 3500 وات مدل XBoom CL98 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
360 وات
۳۰ ساندبار 360 وات ال جی 360 وات مدل SK8Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
40 وات
۳۱ ساندبار ال جی 40 وات مدل SK1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
400 وات
۳۲ ساندبار 400 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL5Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۳ ساندبار ال جی 400 وات مدل SN5Y ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۴
420 وات
۳۴ ساندبار ال جی 420 وات مدل sn6y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
440 وات
۳۵ ساندبار ال جی 440 وات مدل SL8Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۶ سانبدار ال جی 440 وات 2021 مدل SP7Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
440وات
۳۷ ساندبار 440 وات ال جی مدل LG SN8Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
480 وات
۳۸ ساندبار ال جی 480 وات مدل Sk5R ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
480وات
۳۹ سیستم صوتی ال جی 480 وات مدل XBoom CJ44 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
500 وات
۴۰ سیستم صوتی 500 وات ال جی بلوتوث دار مدل OM5542 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۱ ساندبار ال جی 500 وات مدل SK9Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۲ شیک 500 وات ال جی کارائوکه دار مدل OK55 X Boom ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۳ سیستم صوتی ال جی 500 وات مدل LG XBOOM ON5 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
5000 وات
۴۴ سیستم صوتی ال جی 5000 وات مدل CK99 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
520 وات
۴۵ ساندبار ال جی 520 وات مدل SN9Y ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۶ ساندبار ال جی 520 وات 2021 مدل SP9YA ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
600 وات
۴۷ سینما خانگی ال جی 600 وات مدل LHD667 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴۸ ساندبار ال جی 600 وات مدل SNH5 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۴
720 وات
۴۹ سیستم صوتی ال جی 720 وات مدل XBoom CJ45 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
770 وات
۵۰ ساندبار ال جی 770 وات مدل SN11RG ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
80 وات
۵۱ ساند تاور ال جی 80 وات مدل XBOOM RM2 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
950 وات
۵۲ سیستم صوتی 950 وات ال جی مدل CL65 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی سامسونگ بلوری مدل HT-J5150K ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1500 وات
۲ ساند تاور سامسونگ 1500 وات مدل MX-T70 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
200 وات
۳ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل HW-R450 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل T450 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
300 وات
۵ ساندبار سامسونگ 300 وات مدل HW-B450 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
300وات
۶ ساند تاور سامسونگ 300 وات مدل MX-T40 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
300وات
۷ ساندبار سامسونگ 300وات مدل HW-A450 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
330 وات
۸ ساندبار سامسونگ 330 وات 2020 مدل HW-Q70T ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ سینما خانگی 330 وات سامسونگ مدل HT-E355K ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
330وات
۱۰ ساندبار سامسونگ 330 وات مدل HW-Q700A ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
340 وات
۱۱ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HWT650 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
340وات
۱۲ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HW-R650 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
40 وات
۱۳ ساندبار سامسونگ 40 وات 2 کاناله مدل HW-N300 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
410 وات
۱۴ ساندبار سامسونگ HW-B550 مدل 2022 410 وات ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۵ ساندبار سامسونگ 410 وات مدل HW-A550 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
430 وات
۱۶ ساندبار سامسونگ 430 وات مدل HW-B650 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
430وات
۱۷ ساندبار سامسونگ 430 وات مدل HW-A650 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
450 وات
۱۸ ساندبار سامسونگ 450 وات مدل HWMS750 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
500وات
۱۹ ساند تاور سامسونگ 500 وات مدل MX-T50 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
120 وات
۱ ساندبار فیلیپس مدل TAPB405 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
140 وات
۲ ساندبار فیلیپس 140 وات 2021 مدل TAB6305 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
160وات
۳ ساندبار 160 وات فیلیپس مدل PHILIPS HTL8162 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
300 وات
۴ ساندبار 300 وات فیلیپس 2.1 کاناله مدل TAB7305 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
30وات
۵ ساندبار 30 وات فیلیپس مدل PHILIPS TAB5105 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
60وات
۶ ساندبار 60 وات فیلیپس مدل PHILIPS MMS2160 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
70 وات
۷ ساندبار فیلیپس 70 وات مدل TAB5305 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
80 وات
۸ شیک فیلیپس شارژی 80 وات مدل Tanx100 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ شیک فیلیپس 80 وات شارژی مدل Tanx200 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار سونی وایرلس مدل SONY HT-S100F ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ اسپیکر صوتی سونی بلوتوثی قابل حمل مدل SONY GTK-PG10 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ سینما خانگی 1000 وات سونی مدل SONY BDV-E6100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ شیک سونی مدل MHC-V13 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1000 وات
۵ سینما خانگی 100 وات سونی مدل DAV-DZ950 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ ساندبار سونی 1000 وات مدل HTS500RF ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1000وات
۷ سینما خانگی 1000 وات سونی مدل SONY BDV-E4100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۸ ساندبار سونی 1000 وات مدل HT-S700RF ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1200 وات
۹ سیستم صوتی سونی Sony Shake -X10D با قدرت 1200 وات ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1200وات
۱۰ سینما خانگی 1200 وات سونی مدل SONY BDV-N9200WL ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1400 وات
۱۱ شیک سونی 1400 وات مدل Shake-X70D ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1440 وات
۱۲ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V82D ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۳ سیستم صوتی سونی MHC-V81D ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۴ سیستم صوتی سونی MHC-V71D ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۵ قیمت سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۶ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V77DW ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۷ شیک 1440 وات سونی مدل MHC-V73D ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1440وات
۱۸ سیستم صوتی سونی مدل MHC-V83d ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1800 وات
۱۹ شیک سونی 1800 وات مدل X30D ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2400 وات
۲۰ سیستم صوتی سونی 2400 وات Sony Home Theater V90DW ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2400وات
۲۱ شیک 2400وات سونی مدل mhcv90dw ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
245وات
۲۲ اسپیکر قابل حمل سونی 240 وات مدل SRS-XP700 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
320 وات
۲۳ ساندبار سونی 320 وات مدل HT-S350 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
400وات
۲۴ ساندبار 400 وات سونی مدل SONY HT-NT5 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
400وات
۲۵ ساندبار 400 وات سونی مدل SONY HT-S20R ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
500وات
۲۶ اسپیکر ایستاده سونی 140 وات مدل SRS-XP500 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
600 وات
۲۷ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT3 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۸ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT40 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲۹ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-S40R ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
720 وات
۳۰ سیستم صوتی سونی 720 وات مدل MHC-V42D ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۱ سیستم صوتی 720 وات سونی MHC-V41D ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳۲ شیک 720 وات سونی مدل MHC-V43D ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
160وات
۱ اسپیکر ایستاده ایوولی 160 وات مدل EVAUD-PT160B ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
200 وات
۲ اسپیکر بلوتوثی ایوولی مدل EVAUD-PT200B ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
200وات
۳ ساندبار ایوولی 200 وات مدل EVAUD-SB200B ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
240وات
۴ ساندبار ایوولی 240 وات مدل SB241B ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
320وات
۵ ساندبار ایوولی 320 وات مدل EVAUD-SB321B ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
460 وات
۶ سینما خانگی ایوولی 460 وات مدل HT-461B ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
60وات
۷ ساندبار ایوولی 60 وات مدل EVAUD-SB120B ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
80وات
۸ اسپیکر ایستاده ایوولی 80 وات مدل EVAUD-PT80B ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اسپیکر ایستاده شارپ 150 وات مدل PS-920 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
180 وات
۲ سیستم صوتی شارپ 180 وات مدل PS-929 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
220وات
۳ ساندبار شارپ 220 وات مدل HT-SBW460 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
300 وات
۴ ساندبار 300 وات شارپ مدل T-Ksm300 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
60وات
۵ ساندبار شارپ 60 وات مدل HT-SB116 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹
80وات
۶ سیستم صوتی شارپ 80 وات مدل PS-930 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۹