لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
120 وات
۱ ساندبار فیلیپس مدل TAPB405 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
140 وات
۲ ساندبار فیلیپس 140 وات 2021 مدل TAB6305 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
160وات
۳ ساندبار 160 وات فیلیپس مدل PHILIPS HTL8162 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
300 وات
۴ ساندبار 300 وات فیلیپس 2.1 کاناله مدل TAB7305 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
30وات
۵ ساندبار 30 وات فیلیپس مدل PHILIPS TAB5105 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
60وات
۶ ساندبار 60 وات فیلیپس مدل PHILIPS MMS2160 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
70 وات
۷ ساندبار فیلیپس 70 وات مدل TAB5305 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
80 وات
۸ شیک فیلیپس 80 وات شارژی مدل Tanx200 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۹ شیک فیلیپس شارژی 80 وات مدل Tanx100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹