لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار 300 وات ال جی مدل LG SJ4 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ اسپیکر ال جی بلوتوثی قابل حمل مدل PL2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
1000
۳ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD677 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ سینما خانگی ال جی 1000 وات LHD657 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ سینما خانگی ال جی 1000 وات بی سیم LHD655 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
1000 وات
۶ شیک 1000 وات ال جی Xboom OK75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBoom RN7 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ سینما خانگی 1000 وات ال جی 5.1 کاناله آرامید فایبر مدل LHB655NW ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBOOM ON7 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۰ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHB675 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
100وات
۱۱ اسپیکر ال جی 100 وات XBOOM مدل ON2D ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
1100وات
۱۲ سیستم صوتی ال جی CK57 ایکس بوم توان 1100 وات ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
1200
۱۳ سینما خانگی ال جی 1200 وات مدل LHD756 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
1250 وات
۱۴ سینما خانگی ال جی 1250 وات مدل LHD687BG ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
16 وات
۱۵ اسپیکر ال جی بلوتوثی قابل حمل مدل PH4 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
160وات
۱۶ ساندبار 160 وات ال جی LG SJ2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
1800 وات
۱۷ سیستم صوتی ال جی1800 وات مدل LG XBoom RN9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۸ شیک 1800 وات ال جی Xboom OK99 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
2000 وات
۱۹ سیستم صوتی ال جی2000 وات مدل LG XBoom ON9 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
2350 وات
۲۰ سیستم صوتی ال جی 2350 وات مدل XBOOM CL87 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
25 وات
۲۱ شیک ال جی 25 وات RM1 مدل LG XBOOM RM1 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
2900 وات
۲۲ سینما خانگی ال جی 2900 وات مدل CL88 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
300 وات
۲۳ ساندبار ال جی 300 وات مدل SJ3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۴ ساندبار 300 وات ال جی مدل Sn4 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۵ ساندبار 300 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL4Y ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۶ ساندبار ال جی 300 وات مدل SL4 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
330
۲۷ سینما خانگی ال جی 330 وات LHD457 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
3500 وات
۲۸ سیستم صوتی ال جی 3500 وات مدل XBoom CL98 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
360 وات
۲۹ ساندبار 360 وات ال جی 360 وات مدل SK8Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
40 وات
۳۰ ساندبار ال جی 40 وات مدل SK1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
400 وات
۳۱ ساندبار ال جی 400 وات مدل SN5Y ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۲ ساندبار 400 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL5Y ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
420 وات
۳۳ ساندبار ال جی 420 وات مدل sn6y ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
440 وات
۳۴ ساندبار ال جی 440 وات مدل SL8Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۵ سانبدار ال جی 440 وات 2021 مدل SP7Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
440وات
۳۶ ساندبار 440 وات ال جی مدل LG SN8Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
480 وات
۳۷ ساندبار ال جی 480 وات مدل Sk5R ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
480وات
۳۸ سیستم صوتی ال جی 480 وات مدل XBoom CJ44 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
500 وات
۳۹ سیستم صوتی 500 وات ال جی بلوتوث دار مدل OM5542 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۰ ساندبار ال جی 500 وات مدل SK9Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۱ شیک 500 وات ال جی کارائوکه دار مدل OK55 X Boom ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۲ سیستم صوتی ال جی 500 وات مدل LG XBOOM ON5 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
5000 وات
۴۳ سیستم صوتی ال جی 5000 وات مدل CK99 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
520 وات
۴۴ ساندبار ال جی 520 وات مدل SN9Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۵ ساندبار ال جی 520 وات 2021 مدل SP9YA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
600 وات
۴۶ سینما خانگی ال جی 600 وات مدل LHD667 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
720 وات
۴۷ سیستم صوتی ال جی 720 وات مدل XBoom CJ45 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
770 وات
۴۸ ساندبار ال جی 770 وات مدل SN11RG ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
80 وات
۴۹ ساند تاور ال جی 80 وات مدل XBOOM RM2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
950 وات
۵۰ سیستم صوتی 950 وات ال جی مدل CL65 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی سامسونگ بلوری مدل HT-J5150K ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1500 وات
۲ ساند تاور سامسونگ 1500 وات مدل MX-T70 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
200 وات
۳ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل HW-R450 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۴ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل T450 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
300 وات
۵ ساندبار سامسونگ 300 وات مدل HW-B450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
300وات
۶ ساندبار سامسونگ 300وات مدل HW-A450 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
300وات
۷ ساند تاور سامسونگ 300 وات مدل MX-T40 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
330 وات
۸ ساندبار سامسونگ 330 وات 2020 مدل HW-Q70T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ سینما خانگی 330 وات سامسونگ مدل HT-E355K ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
330وات
۱۰ ساندبار سامسونگ 330 وات مدل HW-Q700A ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
340 وات
۱۱ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HWT650 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
340وات
۱۲ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HW-R650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
40 وات
۱۳ ساندبار سامسونگ 40 وات 2 کاناله مدل HW-N300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
410 وات
۱۴ ساندبار سامسونگ 410 وات مدل HW-A550 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
430 وات
۱۵ ساندبار سامسونگ 430 وات مدل HW-B650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
430وات
۱۶ ساندبار سامسونگ 430 وات مدل HW-A650 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
450 وات
۱۷ ساندبار سامسونگ 450 وات مدل HWMS750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
500وات
۱۸ ساند تاور سامسونگ 500 وات مدل MX-T50 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
120 وات
۱ ساندبار فیلیپس مدل TAPB405 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
140 وات
۲ ساندبار فیلیپس 140 وات 2021 مدل TAB6305 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
160وات
۳ ساندبار 160 وات فیلیپس مدل PHILIPS HTL8162 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
300 وات
۴ ساندبار 300 وات فیلیپس 2.1 کاناله مدل TAB7305 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
30وات
۵ ساندبار 30 وات فیلیپس مدل PHILIPS TAB5105 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
60وات
۶ ساندبار 60 وات فیلیپس مدل PHILIPS MMS2160 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
70 وات
۷ ساندبار فیلیپس 70 وات مدل TAB5305 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
80 وات
۸ شیک فیلیپس شارژی 80 وات مدل Tanx100 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ شیک فیلیپس 80 وات شارژی مدل Tanx200 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار سونی وایرلس مدل SONY HT-S100F ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ اسپیکر صوتی سونی بلوتوثی قابل حمل مدل SONY GTK-PG10 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳ سینما خانگی 1000 وات سونی مدل SONY BDV-E6100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1000 وات
۴ سینما خانگی 100 وات سونی مدل DAV-DZ950 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ ساندبار سونی 1000 وات مدل HTS500RF ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1000وات
۶ سینما خانگی 1000 وات سونی مدل SONY BDV-E4100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ ساندبار سونی 1000 وات مدل HT-S700RF ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1200 وات
۸ سیستم صوتی سونی Sony Shake -X10D با قدرت 1200 وات ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1200وات
۹ سینما خانگی 1200 وات سونی مدل SONY BDV-N9200WL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1400 وات
۱۰ شیک سونی 1400 وات مدل Shake-X70D ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1440 وات
۱۱ شیک 1440 وات سونی مدل MHC-V73D ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۲ قیمت سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ سیستم صوتی سونی MHC-V71D ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V77DW ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ سیستم صوتی سونی MHC-V81D ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V82D ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1440وات
۱۷ سیستم صوتی سونی مدل MHC-V83d ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
1800 وات
۱۸ شیک سونی 1800 وات مدل X30D ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2400 وات
۱۹ سیستم صوتی سونی 2400 وات Sony Home Theater V90DW ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
2400وات
۲۰ شیک 2400وات سونی مدل mhcv90dw ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
245وات
۲۱ اسپیکر قابل حمل سونی 240 وات مدل SRS-XP700 ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
320 وات
۲۲ ساندبار سونی 320 وات مدل HT-S350 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
400وات
۲۳ ساندبار 400 وات سونی مدل SONY HT-NT5 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
400وات
۲۴ ساندبار 400 وات سونی مدل SONY HT-S20R ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
500وات
۲۵ اسپیکر ایستاده سونی 140 وات مدل SRS-XP500 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
600 وات
۲۶ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۷ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT40 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۸ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-S40R ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
720 وات
۲۹ سیستم صوتی 720 وات سونی MHC-V41D ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۰ شیک 720 وات سونی مدل MHC-V43D ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۳۱ سیستم صوتی سونی 720 وات مدل MHC-V42D ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
160وات
۱ اسپیکر ایستاده ایوولی 160 وات مدل EVAUD-PT160B ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
200وات
۲ ساندبار ایوولی 200 وات مدل EVAUD-SB200B ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
240وات
۳ ساندبار ایوولی 240 وات مدل SB241B ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
320وات
۴ ساندبار ایوولی 320 وات مدل EVAUD-SB321B ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
460 وات
۵ سینما خانگی ایوولی 460 وات مدل HT-461B ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
60وات
۶ ساندبار ایوولی 60 وات مدل EVAUD-SB120B ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
80وات
۷ اسپیکر ایستاده ایوولی 80 وات مدل EVAUD-PT80B ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اسپیکر ایستاده شارپ 150 وات مدل PS-920 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
220وات
۲ ساندبار شارپ 220 وات مدل HT-SBW460 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
60وات
۳ ساندبار شارپ 60 وات مدل HT-SB116 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
80وات
۴ سیستم صوتی شارپ 80 وات مدل PS-930 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷