لیست آخرین قیمت ماشین ظرفشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل DFC335HP ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
14 نفره
۲ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل DF325FW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1452WF ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1444SF ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره D1464CF ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی مدل DFB512FW ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FP ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۸ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 425 مدل DFB425FP ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل DF425HSS ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۰ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل DFB425FW ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۱ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل DF325FPS تولید 2022 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۲ ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HM ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HS ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
14نفره
۱۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی 532 مدل LG DFC532FP ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۵ ماشین ظرفشویی الجی 14 نفره مدل DFB227HD ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
14نفره
۱۶ ماشین ظرفشویی ال جی ۱۴ نفره مدل DFB325HD ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60H5050FS ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M9530FW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M6050FS ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FS ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60M9530FS ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۷ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۸ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FS ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ ماشین ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۰ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M6050FW ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FW ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۲ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FS ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 طبقه
۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره 3 طبقه مدل DFN28423 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
14 نفره
۲ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420S ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320S ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420S ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۷ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۸ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320B ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN16421W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۰ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28422W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره مدل DFN28422S ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۲ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره مدل DFN28R22W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۳ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره MDFN26431X مدل 2022 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
15 نفره
۱۴ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN38531X ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۵ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره BDFN36641WD مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۶ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN38530W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۷ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28424 W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۸ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28424 X ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6EMI65Q ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ ماشین ظرفشویی بوش 12 نفره مدل SMS45Dl10Q ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
12 نفر
۳ ماشین ظرفشویی توکار بوش 12 نفره مدل SMV24AX00K ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
12 نفره
۴ ماشین ظرفشویی بوش 12 نفره مدل SMS46DL00M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ ماشین ظرفشویی بوش 12 نفره مدل SMS50E92GC ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶ ماشین ظرفشویی بوش 12 نفره مدل SMS50D08GC ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
12نفره
۷ ماشین ظرفشویی بوش 12 نفره مدل SMS45DW10Q ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
13 نفره
۸ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67NW10M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46NB01B ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۰ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67NI10M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67TI02B ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۲ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67TW02B ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۳ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HVI31E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۴ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HBI56E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HDI52E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۶ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره SMS88Ti36E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۷ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI10M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۸ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI04E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۹ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS68TI20M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۰ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MW10M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HBW00D ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۲ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HDW52E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۳ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS4HCI60E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۴ ماشین ظرفشویی بوش ۱۳ نفره مدل SMS4HBI01D ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HVW31E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۶ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46NI10M ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۷ ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46NW01D ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۸ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46NI01B ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۹ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6HMI27Q ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۰ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4ECW14E ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ECI03E ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۲ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ECW57E ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۳ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ZCW00E ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۴ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ZCI49E ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ZCW37Q ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
13نفره
۳۶ ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS6ECI03E ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
14 نفره
۳۷ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS6ZCI37Q ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۸ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS68MW05E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۹ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS6ECI07E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۰ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS4HCI48E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۱ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS88UI36E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دارمدل SMS67MW01E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68MI04E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68NW06E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68NW05E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۶ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TI46M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TW02M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۸ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46nw03e ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۹ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NI03E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۰ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS67MW00G ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۱ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS88TI30M ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۲ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS68TW06E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۳ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW01D ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۴ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW03E ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NW01B ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۶ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS6HMW28Q ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۷ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW20M ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۸ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS6ZCW07E ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۹ ماشین ظرفشویی بوش 14نفره مدل SMS6ZCI08Q ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶۰ ماشین ظرفشویی بوش 14نفره مدل SMS8ZDW48Q ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶۱ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS8ZDI48M ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶۲ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS8YCI01E ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین ظرفشویی شارپ 12 نفره مدل QW-MB612-WH2 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ ماشین ظرفشویی شارپ 14 نفره مدل QW-MA814-WH2 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ ماشین ظرفشویی شارپ 14 نفره مدل QW-MA814-SS2 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
12 نفره
۴ ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل QW-MB612-SS2 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره DWDF1413 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DWD-M1411 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DDW-M1412S ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
15 نفره
۱ ماشین ظرفشویی آ ا گ AEG مدل FFB 83836 PM ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
۲ ماشین ظرفشویی آاگ 15 نفره مدل FFB83730PW ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره ویرپول مدل WFC3C23PFX ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲ ظرفشویی 14 نفره ویرپول مدل WFO3O41PLXUK ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳ ماشین ظرفشویی ویرپول 14 نفره مدل WFO3P33DLXUK ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی یونیوا 14 نفره مدل UNEVA 14SS-TOUCH ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
۲ ماشین ظرفشویی یونیوا 14 نفره مدل 14SS-PRSME ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
14نفره
۳ ماشین ظرفشویی یونیوا 14 نفره مدل Vitaly 14SS ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی گرنیه در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی گرنیه 14 نفره مدل GS671C60X ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره توشیبا مدل DW-14F2ME(BS)-IQ ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
15 نفره
۲ ماشین ظرفشویی کندی 15 نفره مدل 2D522PW ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
16 نفره
۳ ماشین ظرفشویی 16 نفره کندی 3 طبقه مدل CDPN 4S603PX-19 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۱