لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی سامسونگ بلوری مدل HT-J5150K ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
1500 وات
۲ ساند تاور سامسونگ 1500 وات مدل MX-T70 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
200 وات
۳ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل HW-R450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۴ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل T450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
300 وات
۵ ساندبار سامسونگ 300 وات مدل HW-B450 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
300وات
۶ ساند تاور سامسونگ 300 وات مدل MX-T40 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
300وات
۷ ساندبار سامسونگ 300وات مدل HW-A450 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
330 وات
۸ ساندبار سامسونگ 330 وات 2020 مدل HW-Q70T ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۹ سینما خانگی 330 وات سامسونگ مدل HT-E355K ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
330وات
۱۰ ساندبار سامسونگ 330 وات مدل HW-Q700A ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
340 وات
۱۱ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HWT650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
340وات
۱۲ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HW-R650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
40 وات
۱۳ ساندبار سامسونگ 40 وات 2 کاناله مدل HW-N300 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
410 وات
۱۴ ساندبار سامسونگ 410 وات مدل HW-A550 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۵ ساندبار سامسونگ HW-B550 مدل 2022 410 وات ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
430 وات
۱۶ ساندبار سامسونگ 430 وات مدل HW-B650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
430وات
۱۷ ساندبار سامسونگ 430 وات مدل HW-A650 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
450 وات
۱۸ ساندبار سامسونگ 450 وات مدل HWMS750 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳
500وات
۱۹ ساند تاور سامسونگ 500 وات مدل MX-T50 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۳

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
160وات
۱ اسپیکر ایستاده ایوولی 160 وات مدل EVAUD-PT160B ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
200وات
۲ ساندبار ایوولی 200 وات مدل EVAUD-SB200B ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
240وات
۳ ساندبار ایوولی 240 وات مدل SB241B ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
320وات
۴ ساندبار ایوولی 320 وات مدل EVAUD-SB321B ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
460 وات
۵ سینما خانگی ایوولی 460 وات مدل HT-461B ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
60وات
۶ ساندبار ایوولی 60 وات مدل EVAUD-SB120B ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
80وات
۷ اسپیکر ایستاده ایوولی 80 وات مدل EVAUD-PT80B ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اسپیکر ایستاده شارپ 150 وات مدل PS-920 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
180 وات
۲ سیستم صوتی شارپ 180 وات مدل PS-929 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
220وات
۳ ساندبار شارپ 220 وات مدل HT-SBW460 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
60وات
۴ ساندبار شارپ 60 وات مدل HT-SB116 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
80وات
۵ سیستم صوتی شارپ 80 وات مدل PS-930 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲