تفاوت تلویزیون های ال جی  pua ، pub و aua
تفاوت تلویزیون های ال جی pua ، pub و aua

ال جی تلویزیون های زیادی را روانه بازار کرده است. نمی توان گفت که همه مدل های ال جی دارای مشخصاتی یکسان هستند. در یک شماره مدل ممکن است تفاوت هایی در ظاهر و یا مشخصات فنی یک تلویزیون وجود داشته باشد. تلویزیون با پسوند PUA چه تفاوتی با تلویزیون با پسوند PUB دارد؟

پسوند ها در شماره مدل تلویزیون های ال جی

ال جی در تلویزیون های خود از پسوند ها زیادی استفاده می کند. پسوند ها در تلویزیون های ال جی  شامل LA، LB، PUA، PUB، AUA و... هستند. قبل از اینکه این پسوندها را توضیح بدهیم نحوه شماره گذاری و یا دیکد تلویزیون های ال جی را بیان می کنیم.

دیکد شماره مدل تلویزیون های ال جی

در تلویزیون های ال جی برای نامگذاری از عدد و حرف استفاده شده است. ال جی تلویزیون های اولد و LED را تولید کرده است و در میان تلویزیون های LED تلویزیون های با فناوری نانوسل و بدون این فناوری نیز وجود دارد. نامگذاری در این تلویزیون ها به چه صورت است؟

تلویزیون های اولد: این تلویزیون از سال 2017 به صورت گسترده وارد بازار شده اند. در نامگذاری این تلویزیون ها از یک حرف و یک عدد استفاده شده است. تلویزیون های اولد 2018 شامل تلویزیون C8 و یا B8  و... بودند. عدد 8 بیانگر سال تولید است و حرف C و یا B بیانگر سری است که هر چه در جهت حروف الفبا پیش می رویم امکانات بیشتری را در این تلویزیون ها می توانید مشاهده کنیم. برای مثال تلویزیون C8 از تلویزیون B8 رده بالاتر می باشد. در سال 2020 از ترکیب دو حرف برای نامگذاری این تلویزیون ها استفاده شده است. تلویزیون هایی چون CX و یا BX در سال 2020 تولید شده اند. ال جی در سال 2021 از نام گذاری C1 و یا B1 برای نامگذاری استفاده می کند که عدد 1 بیانگر سال تولید 2021 است. 

تلویزیون های ال ای دی ال جی یا معمولی هستند و یا اینکه در آن ها از فناوری نانوسل استفاده شده است. تلویزیون های ال جی LED هم با حرف و عدد نامگذاری شده اند. تلویزیون های ال ای دی با پیشوند هایی چون UM و یا UN و یا UP نامگذاری شده اند. UM برای 2018 و UP برای 2020 می باشد. تلویزیون های نانوسل ها در سال 2019 با SM و در سال 2020 با عبارت نانوNano نامگذاری شده اند.

پسوند هایی در نام گذاری تلویزیون استفاده می شود. این پسوند ها چه مفهومی را می رسانند. 

پسوند ها در شماره مدل تلویزیون های ال جی

پسوند PUA این مفهوم را می رساند که در تلویزیون از ویژگی WiSA استفاده شده است. WiSA به معنی Wireless Speaker Audio System است. با این ویژگی می توان صدای تلویزیون را به صورت بیسیم بر روی اسپیکر ها و یا ساندبار ها انتقال داد.

پسوند AUA به این معنی است که در تلویزیون از WiSA استفاده نشده است. 

به صورت کلی پسوند ها یک یا دو ویژگی را در تلویزیون متمایز می کنند. در تلویزیون هایی که آخر پسوند A  و B می باشد بیشتر د طراحی با هم متفاوت هستند. برای نمونه تلویزیون با پسوند LB در طراحی با تلویزیون با پسوند LA متفاوت است. 

در تلویزیون های اولد، مانند تلویزیون اولد ال جی CX از پسوند های متنوعی استفاده شده است. این پسوند PUA و یا PUB و همچنین AUA هستند. در تلویزیون با پسوند شماره مدل PUB از WiSA استفاده شده است و تلویزیون با پسوند شماره مدل PUA از WiSA استفاده نشده است. تلویزیون با آخر پسوند B مانند AUB و یا PUB از پایه با عرض کمتری به نسبت تلویزیون با پسوند A مانند PUA و یا AUA استفاده شده است. در بیشتر موارد این نامگذاری های پسوندی به طراحی مربوط می شوند.

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
Email:
وبسایت:
نظر:
Captcha