لیست آخرین قیمت ماشین ظرفشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین ظرفشویی شارپ 12 نفره مدل QW-MB612-WH2 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۱
۲ ماشین ظرفشویی شارپ 14 نفره مدل QW-MA814-WH2 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۱
۳ ماشین ظرفشویی شارپ 14 نفره مدل QW-MA814-SS2 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۱
12 نفره
۴ ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل QW-MB612-SS2 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۱

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره DWDF1413 ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۲ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DWD-M1411 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۳ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DDW-M1412S ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
15 نفره
۱ ماشین ظرفشویی آ ا گ AEG مدل FFB 83836 PM ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۲ ماشین ظرفشویی آاگ 15 نفره مدل FFB83730PW ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره ویرپول مدل WFC3C23PFX ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۲ ظرفشویی 14 نفره ویرپول مدل WFO3O41PLXUK ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۳ ماشین ظرفشویی ویرپول 14 نفره مدل WFO3P33DLXUK ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی یونیوا 14 نفره مدل UNEVA 14SS-TOUCH ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۲ ماشین ظرفشویی یونیوا 14 نفره مدل 14SS-PRSME ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
14نفره
۳ ماشین ظرفشویی یونیوا 14 نفره مدل Vitaly 14SS ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی گرنیه 14 نفره مدل GS671C60X ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره توشیبا مدل DW-14F2ME(BS)-IQ ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
15 نفره
۲ ماشین ظرفشویی کندی 15 نفره مدل 2D522PW ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
16 نفره
۳ ماشین ظرفشویی 16 نفره کندی 3 طبقه مدل CDPN 4S603PX-19 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی هایسنس 14 نفره مدل H14DS ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۲ ماشین ظرفشویی هایسنس 14 نفره مدل H14DWF ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره هایسنس مدل H14DBF ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
16 نفره
۴ ماشین ظرفشویی هایسنس 16 نفره مدل HS631D60WUK ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۵ ماشین ظرفشویی هایسنس 16 نفره مدل HS661C60WUK ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰